Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving wet milieubeheer Capelle a/d Ijssel

Datum nieuwsfeit: 18-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel


Kennisgeving wet milieubeheer

MELDING GEMEENTE
artikel 8.19 CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Algemeen
De meeste bedrijven die nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, vallen onder de Wet milieubeheer. Voor een groot aantal gevallen betekent dit dat deze bedrijven een vergun-ning moeten hebben. Een verleende vergunning geldt in principe ook voor veranderingen van de inrichting die geen, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen hebben voor het milieu. Voor een dergelijke verandering hoeft dan geen vergunning te worden aangevraagd, maar kan volstaan worden met een melding hiervan aan het bevoegd gezag.

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel hebben op 3 mei 2000 een melding op grond van artikel 8.19 van de Wet milieube-heer ontvangen. Het gaat om een melding van het Hoogheemraadschap van Schieland voor het plaatsen van een PE-bulktank (7 m3) in plaats van het gebruik van PE-multiboxen (a 1 m3) in de A.W.Z.I. Groenedijk, Groenedijk 20 te Capelle aan den IJssel.

Voor dit project kan volgens de melder worden volstaan met een melding, omdat dit project geen nadelige gevolgen of uitsluitend gunstige gevolgen heeft voor het milieu.

Inzage
De melding en de overige van belang zijnde stukken kunt u van 20 juli 2000 tot en met 2 augustus 2000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

- het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel
(op werkdagen tot 19.00 uur);

- in het kantoor van de DCMR Milieu-dienst Rijnmond, 's-Gr-avelandse-weg 565 te Schiedam.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovenge-noemde periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR na telefoni-sche afspraak (telefoonnum-mer 010-2468402) en bij de gemeente Capelle aan den IJssel (telefoonnummer 010- 2848662).

Inlichtingen
Voor informatie over de melding kunt u zich wenden tot de heer A.M. de Reuver van de DCMR, telefoon-nummer 010-2468340.
Voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR (telefoonnum-mer 010-2468402).

Projectnummer: 412224

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie