Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Vlieland

Datum nieuwsfeit: 15-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Vlieland

nr. 26, 15 juli 2000

Vergunning

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een vergunning hebben verleend aan:


- M. Visser, ten behoeve van het plaatsen van een bedrijfsgebouw op het perceel Fortweg 5a;

- H.T. Westers, ten behoeve van het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning voor het oprichten van een woning op het perceel Dorpsstraat 67;

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende melding bouwvoornemen is ingekomen:


- NV NUON, ten behoeve van het plaatsen van een transformatorhuisje op het terrein van "Waterleiding Friesland" op het Vuurboetsduin.
Nadere informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis.
Vergunning

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een bouwvergunning hebben verleend aan:


- M.F.M. Cliteur, ten behoeve van het oprichten van een aangebouwde berging op het perceel Ankerplaats 14.

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een aanlegvergunning hebben verleend aan:


- fam. de Jong, ten behoeve van het tijdelijk verbreden van een pad met rijplaten op het perceel Ankerplaats 20 en 21.
Belanghebbenden kunnen tegen het verlenen van de vergunningen binnen zes weken na de datum van deze publicatie bij burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijkgemotiveerde bezwaren indienen (postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland). Informatie kunt u desgewenst verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.
Wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij met toepassing van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de bestemming van het perceel Dorpsstraat 131 te Vlieland, kadastraal bekend sectie A nummer 5157, hebben gewijzigd in "Woondoeleinden", artikel 5, zoals bedoeld in het bestemmingsplan "Vlieland, bebouwde kon, 1998". Voorheen was voor het perceel artikel 6 "Bijzondere doeleinden" van toepassing.

Het wijzigingsplan ligt vanaf 17 juli 2000 gedurende zes weken voor een ieder op het gemeentehuis terinzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn tegen het wijzigingsplan schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders van Vlieland (postadres: Posbus 10, 8899 ZN Vlieland). Informatie kunt u desgewenst verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

Handhaving

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende handhavingsbeschikking is verzonden:


- Viswinkel 't Anker, een dwangsom van fl. 1000,- voor iedere dag dat de winkel in gebruik is als horecabedrijf zoals bedoeld in het bestemmingsplan "Vlieland, bebouwde kom, 1998". Het bedrag waarboven geen dwangsom meer zal worden verbeurd beloopt fl. 100.000,-.
Oost-Vlieland, 15 juli 2000

Burgemeester en wethouders van Vlieland
R.D. van der Mark, burgemeester
Mr. B.P. Oosthoek, secretaris

INWERKINGTREDING VERKEERSBESLUIT

Het parkeerverbod voor het gedeelte Havenweg richting kantoor havenmeester alsmede de geslotenverklaring van het gedeelte Havenweg lopende vanaf het kantoor in de richting van de aanlegsteigers treedt met ingang van 16 juli in werking. Een ieder wordt verzocht auto's zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde vakken te parkeren. De verkeersbesluiten gelden tot 1 oktober.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie