Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Min VW kwalitatief veiligheidsonderzoek rond schiphol

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief min vw kwalitatief veiligheidsonderzoek rond schiphol

Gemaakt: 20-7-2000 tijd: 16:21


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

's-Gravenhage, 14 juli 2000

Zoals door mij toegezegd in het overleg met uw commissie op 19 juni jongstleden zend ik u hierbij het advies van de Veiligheidsadviescommissie Schiphol (VACS) inzake het Kwalitatief Veiligheids Onderzoek (KVO) rond Schiphol. Daarnaast zend ik u een brief van de luchthaven Schiphol namens de luchtvaartsector met daarin een reactie en een verslag van overleg wat hierover inmiddels met de VACS heeft plaatsgevonden.

Het KVO waarop de brieven betrekking hebben, is uitgevoerd als onderdeel van de vijfjaarlijkse evaluatie van de PKB en betreft de kwalitatieve veiligheidsontwikkeling aan de "bronzijde" van de luchtvaart (luchthaven, luchtvaartmaatschappijen, LVNL en de afhandelingsbedrijven). Het rapport hierover is als bijlage opgenomen bij de evaluatie- en voortgangsrapportage van de PKB zoals die op 4 februari van dit jaar aan u is gezonden.

Blijkens de brief van de VACS plaatste deze aanvankelijk de nodige kanttekeningen bij het resultaat en het proces rond de totstandkoming van het KVO. Naar aanleiding van dit advies hebben de VACS en de luchtvaartsector gezamenlijk vastgesteld dat waar de totstandkoming van het KVO een aantal onvolkomenheden kende, de luchtvaartsector en de VACS de conclusies en aanbevelingen uit het KVO onderschrijven. VACS en luchtvaartsector onderkennen het belang van gezamenlijk veiligheidsmanagement op

Schiphol. Ook heeft inmiddels overleg tussen de VACS en mijn ambtenaren plaatsgevonden over het VACS-advies betreffende het KVO.

De VACS onderstreept het belang van een goed functionerend Integraal Veiligheids Managementsysteem Schiphol (IVMS). Ook alle andere bij de luchtvaart betrokken

partijen, waaronder ikzelf, onderkennen het belang daarvan.

Dit is in dan ook de reden dat in de brief met het definitief kabinetsvoornemen TNL op de opzet en de structuur van dit IVMS wordt ingegaan. Zoals ik ook in het kabinets-voornemen heb aangegeven zullen bij de uitwerking van het IVMS de rollen van de rijksoverheid en de VACS nader worden uitgewerkt.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos.

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie