Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over naleving winkeltijdenwet

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


NALEVING WINKELTIJDENWET

Datum: 14-07-2000

NALEVING WINKELTIJDENWET

Het lid van de Tweede Kamer Marijnissen (SP) heeft aan de minister van Economische Zaken op 5 juli 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Is het u bekend dat het winkelconcern Edah op zondag 25 juni jl. in heel Nederland haar winkels van 10.00 tot 14.00 geopend heeft voor personen in het bezit van een klantenkaart, hoewel de openingstijd in de meeste gemeenten niet samenviel met een koopzondag?

2 Is voor deze actie door Edah vooraf overleg gevoerd met uw ministerie, in het bijzonder de ECD die het toezicht verzorgt in het kader van de winkeltijdenwet? Zo ja, welk standpunt heeft u ingenomen?

3 Hebben de gemeenten en/of de ECD op enigerlei wijze vastgesteld of de openstelling daadwerkelijk beperkt bleef tot de houders van een EDAH-klantenkaart, of dat feitelijk een veel grotere groep van de openstelling gebruik heeft gemaakt? Is dit sowieso uit het oogpunt van handhavingscapaciteit mogelijk?

4 Deelt u de mening dat deze vorm van openstelling de facto een verruiming van de openingstijden buiten de kader van de winkeltijdenwet betekent?

5 Zo ja, bent u bereid voortaan op te treden tegen vormen van sluikopening van winkels buiten de reguliere openingstijden of -indien deze constructie door mazen in de bestaande wet nu verboden kan worden- zo spoedig mogelijk de winkeltijdenwet aan te scherpen?

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja.

2 Nee.

3 Winkels mogen op zondag alleen open zijn voor zover in een gemeente vrijstelling of ontheffing is verleend van het verbod om op zondag open te zijn. Een eventuele beperking van de openstelling tot winkelkaarthouders is hierbij niet relevant.

4 Nee, zoals gezegd is openstelling verboden, behoudens een ontheffing of vrijstelling.

5 Het primaat voor de handhaving van de Winkeltijdenwet ligt bij de politie, mede gelet op het lokale karakter van de overtredingen . De prioriteit van de handhaving zal dan ook worden bepaald in het lokale driehoeksoverleg tussen burgemeester, politie en
openbaar ministerie.

Handhaving door de Economische Controledienst vindt slechts plaats als overtreding van de wet een landelijke storing van de
concurrentieverhoudingen oplevert of sprake is van overtredingen met een bijzonder karakter.


1) zie Richtlijn Handhaving Winkeltijdenwet, Staatscourant 1997, nummer 100.

Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie