Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 20-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk


Gemeenteberichten

20 juli 2000


* Nieuw asfalt op deel Lindelaan

* Gebruiksvergunningen Brandweer

* Wet Milieubeheer (AmvB)

* Bekendmaking van B en W besluiten

* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Bouwaanvraag

* Bouwaanvragen/-meldingen

Nieuw asfalt op deel Lindelaan

In de tweede helft van augustus wordt het deel van de Lindelaan tussen de Haagweg en de Paulus Potterlaan van nieuw asfalt voorzien. Om zo snel mogelijk te kunnen werken moet dit deel van de Lindelaan in week
34 (maandag 21 t/m zondag 27 augustus) gedurende 48 uur voor doorgaand verkeer worden afgesloten. De exacte data en verdere bijzonderheden worden begin augustus bekendgemaakt, onder meer in een brief aan de omwonenden.
Voor het auto- en busverkeer zal gedurende de afsluiting een omleidingsroute van kracht zijn die met borden wordt aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de Lindelaan. Als u op dit deel van de Lindelan woont en in de aangegeven periode afwezig bent (bijvoorbeeld wegens vakantie) raden wij u aan om uw auto tijdig elders te parkeren om ieder risico van beschadiging tijdens werkzaamheden uit te sluiten.

Gebruiksvergunningen Brandweer

Met ingang van vrijdag 21 juli 2000 lilggen de volgende gebruiksvergunningen gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de brandweer, afdeling preventie, Jacob an Offwegenlaan 55 (iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 10.30 uur):

* Bogaardplein, Konmar B.V.;

* Sir Winston Churchilllaan 297, NEA Transportonderzoek en
-opleiding B.V.;

* De Bruyn Kopsstraat 10, Drukkerij Stimuka B.V.;
* Polakweg 23, Preahep Opleidingen B.V.;

* Admiraal Helfrichsingel 20, Oprit-Brugschool;
* Polakweg 26, Alcatel Telecom Nederland B.V.;
* Wethouder Fischerplantsoen 40, Kindercentrum In de Wolken;
* Steenvoordelaan 265, Marca Mode;

* Burgemeester Elsenlaan 325 en 329 Mn Services.
Bij afgifte van de gebruiksvergunningen gaat het om de controle op het brandveilig gebruik van een bouwwerk. Iedere belanghebbende is gedurende de termijn van terinzagelegging gerechtigd tegen een gebruiksvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Wet Milieubeheer (AmvB)

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2000 voor de volgende percelen een kennisgeving als bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, van de Wet Milieubeheer is ingediend:

Besluit detailhandel
Hendrik Ravensteijnplein 35, Cobbenhagenstraat 6; Besluit Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer: Huis te Landelaan 3, van Rijnweg ongenummerd;
Besluit herstel, inrichting voor motorvoertuigen milieubeheer: Treubstraat 9k;
Besluit opslag goederen milieubeheer:
Treubstraat 7a, Treubstraat 7d, Treubstraat 9a, Treubstraat 9d; Besluit opslag propaan milieubeheer:
Prinses Beatrixlaan ongenummerd;
Besluit propaan in bouw milieubeheer:
Prinses Beatrixlaan ongenummerd, Lange Kleiweg; Besluit tuinbouw bedrijven met bedekte teelt milieubeheer: Sionsweg 34;
Besluit woon- en verblijfsgebouwen:
Regenbooglaan 1a, Trompetstraat 5, Polakweg 15h, Visseringslaan 20, Lange Kleiweg, Laan van Hoornwijck 102.

Inlichtingen voer de kennisgevingen kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving van de dienst Grondgebiedzaken, via telefoonnummer 070-3959870.

Bekendmaking van B en W besluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede dat zij in hun vergadering van 11 juli 2000 hebben besloten tot:
* Vaststelling van een Bijzonder Mandaatbesluit inzake de beslissingsbevoegdheid gedurende het zomerreces, geldend van 17 juli t/m 15 augustus 2000.

Beovengenoemd besluit is op 14 juli 2000 opgenomen in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij Communicatie in het stadhuis, Generaal Spoorlaan 2, alhier. Communicatie, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopende van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente brengt ter openbare kennis dat door KPN Mobiel Nederland B.V. een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een gsm-antenne met apparatuur op het perceel plaatselijk bekend J.van Riemsdijklaan 108-168 (dak), kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie E nummer 1422.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemminsplan "Ypenburg Oost". Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 20 juli 2000 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de afdeling Vergunning en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht, kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis), alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Bouwaanvraag

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door H.H. Krenning uit Den haag, een aanvraag om een bouwvergunning is ingediend voor het uitbreiden van een winkelpand aan de achtergevel van het perceel Herenstraat no. 10, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie A nr. 3059. Het bouwplan is gelegen in het bestemminsplan "Oud Rijswijk" en heeft de bestemming "Centrumdoeleinden, met bijbehorende erven".
Binnen deze bestemming is een bebouwing tot 100% mogelijk, d.m.v. vrijstelling door burgemeester en wethouders. Het college is voornemens aan deze vrijstelling medewerking te verlenen en bouwvergunning te verlenen.
Op grond van artikel 30, lid 1, worden dit voornemen en de bouw- en situatietekeningen met ingang van 20 juli 2000, 14 dagen, durende de openingstijden van 08.30 tot 12.00, ter inzage bij de afdeling Vergunning en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht, kamer 008, Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis), alhier. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijke bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders van Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* melding, ingediend op 11-07-2000: het vernieuwen van een plantenkas te Jaagpad 5c, tuin 45;

* melding, ingediend op 29-06-2000: het vernieuwen van een opslagplaats te Schaapweg 4;

* bouwaanvraag, ingediend op 11-07-2000: het veranderen van een winkel te Kerklaan 22;

* bouwaanvraag, ingediend op 11-07-2000: het vernieuwen van de ramen en kozijnen te Prinses Irenelaan 343;

* bouwaanvraag, ingediend op 05-07-2000: het veranderen van een winkel te Prins Constantijn Promenade 13.


Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie