Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitkomsten onderzoek werkdruk en werkstress bij politie

Datum nieuwsfeit: 20-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NEDERLANDSE POLITIEBOND

NPB: Uitkomsten onderzoek werkdruk en werkstress bij politie

WERKDRUK EN WERKSTRESS ZIJN HET MEEST BEDREIGEND VOOR 'DE AGENT OP STRAAT' EN VOOR DE JEUGD-EN ZEDENPOLITIE

Hoewel de politie in zijn totaliteit geen grotere werkdruk kent dan de rest van de Nederlandse beroepsbevolking, zijn er een aantal groepen binnen de politie aan te wijzen waarvoor dit niet opgaat. Met name de basispolitiezorg (de agent op straat) en de Jeugd- en Zedenpolitie zijn onderdelen die gekenmerkt worden door een zeer grote mate van werkdruk en werkstress. Bij de basispolitiezorg komt dit risico vooral tot uitdrukking in duidelijke gezondheidsproblemen, de arbeidsbeleving en het verzuim. Bij de Jeugd- en Zedenpolitie uit de problematiek zich met name in lage rugklachten.
Ook andere groepen binnen de politie laten een zorgelijk beeld zien. Overig executief personeel en AT-personeel scoren hoog als het gaat om gebrekkige regelmogelijkheden.
Knelpunten voor de politie als geheel betreffen slechte informatievoorziening en problemen met de leiding. Deze conclusies vallen te trekken uit een grootschalig onderzoek dat TNO Arbeid, in opdracht van de Nederlandse Politiebond (NPB) en ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de regionale korpsen, heeft verricht. De factoren die samenhangen met werkstress gerelateerde gezondheidsklachten:

.Veel/hoge taakeisen gepaard gaande met geringe regelmogelijkheden in en over het werk.
.Overige werkstressrisico's zoals gebrekkige informatievoorziening en problemen met de leiding.
.Veel beroepsspecifieke knelpunten, zoals confrontatie met ingrijpende gebeurtenissen, problemen met roosters en problemen met de waardering door het publiek (externen i.h.a.).

Het onderzoek laat sterke samenhang zien tussen de beroepsspecifieke risico's en burnout.
Naar blijkt is 3,3 % van het politiepersoneel de grens van 'klinisch burnout' gepasseerd, wat betekent dat men voor behandeling in aanmerking komt.
Bijna 1500 politiemedewerkers zijn derhalve ingrijpend met de gevolgen van burnout geconfronteerd.
Veel van de problemen waar de politiemedewerker mee geconfronteerd wordt zouden in de organisatie opgelost kunnen worden. Het lijkt ondenkbaar dat de korpsen en BZK niet snel adequate maatregelen nemen.
De geconstateerde risico's doen zich over het hele land voor. Wel zijn tussen korpsen accentverschillen aan te wijzen. Al valt een eenduidig risicoprofiel van vergelijkbare korpsen niet op te stellen.
Dit onderzoek is een gevolg van het eerder in opdracht van de NPB verricht onderzoek naar het overlijdensrisico bij de politie nadat men de actieve dienst verlaten heeft. Dat onderzoek had tot resultaat dat de politie niet ongunstig afwijkt van een vergelijkbare groep. Onderzoek uit Scandinavië had een dergelijke afwijking wel doen vermoeden.
Omdat stress telkens als belangrijk gegeven in dat onderzoek naar voren kwam maar adequaat onderzoek onder de Nederlandse politie in den volle breedte niet had plaatsgevonden, heeft de NPB doen besluiten TNO onderzoek te laten uitvoeren. De nu gevonden uitkomsten (kwantitatief onderzoek) krijgen een vervolg in een onderzoek waarin een deel van de respondenten in hun stressontwikkeling zal worden gevolgd.
Zoetermeer, 20 juli 2000

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Peter Gortzak, tel.06-29023601 of 079-3536161 (tijdens kantooruren)

20 jul 00 17:20

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie