Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Visie op buitengebied haagse beemden (Breda) vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 19-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


VISIE OP BUITENGEBIED HAAGSE BEEMDEN NA CONSULTATIE DOOR COLLEGE VASTGESTELD

Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie Haagse Beemden Buiten eind 1998 vrijgegeven voor consultatie. De bewoners van de Haagse Beemden hebben op vier bijeenkomsten hun mening kenbaar gemaakt. In totaal zijn 13 reacties binnen gekomen op de visie. De reacties zijn gebundeld in de nota van opmerkingen, zienswijzen en reacties. De reacties hebben niet geleid tot ingrijpende wijzigingen in de visie. Het college heeft de nota van reacties nu dan ook vastgesteld.

De visie Haagse Beemden Buiten geeft inzicht in de toekomstige ontwikkeling van de stadsrand en het buitengebied van Haagse Beemden. Centraal in de visie staan wonen, landbouw, natuur, water, recreatie en verkeer. De visie is opgesteld om een duurzame toekomst voor dit gebied veilig te stellen en de integratie van stad en land zodanig vorm te geven, dat beide elkaar versterken. De voorgestelde ontwikkelingen zijn per deelgebied aangegeven. De deelgebieden zijn: landgoederenzone Haagse Beemden, woongebieden en wijkgroen, Omgeving Asterd, Mozaïeklandschap en Open Beemden.

De landgoederen Burgst en IJzeren Hek vormen het hart van Haagse Beemden. In de visie is de landgoederenzone een rustig gebied, waarin extensieve landbouw, ontwikkeling van natuurwaarden en extensieve recreatie mogelijk zijn. Uitwerking vindt plaats in een afzonderlijke toekomstvisie.

Haagse Beemden is voltooid na de uitbreiding met de Kroeten en de afronding van het bestemmingsplan Asterd, waarin ook het deelgebied Omgeving Asterd is opgenomen. De ontwikkeling van het groen in de wijk gebeurt in overleg met de bewoners.

In het mozaïeklandschap (omgeving Hooydonkseweg) blijven het kleinschalige karakter en de cultuurhistorische waarden in stand. Het bestaande bestemmingsplan biedt daarvoor voldoende waarborgen.

De ontwikkeling van de Open Beemden naar een nat natuurgebied met extensieve landbouw duurt lang. De gemeente neemt het initiatief om voor het gebied een toekomstvisie te maken. Daarin staat ook het streven om samen met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap West-Brabant te onderzoeken of kansrijke projecten uitgevoerd kunnen worden. Het gaat er dan vooral om de boezemfunctie van de beemden langs de Mark te vergroten, alsmede het zuiverend vermogen van de Mark.

De indieners van reacties krijgen de geactualiseerde visie en de nota van opmerkingen, zienswijzen en reacties toegestuurd. De commissie Ruimtelijke Ordening bespreekt de visie op 15 augustus 2000.

Breda, 19 juli 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie