Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bedenker waterzuiveringsmethode wint Koninklijke/Shell Prijs

Datum nieuwsfeit: 20-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Shell

2000

Prof. Lettinga winnaar Koninklijke/Shell Prijs 2000

20-07-2000
PERSBERICHT
Bedenker vernuftige waterzuiveringsmethode wint Koninklijke/Shell Prijs 2000

De Koninklijke/Shell Prijs voor Duurzame Ontwikkeling en Energie is dit jaar toegekend aan prof. dr. ir. Gatze Lettinga.

Hij krijgt de prijs voor zijn innovatieve activiteiten op het gebied van Anaërobe waterzuivering (AnZu), ontzwaveling van afvalwater(s) en gassen (o.a. rook- en raffinagegas, aardgas) en de sluiting van kringlopen in industriële processen.

Als gevolg hiervan is het mogelijk aanzienlijke besparingen te behalen op de kosten van energie en grondstoffen bij de afvalwaterzuivering. Naast kostenbeheersing vormt de mogelijkheid AnZu-systemen toe te passen op vrijwel iedere schaal en locatie (bijv. die electriciteitsvoorziening ontberen) een tweede reden voor de jury om Lettinga de prijs toe te kennen. Deze aspecten hebben namelijk als grote voordeel dat het AnZu-proces eenvoudig in ontwikkelingslanden kan worden toegepast. Met name in droge gebieden biedt AnZu in combinatie met andere methoden aantrekkelijke toepassingsmogelijkheden voor de zuivering van rioolwater, dat na de behandeling vervolgens veilig hergebruikt kan worden voor bevloeiing en bemesting, hetgeen agrarische productie ten goede komt.

De prijs, een geldbedrag van 200.000,-, krijgt Lettinga op donderdag 23 november uitgereikt. Een beeldje van de kunstenaar Eric Claus behoort eveneens tot de prijs.

Al in de jaren zeventig forceerde Lettinga, die is verbonden aan de Universiteit Wageningen, met de ontwikkeling van het zogeheten Upflow Anaërobic Sludge Bed-proces (UASB) een regelrechte doorbraak. Tot die tijd was men niet in staat geweest het anaërobe proces op grote schaal goed toe te passen voor de zuivering van minder geconcentreerde typen afvalwater. De techniek van Lettinga zorgt ervoor dat de micro-organismen samenklonteren tot goed bezinkende en zeer actieve korreltjes, waardoor veel bacterieactiviteit in de reactor kan worden vastgehouden onder condities waarbij er in korte tijd veel afvalwater door heen wordt geleid.
Een goede zuivering van afvalwaterstromen werd daardoor mogelijk bij relatief korte verblijftijden. Wereldwijd zijn momenteel meer dan duizend UASB reactoren in bedrijf. Dat is zon 65% van alle anaërobe zuiveringsinstallaties die ooit gebouwd zijn.

Naast de anaërobe zuiveringsinstallaties heeft Lettinga ook aanzienlijke bijdragen geleverd aan het technologisch toepasbaar maken van de biologische zwavelcyclus, waarbij het te behandelen afvalwater in de bioreactoren achtereenvolgens wordt blootgesteld aan anaërobe en aërobe condities. Hierdoor is het mogelijk om op efficiënte wijze zwavelverbindingen uit afvalstromen te verwijderen in de vorm van elementair zwavel, als ook zware metalen in de vorm van hun onoplosbaar sulfiden Deze technologie is in de praktijk beter bekend als het THIOPAQ-proces, ontwikkeld door de firma Paques in het Friese Balk, waar twee voormalige promovendi van Lettinga werkzaam zijn.

Stichting Koninklijke/Shell Prijs

De Stichting Koninklijke/Shell Prijs stelt sinds 1960 prijzen beschikbaar ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op verschillende wetenschappelijke terreinen. De prijs wordt toegekend door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Dit jaar bestond de onafhankelijke jury uit dr. ir. H. van Bekkum (voorzitter), dr. ir. J.L.A. Jansen, dr. J.G. Kuenen, dr. J.B. Opschoor en dr. ir. A.A. van Steenhoven. In 1998 is voor een nieuwe opzet gekozen. Sinds dit jaar wordt de prijs toegekend ter bekroning van een wetenschappelijke doorbraak of een technische innovatie op het gebied van Duurzame Ontwikkeling en Energie. Duurzame ontwikkeling wordt omschreven als: de omgang met natuurlijke hulpbronnen op een wijze die de welvaart en de kwaliteit van natuur en milieu voor toekomstige generaties niet in de waagschaal stelt. Vorig jaar won prof. dr. W. Sinke (zonne-energie) de prijs en in 1998 was dat prof. ir. J. Kristinsson (architectuur en bouwkunde).

Shell Persdienst
Tel: 070-3778750
Fax:070-3775751

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie