Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CAO-Gehandicaptenzorg: bonden schorten overleg op

Datum nieuwsfeit: 20-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Centrum voor Arbeidsverhoudingen

AO-Gehandicaptenzorg: bonden schorten overleg op tot 26 sept.

DEN HAAG - CFO/SBG (samenwerkingsverband tussen CFO CNV-bond en Samenwerkende Beroepsverenigingen Gezondheidszorg) wijst de voorstellen van de werkgevers in de Gehandicaptenzorg voor een nieuwe CAO van de hand. Zowel op het gebied van het loon als op andere punten liggen de voorstellen van de werkgevers en het eisenpakket van CFO/SBG, ABVAKABO FNV, FHZ en NU '91 ver uiteen.

Het overleg heeft op 20 juli niet tot overeenstemming geleid voor een nieuwe CAO voor de circa 100.000 werknemers. Het overleg is opgeschord tot 26 september. De CAO Gehandicaptenzorg moet per 1 april 2000 gaan gelden voor werknemers bij de intramurale instellingen in de gehandicaptenzorg en bij de dagverblijven en tehuizen voor gehandicapten (DTG). Op 13 september kunnen de leden zich uitspreken over het pakket van de werkgevers en het tegenbod van de gezamenlijke vakbonden.

Lonen
De VGN biedt het volgende:

- een salarisverhoging van 2,25% aan per 1 juli 2000
- verhoging van de eindejaarsuitkering met ingang van december 2000 met 0,25% tot 1,0%

- een eenmalige uitkering in december 2000 van 1,5%. Dit komt niet tegemoet aan de eisen van de CFO/SBG. De CFO/SBG heeft een salarisverhoging van 4% geist per 1 april 2000. De eenmalige uitkering is in de ogen van CFO/SBG-bestuurder Ed de Bruin 'een sigaar uit eigen doos, omdat de salarisverhoging op een later tijdstip plaatsvindt'. Ditzelfde geldt voor de latere invoering van het functiewaarderingssysteem FWG 3.0 in de sector DTG. 'Het salarisbod van de werkgevers is dan ook veel te laag. Het is een onbegrijpelijk bod in tijden van florerende economie en personeelstekorten. De stelling van de werkgevers dat de CAO's de afgelopen jaren te duur waren, is aantoonbaar onjuist. Er is zelfs een keer een CAO afgesloten met geen enkele salarisverhoging. De houding van de werkgevers is slecht voor het imago van de gehandicaptenzorg en werkt contra-productief', aldus De Bruin.

Harmonisatie CAO's
De werkgevers willen de huidige CAO-Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten (DTG) en de CAO die van toepassing is op de intramurale gehandicaptenzorg ongewijzigd voortzetten voor de periode 1 april tot en met 31 december 2000. Dit met uitzondering van de salarisbepalingen. De gentegreerde CAO zou pas per 1 januari 2001 gelden. De CFO/SBG vindt de integratie van beide CAO's een vereiste, waarbij de CAO voor de intramurale Gehandicaptenzorg het uitgangspunt is. Consequentie van het voorstel is dat FWG 3.0 voor de DTG-sector pas op 1 januari 2001 ingaat. De CFO/SBG heeft berekend dat dit de werknemer in deze sector gemiddeld f 620,- kost.
Langere looptijd
De VGN is bereid een aanvullende loonsverhoging te bieden van 3,25% per 1 april 2001 en een incidentele uitkering van 1% in december 2001. Voorwaarde is echter wel dat de bonden moeten instemmen met een looptijd van 24 maanden (1 april 2000 tot 1 april 2002) en een verdeling van de pensioenpremies op 60% voor de werknemers en 40% voor de werkgevers. De CFO/SBG wil een CAO met een looptijd van 1 jaar, zodat de aansluiting bij de andere CAO's in de Zorg mogelijk is. Daarnaast zijn bij eerdere onderhandelingen afspraken gemaakt over een fifty fifty-verdeling van de pensioenpremies. De CFO/SBG wil hieraan vasthouden.

Collectieve Ziektekostenregeling
In tegenstelling tot de VGN wenst de CFO/SBG voor de gehele Gehandicaptenzorg invoering van een Collectieve Ziektekostenregeling IZZ. De VGN wil dit overlaten aan de individuele werknemers. Een CAO zonder een dergelijke regeling is voor de CFO/SBG ondenkbaar.
Leerlingen en stagiairs
De VGN wil een verslechtering van het salaris van de leerling in het derde praktijkleerjaar van f 300,= bruto. Daarnaast wil de VGN dat pas gediplomeerden, waarvoor geen vacature is, ver beneden hun niveau worden betaald. Hierdoor ontstaat een verschil tussen de diverse sectoren in de Zorg. Ook wil de VGN geen stagevergoeding voor de stagiairs. De CFO/SBG vindt dat een extra investering in de leerlingen absoluut noodzakelijk is om de instroom in de sector te verbeteren. De voorstellen van de werkgevers dragen hieraan niet bij.
Vervolgstappen
Ook op andere punten (55+regeling en prikkels ter bestrijding van het ziekteverzuim) is verschil van mening. CFO/SBG legt het voorstellenpakket op 13 september aan de leden voor. Daarna beraadt de CFO/SBG zich over verdere stappen. De voorbereiding voor acties is hierbij niet uitgesloten.

Afdeling Publiciteit CFO: tel. 070 - 4 167 141

Voor meer informatie:
CFO/SBG-bestuurder Ed de Bruin,
tel. 070 - 4 167 152
of mobiel: 06 - 51 59 44 20


20 jul 00 12:09

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie