Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 18-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 19 juli 2000
Zomertips voor uw GFT-container

Omdat de bibliotheek aan het Zandeveltplein wegens verbouwing gesloten is, kunt u deze weken de videoband lenen bij de receptie in het stadhuis.

De Video- en Journaalgroep 's-Gravenzande heeft de volgende onderwerpen op de videoband vastgelegd:

* Restauratie van de 'molen van Maat' gaat van start
* Handelmaatschappij Van Rijn ontvangt bijzonder certificaat
* Wethouder Tukker opent het vernieuwde Zandeveltpark
* Bibliotheek wordt grondig gerenoveerd

* Mannenkoor EMM huldigt 87-jarige Leo Moerman (70 jaar lid)
* Composteren in het Westland ('Van loof tot compost')
In deze film zien we hoe het tomatenloof van tuindersbedrijf Middelburg uit 's-Gravenzande wordt verwerkt tot een hoogwaardige compost voor de akkerbouw.

Bouwplannen

De heer J.A.M. de Bruijn, Van Oosthuijzelaan 15 te s-Gravenzande, heeft het voornemen gemeld voor het verplaatsen van een duivenhok op het perceel Van Oosthuijzelaan 15, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie O, nummer 1168.

Het bouwplan is in strijd met de ter plaatse geldende bestemming 'Agrarische doeleinden' uit het bestemmingsplan 'Buitengebied'. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 7, lid 1, sub e, van het bestemmingsplan 'Buitengebied' bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

Voordat het college beslist ligt het verzoek vanaf donderdag 20 juli 2000 gedurende 14 dagen ter inzage bij de afdeling WROM in het stadhuis (kamer 112).

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijke bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.
Aangemelde bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

M.L.J.J. van der Meulen

Dakkapel

Ahornplein 49

C.G.A. Hendriks

Dakkapel

Cederstraat 18

Aangevraagde bouwvergunningen

Plantenkwekerij W.M. van der Haak BV

Vernieuwen warenhuis

Van Oosthuijzelaan 7

R.H. van Delden

Dakkapel en nokverhoging

Kon. Julianaweg 3

G.F. Torn

Dakkapel en nokverhoging

Kon. Julianaweg 5

P.J. Jansen

Schutting

Noordlandseweg 90

Intrahof Gouda BV

Verbouwen winkelpand

Langestraat 58/60

W. van Staalduinen

Bouwen 2 watersilos

Zanddijk 78

G.J. de Ruiter

Uitbouw

Van Rennesstraat 9

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Meldingen

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen:
I. Op grond van het 'Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer' van de heer L.W.N. Flaton voor het in werking hebben van een zonne- en nagelstudio, gevestigd op het adres Langestraat 116 te s-Gravenzande.
Deze melding houdt in dat er geen milieuvergunning voor dit bedrijf nodig is en dat de voorschriften van het genoemde besluit door de exploitant moeten worden nageleefd. II. Van de volgende glastuinbouwbedrijven:

Naam bedrijf
adres bedrijf .

W. van Staalduinen Zanddijk 78

Fa. A. Vreugdenhil Poelkade 30

J.A.H. Spies Heenweg 18a

Fa. H.A. Huijsman en Zn. Maasdijk 73a

Op bovenvermelde bedrijven is het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' (AMvB glastuinbouw) van toepassing. Dit houdt in dat voor deze bedrijven geen vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer is vereist, maar dat de algemene regels van genoemd Besluit moeten worden nageleefd.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Melding

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij een melding van fa. J. de Zeeuw hebben ontvangen voor het veranderen van een glastuinbouwbedrijf, gevestigd op het adres Kersenlaan 2 te s-Gravenzande. De wijziging betreft het plaatsen van een watersilo. Deze wijziging van het bedrijf heeft geen of uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu, zodat met een melding kan worden volstaan.

De melding ligt vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie