Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Keurmerk voor opleidingen aan universiteiten en hogescholen

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 14-07-2000 Home

Persbericht
Nummer: 99

Goed middel voor internationale vergelijking

Keurmerk voor opleidingen aan universiteiten en hogescholen

Opleidingen voor hoger onderwijs in Nederland krijgen in de toekomst een keurmerk. Er wordt een onafhankelijk accreditatie-orgaan ingesteld. Het accreditatie-orgaan kent twee afzonderlijke raden voor hogescholen en universiteiten, die namens het accreditatieorgaan het keurmerk zullen afgeven. Het keurmerk is vijf jaar geldig en geeft aan dat een opleiding voldoet aan de eisen van basiskwaliteit. Het keurmerk is een voorwaarde om titels en getuigschriften af te geven en studenten in aanmerking te laten komen voor studiefinanciering. Bekostigde opleidingen hebben zonder accreditatie bovendien geen recht op bekostiging. Het is de bedoeling dit keurmerk met ingang van 1 januari 2002 in te voeren. Dat is de kern van een voorstel dat minister Hermans (OCenW) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het voorstel was aangekondigd in het ontwerp Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan (HOOP) 2000. Op basis van dat voornemen heeft de minister intensief overleg met het veld gevoerd en komt hij tot dit voorstel. VSNU, HBO-Raad en PAEPON hebben uitgesproken zich te kunnen vinden in dit voorstel. Ook de studenten onderschrijven de aangegeven lijn. In steeds meer landen wordt accreditatie toegepast als instrument voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijs.

Het verlenen van een keurmerk is een toevoeging aan het huidige visitatiestelsel, geen vervanging. Het oordeel van onafhankelijke visitaties vormt de basis waarop het keurmerk wordt verleend. Accreditatie zorgt voor afronding van de visitatie met een expliciet totaaloordeel Daarmee ontstaat een duidelijk oordeel welke opleidingen wel en welke niet aan de kwalitatieve maatstaven voldoen. Accreditatie is daardoor een goed middel om internationale vergelijking van opleidingen in het hoger onderwijs mogelijk te maken.

Het accreditatie-orgaan wordt bij wet ingesteld. Het orgaan kent een raad voor het hoger beroepsonderwijs en een raad voor het wetenschappelijk onderwijs, die namens het orgaan het keurmerk zullen verlenen. De minister benoemt de leden van de accreditatieraden na overleg met de belangenorganisaties. Het orgaan heeft een gezamenlijk secretariaat voor de beide accreditatieraden. Beide raden zijn gevestigd in één gebouw. De voorzitters van de afzonderlijke raden kunnen afwisselend als voorzitter van het orgaan optreden. In het verlengde van de ontwikkeling naar een bachelor-master model kan het functioneren en de samenstelling van de accreditatieraden nog veranderen.

Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerven van accreditatie. Voordat de termijn van vijf jaar is beëindigd zorgen instellingen voor visitatie door een bevoegde instelling. Visitatie kan alleen door organisaties die voldoen aan de eisen van de accreditatieraad. Ook buitenlandse organisaties kunnen Nederlandse opleidingen visiteren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie