Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Deeladvies Raad voor Cultuur over het kunstvakonderwijs

Datum nieuwsfeit: 17-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake kunstvakonderwijs

Gemaakt: 20-7-2000 tijd: 17:26


2

aanvoorz.kopo

Zoetermeer, 17 juli 2000

Bijgevoegd gaat het deeladvies van de Raad voor Cultuur over het kunstvakonderwijs. Het deeladvies is een aanvulling op het advies 'Van de schaarste ende overvloed' dat de raad mij in mei jl. heeft gegeven in verband met de Cultuurnota 2001-2004.

Conform het voorstel in de nota 'Zicht op kwaliteit' (Tweede Kamer,
1998-1999, 25 802, nr. 12) heb ik de hogescholen gevraagd om beleidsplannen op te stellen voor de voortgezette kunstopleidingen en de voortgezette bouwkunst opleidingen. De Raad heeft over deze plannen een oordeel geformuleerd in het bijgevoegde advies. Tevens gaat het advies in op de samenhang tussen de beleidsplannen van de voortgezette opleidingen in het kunstonderwijs en de beleidsplannen van de zogenoemde werkplaatsen in de cultuursector.

Met de Raad wil ik expliciet mijn waardering uitspreken voor de inspanningen van de hogescholen. In een periode waarin zij ook hun voornemens moesten formuleren voor de herstructurering van het initiële kunstonderwijs, zijn zij in staat gebleken doordachte en toegankelijke plannen voor de voortgezette opleidingen op te stellen. Zeker omdat het bovendien de eerste keer was dat de instellingen gevraagd werd in het kader van de Cultuurnota plannen voor te leggen, verdienen de hogescholen veel lof voor hun werk. Een zelfde waardering heb ik ook voor de Raad. In een korte tijd heeft de Raad een gedegen advies geformuleerd dat mij veel handvatten biedt.

In lijn met het voornemen dat ik heb neergelegd in de nota 'Zicht op kwaliteit' zal ik in de Cultuurnota 2001-2004 mijn reactie op de adviezen over de beleidsplannen voor de verschillende opleidingen geven met de bijbehorende financiële consequenties binnen het gegeven kader. De betreffende voornemens zullen verdere invulling krijgen met inachtneming van de bepalingen in en krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) over bekostiging en opleidingenplanning van de voortgezette kunstopleidingen en voortgezette opleidingen bouwkunst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

dr. F. van der Ploeg

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie