Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over China Western Poverty Institute

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over china western poverty institute
Gemaakt: 19-7-2000 tijd: 10:29


4

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 juli 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 6 juli
2000, kenmerk 2990013510, waarbij gevoegd waren de door het kamerlid Van Ardenne - van der Hoeven, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U hierbij, mede namens de Minister van Financiën, de antwoorden op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Eveline Herfkens

Vragen van het lid Van Ardenne - van der Hoeven (CDA) aan de Minister voor Ontwikkelings-samenwerking over een onderzoek van een panel van de Wereldbank naar een project in China. (ingezonden 5 juli 2000)

Vraag 1:

Heeft Nederland in 1997 met het Western Poverty Reduction Project van de Wereldbank ingestemd? Wat waren de motieven? Hoe hebben andere leden van de Raad van Bewindsvoerders gestemd? Wat waren de motieven voor de tegenstemmers? 1) 2)

Antwoord:

In 1999 heeft de Nederlandse bewindvoerder inderdaad ingestemd met dit project. De VS en Duitsland stemden tegen. Frankrijk, de Noordse landen en de Canadese en Oostenrijkse bewindvoerders onthielden zich van stemming. De Nederlandse bewindvoerder stemde in met het project omdat het gericht was op armoedebestrijding in één van de armste regio's van China en onder voorwaarde dat geen geld zou worden uitgegeven totdat de resultaten van nader onderzoek door het Inspection Panel bekend zouden zijn (overigens hadden twee van de drie sub-projecten die toen volledig goedgekeurd werden geen controversiële aspecten). Dit vormde mijns inziens voldoende garantie om in te stemmen met het project. Het feit dat de vervolgdiscussie in de raad van bewindvoerders aan de hand van het Panel-rapport heeft plaatsgevonden geeft mijns inziens aan dat deze beslissing juist was.

Vraag 2:

Is het waar dat de Wereldbank geen alternatieven onderzocht voor de verhuizing van 60.000 Chinezen naar Tibet, dat de lokale Tibetaanse bevolking niet om hun mening is gevraagd en dat er geen milieu-effecten van dit beoogde armoedeproject in het Westen van China zijn onderzocht?

Antwoord:

Naar de mening van het Inspection Panel was het onderzoek naar alternatieven en milieu-effecten, en de consultatie van betrokken bevolkingsgroepen niet voldoende. Dit heeft het Nederlandse standpunt in belangrijke mate bepaald (zie eveneens het antwoord op vraag 5). Overigens is de meerderheid van de lokale bevolking in het gebied waarnaar de verhuizing zou plaatsvinden Mongools en niet Tibetaans.

Vraag 3:

Waarom is het West-Chinese armoedeproject als een B-project geclassificeerd? Waarom heeft Nederland niet gepleit voor classificatie van dit project als een A-project?

Antwoord:

Naar mijn mening had onmiddellijke classificatie van het project als A zeker problemen kunnen vermijden. De Nederlandse bewindvoerder heeft dit punt bij dit project en in het algemeen aan de orde gesteld. De raad van bewindvoerders zal in de naaste toekomst ook praten over verheldering van de regels op dit punt.

Vraag 4:

Welke zijn de bevindingen van het Inspectiepanel ten aanzien van dit armoedeproject? Kan de Kamer het rapport van het Inspectiepanel ontvangen?

Antwoord:

Het rapport werd in het weekend van 8/9 juli openbaar, na de zitting van de raad van bewindvoerders, en is beschikbaar op www.worldbank.org.

Vraag 5:

Wat is de reactie van het Wereldbankmanagement op het rapport van het Inspectiepanel? Wat zijn de aanbevelingen? Is deze reactie voor de Kamer beschikbaar?

Antwoord:

De reactie van het management werd in het weekend van 8/9 juli openbaar na de zitting van de raad van bewindvoerders en is beschikbaar op www.worldbank.org.

Vraag 6:

Wat zal de opstelling van Nederland zijn in de eerstvolgende bespreking in de Raad van Bewindvoerders van de Wereldbank waar het West-Chinese armoedeproject aan de orde komt?

Antwoord:

De Nederlandse bewindvoerder heeft tegen de aanbeveling van het management gestemd om door te gaan met het project met beperkte aanvullende milieu-studies en consultaties en zonder verdere besluitvorming in de Raad van Bewindvoerders. Naar Nederlandse mening waren deze stappen onvoldoende om ontwikkelingseffectiviteit te garanderen. Nadat een meerderheid van de raad van bewindvoerders de aanbevelingen van het management niet voldoende achtte, heeft China het project voor financiering door de Wereldbank teruggetrokken.

zie ook de eerder gestelde vragen van het lid Van Ardenne-van der Hoeven van 19 juni 2000, kenmerk 2990012680.

Volkskrant, 1 juli jl.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie