Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderhandelingsresultaat CAO-Gezondheidscentra 2000-2001

Datum nieuwsfeit: 15-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Onderhandelingsresultaat CAO-Gezondheidscentra 2000-2001

LAD-bericht van 15 juli 2000

C I R C U L A I R E

Aan de LAD-leden voor wie de
CAO-Gezondheidscentra geldt

Geachte collega's,

De werknemersorganisaties, waaronder de LAD, en de Landelijke Werkgevers- vereniging Gezondheidscentra (LWG) hebben op 30 juni 2000 een onderhandelings- resultaat bereikt over de CAO-Gezondheidscentra. De CAO heeft een looptijd van 1 april 2000 tot 1 april 2001. Hierbij leggen wij de hoofdlijnen aan u voor.

Salarisontwikkeling
Afgesproken is een salarisverhoging van 3,25% per 1 juli 2000. De eindejaars- uitkering wordt structureel en gaat 0,25% omhoog. Vanaf december 2000 ontvangt u jaarlijks een eindejaarsuitkering van ten minste 1% van het bruto-jaarsalaris inclusief vakantietoeslag, exclusief alle overige toeslagen.

Vergoedingen
Kosten die werknemers met een dienstverband van ten minste 50% maken voor het behalen van accrediteringspunten, zijn geheel voor rekening van de werkgever. Is er sprake van een dienstver band van minder dan 50%, dan worden de kosten naar rato vergoed. Er dient geen vergelijkbare functie te worden uitgeoefend bij een andere werkgever.
De tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering voor particulier verzekerden wordt uitgebreid met vergoeding van de premiekosten van één kind van de werknemer jonger dan 16 jaar.
Verlofsparen
De werknemer krijgt de mogelijkheid bovenwettelijke vakantiedagen te besteden aan opfrisverlof, ouderschapsverlof, extra vakantieverlof en/of bedrijfssparen (premie/spaarloon).

Kinderopvang
De werkgever besteedt 0,5% van de loonsom aan kinderopvang. Alle werknemers hebben binnen de hierdoor gecreëerde financiële mogelijkheden recht gebruik te maken van kinderopvangfaciliteiten.
Leeftijdsbewust personeelsbeleid
De werkgever onderschrijft de noodzaak van personeelsbeleid gericht op
55-plussers. Gedurende de looptijd van de CAO worden hiervoor afspraken gemaakt waaraan werknemers in die leeftijdscate gorie rechten kunnen ontlenen.

Professioneel statuut
De geldende professionele statuten worden gedurende de looptijd van de CAO geactualiseerd.

Graag uw mening!
Wij hopen dat u zich op basis van deze toelichting een goed oordeel kunt vormen over het onderhandelingsresultaat CAO-Gezondheidscentra
2000-2001. Het resultaat is marktconform, past binnen de doelstellingen van het LAD-Arbeidsvoorwaardenbeleid 2000 en komt tegemoet aan de inzet van de werknemersorganisaties. Het LAD-bestuur legt dit onderhandelingsresultaat bij dezen met een positief advies aan u voor.

Met collegiale hoogachting,

dr. Gerard M.H. Tanke,
voorzitter

De LAD-leden voor wie de CAO-Gezondheidscentra geldt, ontvingen een reactie-formulier. Ook kunnen zij voor nadere informatie bij de onderhandelaars namens hun vereniging terecht. Wij hopen dat zij zich een goed oordeel kunnen vormen over het onderhandelingsresultaat CAO-Gezondheidscentra. Op grond van hun mening zal het bestuur van de LAD definitief haar standpunt bepalen.


© copyright LAD 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie