Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zomercursussen Nederlandse taal en cultuur 2000

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Zomercursussen Nederlandse taal en cultuur 2000

Zomercursussen in Nederland en Vlaanderen Nederlandse taal, literatuur en cultuur

Summer courses in the Netherlands and Flanders Dutch language, literature and culture

Sommerkurse in den Niederlanden und in Flandern Niederländische Sprache, Literatur und Kultur

Cours d' été aux Pays-Bas et en Flandre Langue, littérature et civilisation néerlandaises

Inleiding

Zeist 17 juli - 6 augustus 2000

Hasselt-Diepenbeek 24 juli - 12 augustus 2000

Gent 6 augustus - 26 augustus 2000

Inleiding

De Nederlandse Taalunie is een Nederlands-Vlaamse organisatie die in 1980 bij verdrag tussen Nederland en België is opgericht. De Taalunie stimuleert en financiert projecten op het gebied van de Nederlandse taal, letteren, onderwijs en cultuur, zowel binnen als buiten het Nederlandse taalgebied.

Zomercursussen Nederlandse taal en cultuur vormen een welkome aanvulling op de opleiding neerlandistiek die studenten in het buitenland volgen. Onder verantwoordelijkheid van de Taalunie worden drie zomercursussen georganiseerd. Deze cursussen zijn in de eerste plaats gericht op (gevorderde) studenten neerlandistiek die voor een korte periode in de zomer in Nederland of Vlaanderen willen verblijven. Voor deze cursussen is een beperkt aantal beurzen beschikbaar.

In Nederland vindt de cursus plaats in Zeist; in Vlaanderen in Gent (Talencentrum Universiteit) en in Hasselt-Diepenbeek (Limburgs Universitair Centrum).

In dit document vindt u meer informatie over de drie zomercursussen en de aanmeldingsprocedure.

Zomercursus Nederlandse taal en cultuur

Zeist (Nederland)

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor niet-Nederlandstaligen die in verband met studie, beroep of om andere redenen hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur willen verdiepen. De zomercursus biedt plaats aan ongeveer 160 deelnemers.

Programma

Iedere dag wordt in de ochtenduren les gegeven, met uitzondering van de zondagen en de dagen waarop dagexcursies plaatsvinden. Het lesprogramma omvat in de eerste plaats taalvaardigheidstraining in 13 groepen van maximaal 15 personen. Daarnaast worden er aan de gevorderde cursisten keuze-onderwerpen aangeboden op het gebied van de taalkunde, de letterkunde en de kennis van land en volk. Na toelating tot de zomercursus ontvangen de deelnemers een gedetailleerd programma.

In aanvulling op het lesprogramma houden hoogleraren en andere deskundigen voordrachten, gevolgd door discussie. Deze voordrachten hebben betrekking op belangrijke aspecten van de Nederlandse samenleving zoals politiek, kunst, letterkunde, architectuur, media.

Toelatingsvoorwaarden

De cursus is bedoeld voor personen die niet woonachtig zijn in het Nederlandse taalgebied en die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Cursisten zijn ten minste 18 jaar en bij voorkeur niet ouder dan 35. Zij moeten reeds een behoorlijke kennis van het Nederlands hebben. Cursisten dienen minimaal het Nederlands te beheersen op het niveau elementaire kennis van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

Periode

De zomercursus 2000 begint op maandag 17 juli en eindigt op zaterdag 5 augustus.

Accommodatie

De cursus wordt gehouden in het conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. De deelnemers worden intern gehuisvest in tweepersoonskamers. De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt.

Certificaat

Aan degenen die de hele cursus hebben gevolgd, wordt door de Taalunie een certificaat van deelneming uitgereikt.

Aanmelding

Het aantal deelnemers aan de cursus bedraagt ongeveer 160. Aangezien het aantal kandidaten altijd groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, is het raadzaam zich zo spoedig mogelijk - in ieder geval vóór 1 maart 2000 - aan te melden. In april 2000 ontvangen degenen die zich hebben aangemeld, schriftelijk bericht over de toelating tot de cursus.

Voor aanmelding maakt u gebruik van het aanmeldingsformulier. Dit kunt u downloaden als Word-document. U kunt het formulier sturen naar de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, die op verzoek van de Taalunie de logistieke uitvoering verzorgt. Het adres is:

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)

Raadhuisstraat 1

2481 BE Woudbrugge

Nederland

tel. +31-172-518 243

fax +31-172-519 925

e-mail (ivnnl@wxs.nl)

Kosten

De kosten voor deelneming aan de cursus bedragen ƒ 1.300. In dit bedrag zijn begrepen: lessen, huisvesting, maaltijden, excursies, culturele avonden en toegang tot musea en andere bezienswaardigheden die worden bezocht als onderdeel van de excursies.

Het bedrag van ƒ 1.300 dient betaald te worden na ontvangst van bericht dat men tot de cursus is toegelaten. Bij annulering tot 10 dagen voor aanvang van de cursus zal het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald, minus ƒ 75 administratiekosten. Meer informatie over de wijze van betaling volgt na ontvangst van bericht dat men tot de cursus is toegelaten.

Beurzen

Voor deze cursus is een beperkt aantal beurzen beschikbaar. De aanvragen voor een beurs moeten vóór 1 maart 2000 in het bezit zijn van het Nuffic. Daar kunt u ook terecht voor nadere inlichtingen over beurzen voor deze zomercursus. Het adres is:

Nuffic

Postbus 29777

2502 LT Den Haag

Nederland

tel. +31-70-426 02 60

fax +31-70-426 02 59

Zomercursus Nederlandse taal en cultuur

Hasselt-Diepenbeek (Vlaanderen)

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor niet-Nederlandstaligen die in verband met studie, beroep of om andere redenen hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur willen verdiepen. De zomercursus biedt plaats aan ongeveer 100 deelnemers.

Programma

Zeven groepen studenten worden verdeeld over twee niveaus. Niveau I met groepen 1 en 2 is bedoeld voor studenten neerlandistiek en zij die tot de ver gevorderden kunnen worden gerekend. Niveau II bestaat uit de groepen 3 tot en met 7.

De cursisten volgen colleges Nederlandse taalvaardigheid, literatuur en cultuur. Ook tijdens de middagcolleges worden taallessen gegeven. Ze bieden bovendien de gelegenheid om kennis te maken met allerlei aspecten van het leven in Vlaanderen en Nederland. Tijdens deze colleges worden ook de excursies voorbereid en lezingen door gastdocenten verzorgd. Tevens is er een aantal keuzelessen over taal en literatuur.

In aanvulling op het lesprogramma biedt de zomercursus een cultureel programma aan. Daarvan maakt onder meer een aantal excursies naar bekende en minder bekende plaatsen deel uit.

Toelatingsvoorwaarden

De cursus is bedoeld voor personen die niet woonachtig zijn in het Nederlandse taalgebied en die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Cursisten zijn ten minste 18 jaar en bij voorkeur niet ouder dan 35. Zij moeten reeds een behoorlijke kennis van het Nederlands hebben. Cursisten dienen minimaal het Nederlands te beheersen op het niveau elementaire kennis van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

Periode

De zomercursus 2000 begint op maandag 24 juli en eindigt op zaterdag 12 augustus 2000.

Accommodatie

De cursus wordt gehouden op de campus van het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek. De deelnemers logeren in een studentenhuis in een eigen kamer. Ontbijt en diner worden gebruikt in het studentenhuis; het middageten wordt gebruikt in het restaurant van de universiteit.

Certificaat

Aan degenen die de hele cursus hebben gevolgd, wordt door de Taalunie een certificaat van deelneming uitgereikt.

Aanmelding

Het aantal deelnemers aan de cursus is ongeveer 100. Aangezien het aantal kandidaten groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, is het raadzaam zich zo spoedig mogelijk - in ieder geval vóór 1 maart 2000 - aan te melden. In april 2000 ontvangen degenen die zich hebben aangemeld, schriftelijk bericht over de toelating tot de cursus.

Voor aanmelding maakt u gebruik van het aanmeldingsformulier. Dit kunt u downloaden als Word-document. Dit formulier kunt u sturen naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Het adres is:

Departement Onderwijs - Administratie HO

Zomercursussen Nederlandse taal en cultuur

H. Consciencegebouw

E. Jacqmainlaan 165

1210 Brussel

België

tel +32-2-553 98 21/07

fax +32-2-553 98 45

e-mail (dirk.lapeirre@ond.vlaanderen.be)

Kosten

De kosten voor deelneming aan de cursus bedragen Bfr. 24.000. In dit bedrag zijn begrepen: lessen, huisvesting, maaltijden, excursies, culturele avonden en toegang tot musea en andere bezienswaardigheden die worden bezocht als onderdeel van de excursies.

Het bedrag van Bfr. 24.000 dient te worden betaald na ontvangst van bericht dat men tot de cursus is toegelaten. Bij annulering tot 10 dagen voor aanvang van de cursus zal het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald, minus Bfr. 1.375 administratiekosten. Meer informatie over de wijze van betaling volgt na ontvangst van bericht dat men tot de cursus is toegelaten.

Voor beursstudenten vallen de kosten voor deelneming volledig ten laste van de Vlaamse Gemeenschap, die de beurzen ter beschikking stelt. Die beurzen maken in principe deel uit van de culturele akkoorden en verdragen die Vlaanderen met diverse landen heeft gesloten. De reiskosten van en naar Diepenbeek, en persoonlijke uitgaven tijdens het verblijf in Vlaanderen, komen in principe ten laste van de deelnemers.

Beurzen

Beurzen worden bij voorkeur toegekend aan cursisten woonachtig in landen waarmee de Vlaamse Gemeenschap culturele akkoorden of andere samenwerkingsprogramma's heeft gesloten. Het aanvraagformulier voor een beurs van de Vlaamse Gemeenschap kunt u krijgen bij de instantie die in uw land belast is met de coördinatie van de studiebeurzen. Zowel het aanmeldingsformulier als de beursaanvraag moeten tijdig in het bezit zijn van de genoemde instantie in uw land. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden als Word-document.

Overige beursaanvragen kunt u rechtstreeks sturen naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. U dient hiervoor eveneens gebruik te maken van het aanmeldingsformulier.

Informatie

Voor nadere inlichtingen over beurzen voor deze zomercursus kunt u terecht bij de instantie die in uw land belast is met de coördinatie van studiebeurzen, bij de Belgische of Vlaamse politieke vertegenwoordiging in uw land en bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

Voor nadere inlichtingen over het programma en de organisatie van de zomercursus 2000 in Hasselt-Diepenbeek kunt u terecht bij:

Limburgs Universitair Centrum

Zomercursus Nederlandse taal en cultuur

Universitaire Campus - Gebouw D

3590 Diepenbeek

België

tel +32-11-268 764

fax +32-11-268 700

e-mail (maggy.lambrichts@rsftew.luc.ac.be)

Zomercursus Nederlandse taal en cultuur

Gent (Vlaanderen)

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor niet-Nederlandstaligen die in verband met studie, beroep of om andere redenen hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur willen verdiepen. De zomercursus biedt plaats aan maximaal 60 deelnemers.

Programma

De cursus wil in korte tijd en op intensieve wijze de kennis van het Nederlands van de deelnemers uitbreiden en vooral activeren, en een zo volledig mogelijk beeld geven van de cultuur van Vlaanderen. De activiteiten bestaan uit taallessen met talenpracticum en computercomponent, dossiers over het dagelijkse leven en de cultuur in Vlaanderen, lezingen door gastdocenten, dagexcursies, bezoeken aan gastgezinnen, een filmnamiddag, een optreden van een Vlaamse zanger en een poëzieavond. Per dag zijn er minstens 6 lesuren. Daarnaast zijn er nog enkele vrije activiteiten zoals sport en muziek. Ook tijdens de weekends worden diverse activiteiten georganiseerd.

Toelatingsvoorwaarden

De cursus is bedoeld voor personen die niet woonachtig zijn in het Nederlandse taalgebied en die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Cursisten zijn ten minste 18 jaar en bij voorkeur niet ouder dan 35. Zij moeten reeds een behoorlijke kennis van het Nederlands hebben. Cursisten dienen minimaal het Nederlands te beheersen op het niveau elementaire kennis van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

Periode

De zomercursus 2000 begint op zondag 6 augustus en eindigt op zaterdag 26 augustus.

Accommodatie

De cursus wordt georganiseerd in het Talencentrum in de historische universiteitsstad Gent. De deelnemers logeren in een universitair studentenhuis in een eigen kamer. Maaltijden worden gebruikt in het restaurant van de universiteit. Ook kan gebruik worden gemaakt van de keukens van het studentenhuis.

Certificaat

Aan degenen die de hele cursus hebben gevolgd, wordt door de Taalunie een certificaat van deelneming uitgereikt.

Beurzen

Het aantal deelnemers aan de cursus is 60. Aangezien het aantal kandidaten groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, is het raadzaam zich zo spoedig mogelijk - in ieder geval vóór 1 maart 2000 - aan te melden. In april 2000 ontvangen degenen die zich hebben aangemeld, schriftelijk bericht over de toelating tot de cursus.

Beurzen worden bij voorkeur toegekend aan cursisten woonachtig in landen waarmee de Vlaamse Gemeenschap culturele akkoorden of andere samenwerkingsprogramma's heeft gesloten. Het aanvraagformulier voor een beurs van de Vlaamse Gemeenschap kunt u krijgen bij de instantie die in uw land belast is met de coördinatie van de studiebeurzen. Zowel het aanmeldingsformulier als de beursaanvraag moeten tijdig in het bezit zijn van de genoemde instantie in uw land. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden als Word-document.

Overige beursaanvragen kunt u rechtstreeks sturen naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. U dient hiervoor eveneens gebruik te maken van het aanmeldingsformulier. Het adres is:

Departement Onderwijs - Administratie HO

Zomercursussen Nederlandse taal en cultuur

H. Consciencegebouw

E. Jacqmainlaan 165

1210 Brussel

België

tel +32-2-553 98 21/07

fax +32-2-553 98 45

e-mail (dirk.lapeirre@ond.vlaanderen.be)

Kosten

Voor beursstudenten vallen de kosten voor deelneming volledig ten laste van de Vlaamse Gemeenschap, die de beurzen ter beschikking stelt. Die beurzen maken in principe deel uit van de culturele akkoorden en verdragen die Vlaanderen met diverse landen heeft gesloten. De reiskosten van en naar Gent, en persoonlijke uitgaven tijdens het verblijf in Vlaanderen, komen in principe ten laste van de deelnemers.

Deelneming zonder beurs aan de zomercursus in Gent is niet mogelijk.

Informatie

Voor nadere inlichtingen over beurzen voor deze zomercursus kunt u terecht bij de instantie die in uw land belast is met de coördinatie van studiebeurzen, bij de Belgische of Vlaamse politieke vertegenwoordiging in uw land en bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

Voor nadere inlichtingen over het programma en de organisatie van de zomercursus 2000 in Gent kunt u terecht bij:

Universiteit Gent - Talencentrum

Zomercursus Nederlandse taal en cultuur

Sint-Pietersnieuwstraat 136

9000 Gent

België

tel +32-9-264 36 80

fax +32-9-264 41 92

e-mail (talencentrum@rug.ac.be)

web-site www.rug.ac.be/tcned

© Nederlandse Taalunie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...