Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zomercursussen Nederlandse taal en cultuur 2000

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Zomercursussen Nederlandse taal en cultuur 2000

Zomercursussen in Nederland en Vlaanderen Nederlandse taal, literatuur en cultuur

Summer courses in the Netherlands and Flanders Dutch language, literature and culture

Sommerkurse in den Niederlanden und in Flandern Niederländische Sprache, Literatur und Kultur

Cours d' été aux Pays-Bas et en Flandre Langue, littérature et civilisation néerlandaises

Inleiding

Zeist 17 juli - 6 augustus 2000

Hasselt-Diepenbeek 24 juli - 12 augustus 2000

Gent 6 augustus - 26 augustus 2000

Inleiding

De Nederlandse Taalunie is een Nederlands-Vlaamse organisatie die in 1980 bij verdrag tussen Nederland en België is opgericht. De Taalunie stimuleert en financiert projecten op het gebied van de Nederlandse taal, letteren, onderwijs en cultuur, zowel binnen als buiten het Nederlandse taalgebied.

Zomercursussen Nederlandse taal en cultuur vormen een welkome aanvulling op de opleiding neerlandistiek die studenten in het buitenland volgen. Onder verantwoordelijkheid van de Taalunie worden drie zomercursussen georganiseerd. Deze cursussen zijn in de eerste plaats gericht op (gevorderde) studenten neerlandistiek die voor een korte periode in de zomer in Nederland of Vlaanderen willen verblijven. Voor deze cursussen is een beperkt aantal beurzen beschikbaar.

In Nederland vindt de cursus plaats in Zeist; in Vlaanderen in Gent (Talencentrum Universiteit) en in Hasselt-Diepenbeek (Limburgs Universitair Centrum).

In dit document vindt u meer informatie over de drie zomercursussen en de aanmeldingsprocedure.

Zomercursus Nederlandse taal en cultuur

Zeist (Nederland)

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor niet-Nederlandstaligen die in verband met studie, beroep of om andere redenen hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur willen verdiepen. De zomercursus biedt plaats aan ongeveer 160 deelnemers.

Programma

Iedere dag wordt in de ochtenduren les gegeven, met uitzondering van de zondagen en de dagen waarop dagexcursies plaatsvinden. Het lesprogramma omvat in de eerste plaats taalvaardigheidstraining in 13 groepen van maximaal 15 personen. Daarnaast worden er aan de gevorderde cursisten keuze-onderwerpen aangeboden op het gebied van de taalkunde, de letterkunde en de kennis van land en volk. Na toelating tot de zomercursus ontvangen de deelnemers een gedetailleerd programma.

In aanvulling op het lesprogramma houden hoogleraren en andere deskundigen voordrachten, gevolgd door discussie. Deze voordrachten hebben betrekking op belangrijke aspecten van de Nederlandse samenleving zoals politiek, kunst, letterkunde, architectuur, media.

Toelatingsvoorwaarden

De cursus is bedoeld voor personen die niet woonachtig zijn in het Nederlandse taalgebied en die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Cursisten zijn ten minste 18 jaar en bij voorkeur niet ouder dan 35. Zij moeten reeds een behoorlijke kennis van het Nederlands hebben. Cursisten dienen minimaal het Nederlands te beheersen op het niveau elementaire kennis van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

Periode

De zomercursus 2000 begint op maandag 17 juli en eindigt op zaterdag 5 augustus.

Accommodatie

De cursus wordt gehouden in het conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. De deelnemers worden intern gehuisvest in tweepersoonskamers. De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt.

Certificaat

Aan degenen die de hele cursus hebben gevolgd, wordt door de Taalunie een certificaat van deelneming uitgereikt.

Aanmelding

Het aantal deelnemers aan de cursus bedraagt ongeveer 160. Aangezien het aantal kandidaten altijd groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, is het raadzaam zich zo spoedig mogelijk - in ieder geval vóór 1 maart 2000 - aan te melden. In april 2000 ontvangen degenen die zich hebben aangemeld, schriftelijk bericht over de toelating tot de cursus.

Voor aanmelding maakt u gebruik van het aanmeldingsformulier. Dit kunt u downloaden als Word-document. U kunt het formulier sturen naar de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, die op verzoek van de Taalunie de logistieke uitvoering verzorgt. Het adres is:

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)

Raadhuisstraat 1

2481 BE Woudbrugge

Nederland

tel. +31-172-518 243

fax +31-172-519 925

e-mail (ivnnl@wxs.nl)

Kosten

De kosten voor deelneming aan de cursus bedragen ƒ 1.300. In dit bedrag zijn begrepen: lessen, huisvesting, maaltijden, excursies, culturele avonden en toegang tot musea en andere bezienswaardigheden die worden bezocht als onderdeel van de excursies.

Het bedrag van ƒ 1.300 dient betaald te worden na ontvangst van bericht dat men tot de cursus is toegelaten. Bij annulering tot 10 dagen voor aanvang van de cursus zal het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald, minus ƒ 75 administratiekosten. Meer informatie over de wijze van betaling volgt na ontvangst van bericht dat men tot de cursus is toegelaten.

Beurzen

Voor deze cursus is een beperkt aantal beurzen beschikbaar. De aanvragen voor een beurs moeten vóór 1 maart 2000 in het bezit zijn van het Nuffic. Daar kunt u ook terecht voor nadere inlichtingen over beurzen voor deze zomercursus. Het adres is:

Nuffic

Postbus 29777

2502 LT Den Haag

Nederland

tel. +31-70-426 02 60

fax +31-70-426 02 59

Zomercursus Nederlandse taal en cultuur

Hasselt-Diepenbeek (Vlaanderen)

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor niet-Nederlandstaligen die in verband met studie, beroep of om andere redenen hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur willen verdiepen. De zomercursus biedt plaats aan ongeveer 100 deelnemers.

Programma

Zeven groepen studenten worden verdeeld over twee niveaus. Niveau I met groepen 1 en 2 is bedoeld voor studenten neerlandistiek en zij die tot de ver gevorderden kunnen worden gerekend. Niveau II bestaat uit de groepen 3 tot en met 7.

De cursisten volgen colleges Nederlandse taalvaardigheid, literatuur en cultuur. Ook tijdens de middagcolleges worden taallessen gegeven. Ze bieden bovendien de gelegenheid om kennis te maken met allerlei aspecten van het leven in Vlaanderen en Nederland. Tijdens deze colleges worden ook de excursies voorbereid en lezingen door gastdocenten verzorgd. Tevens is er een aantal keuzelessen over taal en literatuur.

In aanvulling op het lesprogramma biedt de zomercursus een cultureel programma aan. Daarvan maakt onder meer een aantal excursies naar bekende en minder bekende plaatsen deel uit.

Toelatingsvoorwaarden

De cursus is bedoeld voor personen die niet woonachtig zijn in het Nederlandse taalgebied en die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Cursisten zijn ten minste 18 jaar en bij voorkeur niet ouder dan 35. Zij moeten reeds een behoorlijke kennis van het Nederlands hebben. Cursisten dienen minimaal het Nederlands te beheersen op het niveau elementaire kennis van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

Periode

De zomercursus 2000 begint op maandag 24 juli en eindigt op zaterdag 12 augustus 2000.

Accommodatie

De cursus wordt gehouden op de campus van het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek. De deelnemers logeren in een studentenhuis in een eigen kamer. Ontbijt en diner worden gebruikt in het studentenhuis; het middageten wordt gebruikt in het restaurant van de universiteit.

Certificaat

Aan degenen die de hele cursus hebben gevolgd, wordt door de Taalunie een certificaat van deelneming uitgereikt.

Aanmelding

Het aantal deelnemers aan de cursus is ongeveer 100. Aangezien het aantal kandidaten groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, is het raadzaam zich zo spoedig mogelijk - in ieder geval vóór 1 maart 2000 - aan te melden. In april 2000 ontvangen degenen die zich hebben aangemeld, schriftelijk bericht over de toelating tot de cursus.

Voor aanmelding maakt u gebruik van het aanmeldingsformulier. Dit kunt u downloaden als Word-document. Dit formulier kunt u sturen naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Het adres is:

Departement Onderwijs - Administratie HO

Zomercursussen Nederlandse taal en cultuur

H. Consciencegebouw

E. Jacqmainlaan 165

1210 Brussel

België

tel +32-2-553 98 21/07

fax +32-2-553 98 45

e-mail (dirk.lapeirre@ond.vlaanderen.be)

Kosten

De kosten voor deelneming aan de cursus bedragen Bfr. 24.000. In dit bedrag zijn begrepen: lessen, huisvesting, maaltijden, excursies, culturele avonden en toegang tot musea en andere bezienswaardigheden die worden bezocht als onderdeel van de excursies.

Het bedrag van Bfr. 24.000 dient te worden betaald na ontvangst van bericht dat men tot de cursus is toegelaten. Bij annulering tot 10 dagen voor aanvang van de cursus zal het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald, minus Bfr. 1.375 administratiekosten. Meer informatie over de wijze van betaling volgt na ontvangst van bericht dat men tot de cursus is toegelaten.

Voor beursstudenten vallen de kosten voor deelneming volledig ten laste van de Vlaamse Gemeenschap, die de beurzen ter beschikking stelt. Die beurzen maken in principe deel uit van de culturele akkoorden en verdragen die Vlaanderen met diverse landen heeft gesloten. De reiskosten van en naar Diepenbeek, en persoonlijke uitgaven tijdens het verblijf in Vlaanderen, komen in principe ten laste van de deelnemers.

Beurzen

Beurzen worden bij voorkeur toegekend aan cursisten woonachtig in landen waarmee de Vlaamse Gemeenschap culturele akkoorden of andere samenwerkingsprogramma's heeft gesloten. Het aanvraagformulier voor een beurs van de Vlaamse Gemeenschap kunt u krijgen bij de instantie die in uw land belast is met de coördinatie van de studiebeurzen. Zowel het aanmeldingsformulier als de beursaanvraag moeten tijdig in het bezit zijn van de genoemde instantie in uw land. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden als Word-document.

Overige beursaanvragen kunt u rechtstreeks sturen naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. U dient hiervoor eveneens gebruik te maken van het aanmeldingsformulier.

Informatie

Voor nadere inlichtingen over beurzen voor deze zomercursus kunt u terecht bij de instantie die in uw land belast is met de coördinatie van studiebeurzen, bij de Belgische of Vlaamse politieke vertegenwoordiging in uw land en bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

Voor nadere inlichtingen over het programma en de organisatie van de zomercursus 2000 in Hasselt-Diepenbeek kunt u terecht bij:

Limburgs Universitair Centrum

Zomercursus Nederlandse taal en cultuur

Universitaire Campus - Gebouw D

3590 Diepenbeek

België

tel +32-11-268 764

fax +32-11-268 700

e-mail (maggy.lambrichts@rsftew.luc.ac.be)

Zomercursus Nederlandse taal en cultuur

Gent (Vlaanderen)

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor niet-Nederlandstaligen die in verband met studie, beroep of om andere redenen hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur willen verdiepen. De zomercursus biedt plaats aan maximaal 60 deelnemers.

Programma

De cursus wil in korte tijd en op intensieve wijze de kennis van het Nederlands van de deelnemers uitbreiden en vooral activeren, en een zo volledig mogelijk beeld geven van de cultuur van Vlaanderen. De activiteiten bestaan uit taallessen met talenpracticum en computercomponent, dossiers over het dagelijkse leven en de cultuur in Vlaanderen, lezingen door gastdocenten, dagexcursies, bezoeken aan gastgezinnen, een filmnamiddag, een optreden van een Vlaamse zanger en een poëzieavond. Per dag zijn er minstens 6 lesuren. Daarnaast zijn er nog enkele vrije activiteiten zoals sport en muziek. Ook tijdens de weekends worden diverse activiteiten georganiseerd.

Toelatingsvoorwaarden

De cursus is bedoeld voor personen die niet woonachtig zijn in het Nederlandse taalgebied en die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Cursisten zijn ten minste 18 jaar en bij voorkeur niet ouder dan 35. Zij moeten reeds een behoorlijke kennis van het Nederlands hebben. Cursisten dienen minimaal het Nederlands te beheersen op het niveau elementaire kennis van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

Periode

De zomercursus 2000 begint op zondag 6 augustus en eindigt op zaterdag 26 augustus.

Accommodatie

De cursus wordt georganiseerd in het Talencentrum in de historische universiteitsstad Gent. De deelnemers logeren in een universitair studentenhuis in een eigen kamer. Maaltijden worden gebruikt in het restaurant van de universiteit. Ook kan gebruik worden gemaakt van de keukens van het studentenhuis.

Certificaat

Aan degenen die de hele cursus hebben gevolgd, wordt door de Taalunie een certificaat van deelneming uitgereikt.

Beurzen

Het aantal deelnemers aan de cursus is 60. Aangezien het aantal kandidaten groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, is het raadzaam zich zo spoedig mogelijk - in ieder geval vóór 1 maart 2000 - aan te melden. In april 2000 ontvangen degenen die zich hebben aangemeld, schriftelijk bericht over de toelating tot de cursus.

Beurzen worden bij voorkeur toegekend aan cursisten woonachtig in landen waarmee de Vlaamse Gemeenschap culturele akkoorden of andere samenwerkingsprogramma's heeft gesloten. Het aanvraagformulier voor een beurs van de Vlaamse Gemeenschap kunt u krijgen bij de instantie die in uw land belast is met de coördinatie van de studiebeurzen. Zowel het aanmeldingsformulier als de beursaanvraag moeten tijdig in het bezit zijn van de genoemde instantie in uw land. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden als Word-document.

Overige beursaanvragen kunt u rechtstreeks sturen naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. U dient hiervoor eveneens gebruik te maken van het aanmeldingsformulier. Het adres is:

Departement Onderwijs - Administratie HO

Zomercursussen Nederlandse taal en cultuur

H. Consciencegebouw

E. Jacqmainlaan 165

1210 Brussel

België

tel +32-2-553 98 21/07

fax +32-2-553 98 45

e-mail (dirk.lapeirre@ond.vlaanderen.be)

Kosten

Voor beursstudenten vallen de kosten voor deelneming volledig ten laste van de Vlaamse Gemeenschap, die de beurzen ter beschikking stelt. Die beurzen maken in principe deel uit van de culturele akkoorden en verdragen die Vlaanderen met diverse landen heeft gesloten. De reiskosten van en naar Gent, en persoonlijke uitgaven tijdens het verblijf in Vlaanderen, komen in principe ten laste van de deelnemers.

Deelneming zonder beurs aan de zomercursus in Gent is niet mogelijk.

Informatie

Voor nadere inlichtingen over beurzen voor deze zomercursus kunt u terecht bij de instantie die in uw land belast is met de coördinatie van studiebeurzen, bij de Belgische of Vlaamse politieke vertegenwoordiging in uw land en bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

Voor nadere inlichtingen over het programma en de organisatie van de zomercursus 2000 in Gent kunt u terecht bij:

Universiteit Gent - Talencentrum

Zomercursus Nederlandse taal en cultuur

Sint-Pietersnieuwstraat 136

9000 Gent

België

tel +32-9-264 36 80

fax +32-9-264 41 92

e-mail (talencentrum@rug.ac.be)

web-site www.rug.ac.be/tcned

© Nederlandse Taalunie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie