Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Handleiding uitwisseling AFAS-pakketten accountant-klant

Datum nieuwsfeit: 19-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Afas

Handleiding uitwisseling accountant <-> klant

INHOUD

- Inleiding

- Van AFAS Junior naar AFAS Small Business

- Creëeren van de juiste uitgangssituatie voor uitwisseling
- Instellingen in AFAS Small Business en AFAS Financieelg
- Uitwisselen van gegevens van klant naar accountant
- Uitwisselen van gegevens van accountant naar klantInleiding

Deze handleiding behandelt de uitwisseling van gegevens tussen de softwarepakketten AFAS Small Business (Windows-versie) en AFAS Financieel (DOS-versie). Deze situatie doet zich o.a. voor bij accountants- en administratiekantoren, waar de accountant beschikt over AFAS Financieel en waar de klanten van de accountant gebruik maken van AFAS Small Business. Ook is het mogelijk dat gebruikers van het DOS-pakket AFAS Junior willen overstappen op AFAS Small Business en vervolgens de gegevens met de accountant willen uitwisselen; in deze handleiding wordt ook de procedure besproken die bij deze overstap van toepassing is.

De uitwisseling van gegevens tussen de accountant en de klant is alleen mogelijk in de volgende situatie:

* de accountant werkt met AFAS Financieel versie 5.01 (met de module Accountant/administratiekantoren), versiedatum 29-06-2000 of later,

* de klant werkt met AFAS Small Business versie 2.1 .
Bij de uitwisseling Accountant <-> klant worden zowel financiële stamgegevens als financiële mutaties (boekingen) uitgewisseld tussen de administratie in AFAS Small Business en AFAS Financieel.

Bij de uitwisseling van klant naar accountant worden niet eerder uitgewisselde financiële mutaties en (sinds de laatste uitwisseling) nieuwe en gewijzigde stamgegevens van grootboekrekeningen, debiteuren en crediteuren in één exportbestand geplaatst. Dit bestand wordt bij de accountant geïmporteerd.

Bij de uitwisseling klant naar accountant worden niet eerder uitgewisselde financiële mutaties en (sinds de laatste uitwisseling) nieuwe en gewijzigde grootboekrekeningen in één exportbestand geplaatst. Dit bestand wordt bij de klant geïmporteerd.

Van AFAS Junior naar AFAS Small Business

Als u géén gebruik maakt van AFAS Junior, kunt u deze paragraaf overslaan en direct verder gaan naar de volgende paragraaf.

Bij een overstap van AFAS Junior op AFAS Small Business dient de volgende procedure te worden gevolgd voordat uitwisseling van gegevens mogelijk is:

* Bij de accountant moet in AFAS Financieel een administratie bestaan met dezelfde naam als de administratie bij de klant in AFAS Junior.

* De klant maakt een volledige back-up van de administratie in AFAS Junior en levert deze back-up aan bij de accountant. De accountant plaatst deze back-up terug in AFAS Financieel. De accountant mag deze administratie nog niet verder bewerken.
* De klant installeert AFAS Small Business volgens de bijbehorende handleiding, creëert daarin een omgeving en voert de conversie uit van AFAS Junior naar AFAS Small Business. Aan de hand van overzichten uit de administratie in AFAS Financieel bij de accountant én uit de administratie in AFAS Small Business bij de klant wordt een controle uitgevoerd of de stand in de beide administraties overeenkomt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de proef- en saldibalans en van de open posten lijsten.
* Bij afwijkingen tussen de beide administraties moeten deze door middel van handmatige correctie- boekingen gelijk worden getrokken. Deze correcties kunnen naar keuze worden uitgevoerd in de administratie bij de accountant òf in de administratie bij de klant.

* Als de beide administraties overeenkomen, moet de situatie worden bevroren als uitgangspositie voor de verdere uitwisseling van gegevens. Hiertoe wordt in AFAS Financieel de functie Import/Export / Uitwisseling AFAS-SB / Exporteren mutaties uitgevoerd en in AFAS Small Business de functie Financieel / Import/Export / Exporteren uitwisseling accountant. De beide hiermee aangemaakte exportbestanden mogen niet verder worden verwerkt en worden dus niet uitgewisseld.

Hiermee is de juiste uitgangssituatie bereikt waarna periodiek de gegevens tussen de klant en de accountant kunnen worden uitgewisseld

Creëeren van de juiste uitgangssituatie voor uitwisseling

Bij een overstap van AFAS Junior op AFAS Small Business heeft u de juiste uitgangssituatie voor uitwisseling van gegevens al bereikt als u de stappen in de vorige paragraaf heeft uitgevoerd. In dat geval kunt u deze paragraaf verder overslaan en doorgaan naar de volgende paragraaf.

Als de klant echter al gebruik maakt van AFAS Small Business, zijn er twee situaties mogelijk:

a. De accountant houdt nog niets bij in AFAS Financieel

De te volgen procedure is als volgt:

* De accountant richt in AFAS Financieel een nieuwe administratie in zonder grootboekrekeningen, debiteuren en crediteuren.
* De klant voert in AFAS Small Business de functie Financieel / Import/Export / Exporteren uitwisseling accountant uit en levert het exportbestand aan bij de accountant.

* De accountant voert de functie Import/Export / Uitwisseling AFAS-SB / Importeren mutaties uit waarmee de grootboekrekeningen, debiteuren, crediteuren en mutaties in AFAS Financieel worden ingelezen.

* Ga verder met de handelingen die hierna (onder b) worden aangegeven.

b. De accountant houdt de administratie handmatig bij in AFAS Financieel


* Aan de hand van overzichten uit de administratie in AFAS Financieel bij de accountant én uit de administratie in AFAS Small Business bij de klant wordt een controle uitgevoerd of de stand in de beide administraties overeenkomt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de proef- en saldibalans en van de open posten lijsten. Bij afwijkingen tussen de beide administraties moeten deze door middel van handmatige correctie- boekingen gelijk worden getrokken. Deze correcties kunnen naar keuze worden uitgevoerd in de administratie bij de accountant òf in de administratie bij de klant.

* Als de beide administraties overeenkomen, moet de situatie worden bevroren als uitgangspositie voor de verdere uitwisseling van gegevens. Hiertoe wordt in AFAS Financieel de functie Import/Export / Uitwisseling AFAS-SB / Exporteren mutaties uitgevoerd en in AFAS Small Business de functie Financieel / Import/Export / Exporteren uitwisseling accountant. De beide hiermee aangemaakte exportbestanden mogen niet verder worden verwerkt en worden dus niet uitgewisseld.

Hiermee is de juiste uitgangssituatie bereikt waarna periodiek de gegevens tussen de klant en de accountant kunnen worden uitgewisseld.

Instellingen in AFAS Small Business en AFAS Financieel

Voordat de gegevens kunnen worden uitgewisseld, moet dit zowel in AFAS Small Business als in AFAS Financieel worden ingesteld.

AFAS Small Business

Kies in AFAS Small Business voor het onderdeel Bestand / Beheer / Onderhoud algemene gegevens en vervolgens voor het tabblad Algemene instellingen. Plaats een in het vakje Uitwisseling accountant. Vul hierna ook het Eerste factuurnummer vooruitbetaling in; dit factuurnummer heeft geen functie in AFAS Small Business maar is nodig voor de verwerking van vooruitbetaalde posten in AFAS Financieel. Gebruik hiervoor een nummer dat niet in de serie nummers valt die voor inkoop- of verkoopfacturen worden gebruikt.

N.B. Bij het aanmaken van een omgeving kunt u deze instellingen ook direct ingeven.

AFAS Financieel

Kies in AFAS Financieel voor het onderdeel Import/Export / Uitwisseling AFAS-SB / Instellen uitwisseling AFAS-SB. Vul de volgende gegevens in:

* Gegevens exporteren vanaf mutatiedatum: Vul de datum in waarop voor het laatst een uitwisseling heeft plaatsgevonden. Deze datum wordt door AFAS bijgehouden en heeft betrekking op de uitwisseling van stamgegevens. Als u wilt dat bij de volgende uitwisseling alle stamgegevens worden geëxporteerd uit AFAS Financieel, dan zet u deze datum op 01-01-1980.
* Drive mutatiebestand:
Geef de locatie op waar het bestand met uit te wisselen gegevens moet worden geplaatst. Als u de gegevens wilt uitwisselen d.m.v. een diskette, kunt u hier bijvoorbeeld A: invullen.
* Naam SB-omgeving:
Vul de naam in van de omgeving in AFAS Small Business waarin de administratie wordt bijgehouden. De hier ingegeven naam wordt gebruikt als naam voor het exportbestand en bij importeren ter controle op juiste administratie.

* Modelnummer:
Vul het nummer in van het verslagleggingsmodel dat in AFAS Financieel wordt gebruikt voor de administratie. Hiermee wordt het juiste type rekening in AFAS Small Business bepaald.
* Sluitrekening:
Geef hier het nummer in van de grootboekrekening die in AFAS Financieel moet worden gebruikt als tegenrekening voor te importeren financiële mutaties. Deze rekening wordt gebruikt als de ingelezen mutaties niet in evenwicht zouden zijn.
Uitwisselen van gegevens van klant naar accountant

Het uitwisselen van gegevens van AFAS Small Business naar AFAS Financieel verloopt in de volgende stappen:


1. Exporteren in AFAS Small Business

Kies hier voor het menu-onderdeel Financieel / Import/Export / Exporteren uitwisseling accountant. Het volgende scherm verschijnt:

Geef bij Naam te genereren bestand de locatie en de naam van het exportbestand in. Voorgesteld wordt de naam van de omgeving met als extensie SB; geadviseerd wordt om deze naam niet te wijzigen. Als u het bestand op een diskette wilt laten wegschrijven, kunt u bijvoorbeeld A: voor de bestandsnaam plaatsen.

Klik op OK. U ziet nu het volgende scherm waarin de voortgang van het exporteren wordt getoond:

Na beëindiging is het bestand aangemaakt en kan ter verwerking aan de accountant worden aangeboden. Klik vervolgens op OK.


2. Importeren in AFAS Financieel

Kies in AFAS Financieel voor: Import/Export / Uitwisseling AFAS SB / Importeren mutaties. Hierna verschijnt het volgende scherm:

In dit scherm worden de eerder ingegeven instellingen getoond; deze kunt u hier niet wijzigen. Wel kunt u kiezen voor de volgende instellingen:

* Alle mutaties afdrukken: hier kunt u aangeven of een overzicht van de ingelezen mutaties moet worden afgedrukt.
* Nieuwe stamgegevens signaleren: hier kunt u aangeven of een overzicht van nieuwe stamgegevens moet worden afgedrukt.
Na ingave en bevestiging worden de stamgegevens en mutaties geïmporteerd. De voortgang van deze functie wordt in het scherm getoond.

Uitwisselen van gegevens van accountant naar klant

Het uitwisselen van gegevens van AFAS Financieel naar AFAS Small Business verloopt in de volgende stappen:


1. Exporteren in AFAS Financieel

Kies in AFAS voor: Import/Export / Uitwisseling AFAS-SB / Exporteren mutaties. Het volgende scherm wordt getoond:

De eerder ingegeven instellingen worden getoond en kunnen hier niet worden gewijzigd. Na bevestiging met J wordt het exportbestand aangemaakt. De voortgang kunt u op het scherm volgen.

Na beëindiging is het bestand aangemaakt en kan aan de klant worden aangeboden ter verwerking in zijn administratie.


2. Importeren in AFAS Small Business

Kies voor Financieel / Import/Export / Importeren uitwisseling accountant. Het volgende scherm wordt getoond:

Vul de naam en de locatie van het Importbestand in. Dit is de naam van de omgeving gevolgd door de extensie AF. Als dit bestand op diskette wordt aangeleverd, kunt u hier bijvoorbeeld A: voor plaatsen.

Door een te plaatsen in de vakjes Afdrukken bestaande rekeningen en/of Afdrukken van nieuwe rekeningen kunt u aangeven dat een overzicht moet worden afgedrukt van alleen bestaande rekeningen, van alleen nieuwe rekeningen of zowel van bestaande als van nieuwe rekeningen.

Klik vervolgens op OK om de verwerking te starten. De grootboekrekeningen, debiteuren en crediteuren worden ingelezen; de voortgang kunt u op het scherm volgen. Hierna wordt het volgende scherm getoond:

Vul hier weer de naam in van het importbestand. Door een te plaatsen in het vakje Afdrukken te importeren boekingen kunt u een printverslag laten afdrukken van de ingelezen mutaties.

Klik weer op OK. De boekingen worden ingelezen en de voortgang hiervan kunt u op het scherm volgen. Na beëindiging zijn de stamgegevens en boekingen in de administratie in AFAS Small Business verwerkt.


Mocht u een opmerking hebben over de AFAS Homepage, stuurt u deze dan door naar: (webmaster@afas.nl) ©1996-2000 AFAS Groep, Storkstraat 7-9, Postbus 310, 3830 AJ Leusden, Tel. 033-4341800.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...