Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inzake omzetting Surinaamse onderwijsbevoegdheid

Datum nieuwsfeit: 20-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW omzetting surinaamse onderwijsbevoegdheid
Gemaakt: 7-8-2000 tijd: 16:47


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


20 juli 2000

Voor de beantwoording van de vragen die u ons in bovenvermelde brief stelt, is het nodig in het kort vooraf de situatie te schetsen van de aanvullende scholing van personen met een Surinaamse onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs in Amsterdam.

Sinds een aantal jaren biedt de Hogeschool IPABO te Amsterdam de mogelijkheid van aanvullende scholing tot groepsleraar basisonderwijs voor al dan niet werkloze Surinamers met een in Suriname verworven onderwijsbevoegdheid voor wat aldaar kleuteronderwijs en lager onderwijs wordt genoemd. Het betreft de zogenoemde ISO-scholing (Insluizing Surinaamse Onderwijsgevenden) voor personen met een tot
1981 in Suriname verworven bevoegdheid, maar ook de verkorte opleiding tot groepsleraar basisonderwijs specifiek gericht op personen met een vanaf 1981 in Suriname verworven bevoegdheid. Deze opleiding bestond tot nu toe alleen als dagopleiding.

Op ons verzoek heeft de genoemde hogeschool - vanwege het lerarentekort in Amsterdam en het mogelijke reservoir van Surinaams bevoegden aldaar - het initiatief genomen om een variant van deze deeltijd-opleiding in het leven te roepen waarbij de deelnemers bij aanvang van de opleiding door schoolbesturen zijn aangesteld als onderwijsassistent. Zij zijn dan verzekerd van een zeker inkomen, want zij zijn werkzaam als onderwijsassistent. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid van studie en stage geboden. Naarmate de opleiding vordert en de deelnemers hun professionele bekwaamheden vergroten, kunnen zij in toenemende mate lesgeven onder begeleiding van collega-leraren.

Nadat deelnemers hun diploma hebben behaald, kan de aanstelling als onderwijsassistent door het schoolbestuur omgezet worden in een aanstelling als groepsleraar.

In maart van dit jaar is een voorlichtingsavond georganiseerd over dit initiatief. Daarbij is onder meer gesteld dat deze opleiding pas kan starten als schoolbesturen in Amsterdam gezamenlijk de aanstelling van circa twintig onderwijsassistenten mogelijk maken. Potentiële deelnemers zullen een intensieve en breed opgezette intakeprocedure ondergaan waarbij de scholen zelf een doorslaggevende stem hebben. Het is niet uitgesloten dat tijdens deze avond ter toelichting is gesproken over een 'ten dele lio-achtige' aanpak. De toen aangekondigde aanvullende informatie-avond is op 5 juli georganiseerd. De afzonderlijke schoolbesturen basisonderwijs in Amsterdam zijn door de IPABO met een brief van 13 juni uitgenodigd kenbaar te maken dat men de aanstelling mogelijk wil maken van ten minste één onderwijsassistent uit de hier bedoelde categorie Surinaamse personen.

Hieronder ga ik nog afzonderlijk in op de door u gestelde vragen.

Voor het antwoord op uw eerste vraag verwijs ik naar hetgeen hierboven is beschreven.

Voor zover ons bekend behoeven andere steden geen gelijkluidende of andere regelingen te treffen omdat zij niet in dezelfde situatie als die van Amsterdam verkeren wat betreft het potentieel aan personen met een in Suriname behaalde onderwijsbevoegdheid.

De boven geschetste mogelijkheid tot 'herintreding' is de best mogelijke aanvullende bijdrage tot leniging van de nood van een aantal scholen naast de bestaande mogelijkheden. Volledigheidshalve vermelden wij nog dat met ingang van augustus 2000 de scholingsregels van de werkloosheidswet worden verruimd voor een scholingsproject dat past binnen een experiment met de ministeriële regels voor scholing met behoud van ww-uitkering (Staatscourant 2000, 107, pag. 9; Uitleg nummer 10, 5 april 2000, pag. 31). Daardoor kunnen Surinaamse ww-gerechtigden die een verkorte, tweejarige pabo-opleiding willen volgen bij de IPABO te Amsterdam dat doen met behoud van hun uitkering.

Zoals hierboven verduidelijkt is, is het niet nodig de noodzakelijke aanvullende scholing van betrokkenen de vorm te geven van een lio-project. Voorts kan geen sprake zijn van een (volledige) aanstelling als groepsleraar met nascholing binnen werktijd, omdat voor die aanstelling nu juist de wettelijk vereiste onderwijsbevoegdheid ontbreekt. Overigens zullen in het op te richten opleidingsfonds (afgesproken in de CAO 2000) voorzieningen worden opgenomen voor zowel de scholing van onderwijsassistenten tot leraar als de scholing van zij-instromers tot bevoegd leraar of docent.

Bij potentiële Nederlandse herintreders met onderwijsbevoegdheid basisonderwijs spelen de genoemde problemen inzake aanvullende scholing tot het behalen van een in Nederland erkende bevoegdheid niet, omdat men al in het bezit is van de vereiste bevoegdheid. Voor deze categorie bestaat wel de mogelijkheid van het deelnemen aan een opfriscursus.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie