Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laatste voortgangsrapportage Programma Joint Implementation

Datum nieuwsfeit: 14-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM voortgangsrapportage proefprojecten programma joint implementation 1999

Gemaakt: 20-7-2000 tijd: 17:4


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 juli 2000

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u aan, mede namens de Ministers van Economische Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, de laatste voortgangsrapportage betreffende het Nederlandse Proefprojecten Programma Joint Implementation. Het rapport komt overeen met hetgeen bepaald is in het Regeringsstandpunt Joint Implementation (Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 22 232, nr. 8). Hierin is opgenomen dat jaarlijks aan het Parlement wordt gerapporteerd over de voortgang van het Proefprojecten Programma. Conform het regeringsstandpunt is dit programma per 31 december 1999 beëindigd.

De rapportage gaat in op de voortgang van het Proefprojecten Programma in 1999. De projectervaringen in Midden- en Oost-Europa en in ontwikkelingslanden worden besproken, waarna wordt ingegaan op de verdere implementatie van de projecten. In de bijlage van de rapportage is een overzicht opgenomen van alle projecten uit het Nederlandse Proefprojecten Programma Joint Implementation.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie