Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agalev maakt zich zorgen over afhandeling asieldossiers

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 17 juli 2000.
Individueel asielrecht moet gewaarborgd blijven


Agalev maakt zich zorgen over de afhandeling van asieldossiers. Er zouden ruim 25.000 asielaanvragen in behandeling zijn bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen. De vrees bestaat dat onder druk van deze cijfers het asielrecht wordt uitgehold.
De vreemdelingenwet laat een snelprocedure toe voor behandeling van de ontvankelijkheid van de asielaanvraag. Het volstaat de betrokkene na een eerste interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten in een gesloten centrum. Dan dient hij of zij binnen de 24 uur beroep aan te tekenen bij het Commissariaat-Generaal, dat deze beroepen bij voorrang en binnen de vijf werkdagen dient te behandelen.

Nu blijkt bovendien dat in de meeste gevallen geen tweede interview (ditmaal door het Commissariaat-Generaal) wordt afgenomen. Dat verklaart alleszins commissaris-generaal Luc De Smet. De beslissing in de snelprocedure baseert zich dus op één enkel interview.

Deze verklaring van De Smet staat nochtans haaks op de stelling van de Minister van Binnenlandse Zaken vorige donderdag tijdens een antwoord op een mondelinge vraag van senator Lozie. Hierin stelde de Minister uitdrukkelijk dat de standaardprocedure steeds een tweede interview veronderstelt en dat hiervan slechts in "hoogst uitzonderlijke" gevallen wordt van afgeweken. In de conventie van Genève heeft België er zich toe verbonden elke asielaanvraag grondig te behandelen. Een frequent gebruik van deze snelprocedure zonder tweede interview voldoet zeker niet aan deze verbintenis!

In elk geval zal senator Lozie nog deze week de minister om verduidelijking vragen over deze tegenstrijdigheid tussen zijn verklaring vorige week en de uitspraken van de commissaris-generaal.

Agalev heeft begrip voor de werkdruk van de betrokken diensten. De achterstand bij de behandeling van dossiers mag echter de grondige behandeling ervan niet hypothekeren. Agalev wil dat erover gewaakt wordt dat vluchtelingen een echte kans krijgen om asiel aan te vragen. De grondige behandeling van hun asielaanvraag dient gegarandeerd te blijven tijdens een voldoende vlotte maar geen overhaaste procedure.

Frans Lozie en Meryem Kaçar , Agalev-senatoren


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail (pers@agalev.be)

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: (pers@agalev.be)
agalev homepage : www.agalev.be/
persteksten : www.agalev.be/pers/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie