Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Duitsland onderzoekt negatieve effecten gemanipuleerde maïs

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Duitsland onderzoekt negatieve effecten genetisch gemanipuleerde maïs (17/07/00)

Duitsland heeft als eerste EU-lidstaat een procedure gestart om "het gebruik en de verkoop van dat product (in casu genetisch gemanipuleerde maïs) op zijn grondgebied tijdelijk te beperken of te verbieden". Dat blijkt uit het antwoord op een vraag van VU&ID-europarlementslid Bart Staes over een onderzoek van de New York University naar de negatieve effecten van de "natuurlijke" gifstof die wordt aangemaakt door genetisch gemanipuleerde maïs.

Staes vraagt de federale regering het Duitse voorbeeld te volgen omwille van het voorzorgsbeginsel. De houding van de Duitse regering staat volgens hem haaks op het voorstel van de commissarissen Margot Wallström en David Byrne om nieuwe gemanipuleerde gewassen toe te laten. Zij stelden afgelopen vrijdag voor het twee jaar oude moratorium op te heffen in afwachting van de wijziging van richtlijn 90/220 op genetisch gemanipuleerde gewassen. Hun standpunt sluit naadloos aan bij de verzuchtingen van de biotechnologische industrie.

"Door de overhaaste aanpak van Wallström en Byrne worden europarlement en consument voor voldongen feiten geplaatst. De discussie over de herziening van richtlijn 90/220 loopt nog en de onderzoeksresultaten naar de negatieve effecten van gemanipuleerde gewassen nopen eerder tot voorzichtigheid dan voortvarendheid. Bovendien geeft de Commissie zelf toe dat de erkenningsprocedure voor nieuwe gemanipuleerde gewassen ernstige lacunes vertoont," aldus het Vlaamse europarlementslid.

Milieucommissaris Margot Wallström is zich ervan bewust dat "het natuurlijk insecticide Bacillus thuringiensis reeds lange tijd en blijkbaar met een goede veiligheidsscore wordt gebruikt in de organische landbouw". Ze is ook op de hoogte van onderzoek naar de negatieve gevolgen van dit door gemanipuleerde maïs aangemaakte insecticide. Toch lijkt ze - samen met collega Byrne - bereid nieuwe gemanipuleerde gewassen te erkennen.

Recent onderzoek van de New York University leert dat de gifstof ook wordt aangetroffen in het stuifmeel en in de grond. Het gif bleef ondergronds 25 dagen actief, waarschijnlijk omdat het beschermd was tegen biologische afbraak dankzij binding aan gronddeeltjes. Omdat de studie werd uitgevoerd in een kas, kunnen de onderzoekers vooralsnog niet bepalen wat het effect is op het volledige biotoop in en rond een echte maïsakker.

Na de publicatie van deze en soortgelijke bevindingen heeft Duitsland, als eerste lidstaat, een procedure gestart om gebruik en verkoop van gemanipuleerde maïs aan banden te leggen. De Duitse overheid wil nagaan of ze relevante wetenschappelijke gegevens vindt die "de originele risicobeoordeling voor deze producten ontkrachten". In het licht van het voorzorgsbeginsel acht Staes het raadzaam dat de Belgische regering dit voorbeeld volgt. Momenteel mogen in de Europese Unie twee gemanipuleerde maïssoorten ongehinderd op de markt worden gebracht.

De resultaten van het Duitse onderzoek zullen volgens Staes verstrekkende gevolgen hebben voor de toekomst van de gemanipuleerde maïs in Europa. "Als blijkt dat er negatieve spill over-effecten zijn van de gifstof die wordt aangemaakt door gemanipuleerde maïs, dan moet de Commissie het gebruik en de verspreiding ervan stopzetten", aldus nog het ep-lid. Hij merkt op dat de Commissie bereid is "de nodige maatregelen te nemen op basis van het advies van het wetenschappelijk comité over deze kwestie".

Auteur:
VU&ID-fractie - Europees Parlement
Bart Staes - Lid van het Europees Parlement

Meer informatie:
Contactpersoon: Filip Vandenbroeke
Telefoon: 02/284.7.642.
Fax: 02/284.9.642.
E-post: (fvandenbroeke@europarl.eu.int)
Url: bartstaes.volksunie.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie