Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitvoeringsbesluit Vlaams Havendecreet goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 17 JULI 2000

Uitvoering Havendecreet

Op voorstel van Vlaams Verkeersminister Steve STEVAERT heeft de Vlaamse regering de uitvoeringsbesluiten bij het Havendecreet betreffende de werving van een havencommissaris, het voorkooprecht, de oprichting, samenstelling en werking van de Vlaamse Havencommissie en de oprichting van subregionale overlegorganen goedgekeurd. Door het van kracht worden van het Havendecreet zal het Vlaamse havenlandschap grondig wijzigen.

Havencommissaris

Een voltijds gewestelijk havencommissaris moet geworven worden om specifiek toezicht te houden op de havenbesturen. Er is een dringende behoefte aan zo'n aanstelling in de autonome havenbedrijven in Antwerpen, Oostende en Gent.

In samenwerking met Vlaams minister van Ambtenarenzaken Johan Sauwens is het Vlaams Personeelsstatuut aangepast voor de werving van een havencommissaris op contractuele basis. Door de contractuele tewerkstelling is een soepele selectie en snelle werving op hoog niveau mogelijk. De functie wordt ingevuld in het directoraat- generaal van de administratie Waterwegen en Zeewezen, maar de onafhankelijkheid van de functie wordt gewaarborgd. De procedure voor de aanstelling is een exclusieve aangelegenheid van de Vlaamse regering.

Voorkooprecht

Het Havendecreet bepaalt dat een recht van voorkoop gevestigd wordt ten voordele van het havenbedrijf op private onroerende eigendommen gelegen in een havengebied. De Vlaamse regering heeft nu in een uitvoeringsbesluit de nadere regels voor de uitoefening van dit recht vastgelegd.

Ook dit besluit werd aan de havenbesturen voorgelegd.

Vlaamse Havencommissie

Het Havendecreet van 2/2/1999 bevestigt de rol van de Vlaamse Havencommissie in de totstandkoming van het Vlaamse havenbeleid. Het bestaande oprichtingsbesluit van de havencommissie van 15/11/1989 moest op een aantal punten aangepast worden. Het Havendecreet voorziet immers, naast de Vlaamse Havencommissie, ook andere advies-, overleg- en controleorganen, waarbij de verschillende organen op elkaar moeten worden afgestemd.

De Vlaamse regering nam ook een besluit over de benoeming van de voorzitter en de leden van de Vlaamse Havencommissie. Het is gebaseerd op een voorstel van de Vlaamse Havencommissie zelf.

Subregionale overlegorganen

Het Havendecreet voorziet in de oprichting van één sub- regionaal overlegorgaan per havengebied om de impact van de havenactiviteiten op de ruimtelijke ordening, het leefmilieu, de mobiliteit en de leefbaarheid van de woonkernen in en om de havengebieden na te gaan en daarover adviezen aan de Vlaamse regering te formuleren. Minister Stevaert voorziet hiervoor 10 miljoen fr., of 2,5 miljoen fr. per jaar per sub-regionaal overlegorgaan.

Minister Stevaert verwacht dat op korte termijn gemeenten en havenbesturen zullen verzoeken tot de installatie van een subregionaal overlegorgaan.

persinfo : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02) 553 70 14
e-mail : (persdienst.stevaert@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie