Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen uitlevering drietal Aruba aan de VS

Datum nieuwsfeit: 18-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: tweede kamer der staten-generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over uitlevering van de gebroeders mansur en r. hahibe aan de vs

Gemaakt: 24-7-2000 tijd: 12:5


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


18 juli 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 23 juni
2000, kenmerk 2990012940, waarbij gevoegd waren de door het lid Van Oven over-een-kom-stig artikel 134 van het Regle-ment van Orde van de Tweede Kamer bij U inge-diende vragen, heb ik de eer U hierbij als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.
De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Van Oven (PvdA) over de uitlevering van de gebroeders Mansur en R. Habibe aan de Verenigde Staten van Amerika. (2990012940, ingezonden 22 juni 2000)

Vraag 1:

Kunt u aangeven hoe lang geleden de uitlevering van de Arubaanse burgers Mansur en R. Habibe aan de regering van de Verenigde Staten van Amerika daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en wat sedertdien in dat land in de strafrechtelijke procedure is gebeurd?

Vraag 2:

Klopt het dat sedert de uitlevering meer dan twee jaar zijn verlopen?

Antwoord op vraag 1 en 2:

De neven E. en A. Mansur werden op 11 mei 1998 aan de Verenigde Staten van Amerika uitgeleverd. R. Habibe werd op 28 mei 1998 uitgeleverd. Deze uitleveringen geschiedden ingevolge beslissingen van de Gouverneur van Aruba. De heren Mansur verblijven sedertdien op Puerto Rico. Zij mogen in principe het eiland niet verlaten, maar kunnen zich aldaar vrij bewegen. Hierbij zij nog aangetekend dat het hen in een enkel geval werd toegestaan naar Miami te reizen en zelfs éénmaal naar Aruba. De heer Habibe verblijft sedert zijn uitlevering in voorarrest in een huis van bewaring in Miami. De eerste rechtzitting in het proces van de heer Habibe is thans voorzien voor februari 2001. Voor zover bekend is er nog geen datum vastgesteld voor de eerste rechtzitting in de zaak van de neven Mansur.

Vraag 3:

Hoe verhoudt zich deze lange voorbereidingstermijn tot het recht zonder onredelijke vertraging te worden berecht als neergelegd in artikel 14(3) onder c van het Internationale Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke rechten waar de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden partij bij zijn?

Antwoord 3:

Door mij is niet exact vast te stellen of in deze gevallen sprake is van onredelijke vertraging bij de berechting. De vertragingen lijken deels bij de verdediging van betrokkenen te liggen (door het indienen van verschillende moties en door het overleggen van grote hoeveelheden bewijsmateriaal) en deels bij de Amerikaanse autoriteiten (door trage beslissingen en het niet beschikbaar zijn van de rechterlijke autoriteiten). Vaststaat, dat alle betrokkenen over uitgebreide juridische bijstand beschikken. Hun advocaten wenden alle mogelijkheden aan om de strafzaak zo gedegen mogelijk voor te bereiden.

Vraag 4:

Bent u bereid de regering van de Verenigde Staten in verband met dit geval op de naleving van dit verdrag aan te spreken?

Antwoord op vraag 4:

Gelet op het antwoord op vraag 3 is er voor mij geen aanleiding de regering van de Verenigde Staten van Amerika hierover aan te spreken.

Vraag 5:

Deelt u het standpunt dat het uitleveringsrecht op Koninkrijksniveau niet thuishoort in een Algemene maatregel van Rijksbestuur en zo spoedig mogelijk in een Rijkswet behoort te worden vastgelegd?

Vraag 6:

Zo ja, wanneer kan de indiening van een daartoe strekkend wetsontwerp tegemoet worden gezien?

Antwoord op vraag 5 en 6:

Uit informatie van mijn ambtgenoot van Justitie blijkt dat ter zake van een in voorbereiding zijnde Rijkswet interregionale rechtshulp opnieuw overleg met de Nederlandse Antillen plaatsvindt en dat nog niet valt te zeggen wanneer het wetsvoorstel de Tweede Kamer der Staten-Generaal zal bereiken.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie