Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing Amstelveen

Datum nieuwsfeit: 18-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amstelveen


Nieuws

Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing Amstelveen
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 12 juli 2000 ingestemd met de ambities, doelstellingen en wijze van uitvoering zoals beschreven in het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing. Het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing is, vooruitlopend op de behandeling in de raadsvergadering reeds tervisie gelegd van 22 juni tot en met 4 juli 2000.
Gelet op de korte termijn van tervisielegging voorafgaande aan de behandeling in de raad, wordt het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing nogmaals tervisie gelegd. De tervisielegging zal plaatsvinden in de periode van 19 juli tot en met 30 augustus 2000, in
Het raadhuis van de gemeente Amstelveen
Laan Nieuwer Amstel 1, 1182 JR Amstelveen
Aan de balie van Bouwen en wonen

Het investeringsprogramma is een uitwerking van het door het ministerie van VROM uitgestippelde beleid inzake het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). In het kader van het ISV is Amstelveen aangewezen als programma gemeente. Om een programma te kunnen schrijven is er onder andere een informatie avond over het ISV gehouden op 23 maart 2000. De tendensen uit de voortgekomen reacties zijn in het programma verwerkt.
De opzet van het programma is als volgt. Naar aanleiding van onder andere de rijks- en provinciale aandachtspunten, onze eigen gemeentelijke visie en de ingebrachte ideeën etc. is gekozen voor een zevental ambities voor de komende jaren. Deze ambities zijn:
1. De kwaliteit van de woningvoorraad vergroten en de omvang van de woningvoorraad optimaliseren

2. De kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren
3. De werkgelegenheid veilig stellen

4. De duurzaamheid van het woon-, leef- en werkklimaat bevorderen
5. De interne en externe bereikbaarheid verbeteren
6. Het voorzieningenniveau handhaven

7. De bewonersparticipatie intensiveren

Aan de gekozen ambities worden een aantal doelstellingen gekoppeld, gevolgd door te nemen maatregelen om deze doelstellingen te bereiken, en een gewenst resultaat.
Bij de nadere uitwerking van het programma zal dan, gebiedsgericht dus per wijk, gekeken worden naar de mogelijkheden doelstellingen te realiseren. De aan de hand van de informatieavond en deze tervisielegging verkregen ideeën/suggesties etc. zullen bij de uitwerking worden betrokken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie