Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Woningen langs de Oude IJssel in Doetinchem

Datum nieuwsfeit: 19-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Doetinchem


Wonen langs de Oude IJssel

Voor het gebied gelegen tussen de Energieweg, het Zaagmolenpad, de Oude IJssel en het verlengde van de IJsselstraat zijn woningbouwplannen ontwikkeld, die voorzien in de bouw van ongeveer 214 woningen.

Het plangebied vormt een uitwerking van de Ontwikkelingsvisie Torenallee-West, zoals deze door de raad in maart 1997 is vastgesteld. Het gebied valt binnen het bestemmingsplan 'Industrieterrein Keppelseweg' en valt geheel binnen de bestemming 'handel en nijverheid'. Om hier woningbouw mogelijk te maken, is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk.

Het bestemmingsplan

De 214 woningen zullen variëren van (half-)vrijstaande woningen, eengezinshuizen tot appartementencomplexen. De plannen voorzien in de invulling van een voormalig industrieterrein met woningbouw. Aangezien het noordelijk deel (gedeelte tussen Zaagmolenpad en Keppelseweg) pas in een later stadium een nieuwe bestemming zal krijgen, is bij de ontwikkeling van het nieuwe woongebied rekening gehouden met de huidige aanwezige bedrijven aan het Zaagmolenpad en de IJsselstraat. Zo worden aan het Zaagmolenpad woon-/werkunits gesitueerd, die een geluidsafschermende werking hebben naar de woningen in het plangebied. Eenzelfde effect zullen de 4 appartementencomplexen (variërend 3 en 4 bouwlagen) hebben die langs de Energieweg gebouwd gaan worden. Behalve appartementen langs de Energieweg voorziet het plan in de bouw van 5 appartementencomplexen langs de oever van de Oude IJssel. Eén van deze vijf complexen wordt 7 bouwlagen hoog. Dit gebouw komt in de hoek waar de Oude IJssel en de Energieweg bij elkaar komen en zal een markant punt gaan vormen voor het nieuwe woongebied ten oosten van de Energieweg. In de plannen is er ook rekening gehouden met de aanleg van een recreatieve fietsroute langs de Oude IJssel oever.

Momenteel werken 4 architecten aan een verdere uitwerking van de plannen. Donderdag 31 augustus worden de plannen voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Ordening. Als alles volgens plan verloopt, zal het bestemmingsplan in september ter inzage komen. Afhankelijk van het aantal bezwaren die daarop binnenkomen, kan de besluitvorming van B & W in de eerste helft van 2001 plaatsvinden.

Ruimtelijke opzet

De hoofdfunctie van het gebied is wonen. Binnen het woongebied zijn verschillende gedeelten te onderscheiden, elk met een ander type bebouwing. Aan de oostzijde sluit het plangebied aan op de bestaande woonwijk Torenallee. Bestaande woningen blijven hier gehandhaafd; aansluitend hierop zal een rijtje van ongeveer gelijksoortige woningen (half-/ vrijstaande eengezinshuizen) worden gerealiseerd. Langs het Zaagmolenpad, dat als ontsluitingsweg gaat dienen, komt een bebouwing die een geluidafschermende functie vervult (hier wordt het realiseren van bedrijfsbebouwing en woningen mogelijk gemaakt). Langs de Energieweg komen appartementen van circa vier bouwlagen en langs een gedeelte van de Oude IJssel met maximaal vier bouwlagen ('urban villa's'). De bebouwing in het middengebied zal bestaan uit eengezinshuizen in verschillende vormen en financieringscategorieën.

Ecologisch karakter

Het ligt in de bedoeling om centraal in het middengebied een gebied met groen en water aan te leggen, waarbij gestreefd wordt naar een inrichting met een natuurlijk (ecologisch) karakter. Zo zijn er in het plangebied naast een vijver en waterbekken ook twee wadi's opgenomen. Een wadi scheidt het afvalwater van het regenwater en in een soort groene greppel wordt het regenwater vastgehouden. Een wadi gaat ook verdroging tegen. De wadi's staan haaks op de Oude IJssel; en lopen als groene aders door het plangebied tot aan het Zaagmolenpad.

Door een natte natuurlijke inrichting ontstaat een gebied met ecologische waarden dat tevens bijdraagt aan een aantrekkelijk woonklimaat.

De oever langs de Oude IJssel dient bebouwingsvrij te blijven; overbouwing (eerdergenoemde 'urban villa's') is wel mogelijk mits ze binnen een woonbestemming liggen. De oeverzone wordt ingericht als een groenstrook die ook een recreatieve betekenis heeft; de realisering van een fietsroute voor recreatie lang de Oude IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie