Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamese Volksunie over taalregister in Wezembeek-Oppem

Datum nieuwsfeit: 20-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Sauwens vernietigt apartheidssysteem Wezembeek-Oppem (20/07/00)

Op 10 juli hadden alle inwoners vanaf 16 jaar van de faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem een schrijven ontvangen van het gemeentebestuur waarin het aanleggen van een taalregister aangekondigd werd.

Dit schrijven was de uitvoering van een beslissing dd. 23 juni van het college van burgemeester en schepenen die besloot een register aan te leggen waarin de taalaanhorigheid van de inwoners van de gemeente zou worden bijgehouden.

Hoewel het volop vakantieperiode is dienden de inwoners binnen de 15 dagen te reageren. Zoniet gaat het gemeentebestuur er van uit dat zij kiezen voor de taal waarvan zij zich bediend hebben bij hun laatste betrekkingen met de gemeente.

Vlaams minister Johan SAUWENS heeft vandaag het collegebesluit vernietigd omdat het strijdig is met de taalwetgeving. Wezembeek-Oppem is een randgemeente die ligt in het ééntalig Nederlandse taalgebied.

Krachtens de grondwet heeft de taal van het ééntalig gebied voorrang. Het Nederlandse en Franse taalgebied zijn taalhomogeen en om die redenen moeten de uitzonderingen op het taalgebruik, "de faciliteiten", beperkend toegepast worden.

Sauwens: "Indien men in de gemeenten met faciliteiten dit beginsel zou betwisten, zet men de horizon open voor nieuwe verschuivingen van de taalgrens, hetgeen zou betekenen dat het verzoeningspact van de wet van 2 augustus 1963 betreffende de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken zou verloren gaan. Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt duidelijk dat de in de taalwet opgenomen faciliteiten bedoeld waren om voor anderstaligen de overgang te vergemakkelijken naar de Gemeenschap waartoe de gemeente, waarin ze woonden, behoort. Dus als integratiebevorderend instrument."

Het taalgebruik van een particulier mag niet als een statisch gegeven beschouwd worden. Men moet er vanuit gaan dat een Franstalige inwoner, die voorheen een beroep gedaan heeft op deze faciliteiten, inmiddels de taal van het gebied voldoende kent en zich bijgevolg niet meer op de faciliteiten wenst te beroepen.

Volgens de principes vervat in de taalwetgeving moet de briefwisseling initieel steeds in het Nederlands worden opgesteld en verzonden. De inwoners hebben wel de mogelijkheid op uitdrukkelijk en telkenmale te herhalen verzoek een vertaling te bekomen.

Zowel het aanleggen van een register op basis van taalaanhorigheid als het laten afhangen van de inschrijving in dit register van het taalgebruik tijdens de laatste betrekkingen met de gemeentelijke diensten, is in strijd met de taalwetten.

Sauwens: "Het taalgebruik is een dynamisch gegeven. Indien de gemeenteoverheid in Wezembeek-Oppem dit op één of andere wijze gaat organiseren,ontstaat er een apartheidssysteem. Er wordt als het ware een muur gecreëerd tussen de bevolking. De term taalaanhorigheid die de gemeente gebruikt wijst erop dat ze die bedoeling heeft, hetgeen een schending inhoudt van het gelijkheids- en
niet-discriminatiebeginsel. De Nederlandstaligen en Franstaligen dienen één gemeenschap te vormen en niet gescheiden van elkaar te leven."

Het collegebesluit is ook een schending van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aldus Sauwens, want vooraleer een geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens wordt gestart, moet men eerst aangifte doen aan de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Auteur:
Kabinet van minister Johan Sauwens
Johan Sauwens, Vlaams minister

Meer informatie:
Contactpersoon: Koen Jongbloet, woordvoerder
Telefoon: (02) 553 23 11
Fax: (02) 553 23 05
E-post: (koen.jongbloet@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie