Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten en mededelingen DB Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 21-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Amsterdam Oud Zuid

Besluiten en mededelingen Dagelijks Bestuur 18 juli 2000 Nieuwsdatum: 20-Jul-2000

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 18 juli jl. de volgende besluiten genomen en mededelingen gedaan:
}}

Nota ´De schoonheid van Amsterdam' Nieuwsdatum: 17-Jul-2000

In 1995 werd een eerste versie van de nota ´ De Schoonheid van Amsterdam' door de verschillende stadsdelen vastgesteld. De nota vormde de neerslag van de discussie die begin jaren negentig werd gevoerd over het opzetten van een nieuw welstandsbeleid. Het was noodzakelijk deze centraal stedelijke nota te herzien. Op 5 april jongstleden heeft de Stadsdeelraad ingestemd met de nota 'De Schoonheid van Amsterdam 1999', voor zover betrekking hebbend op de bebouwde omgeving van Amsterdam Oud Zuid.
De nota vormt een belangrijk kader voor de Commissie voor Welstand en Monumenten.
De nota is bij de balies van de twee stadsdeelkantoren in te zien
Nota Welstand Gordel 20-40 & architectuur-ordekaarten

De bebouwing in de gordel 1920-1940 vormt een belangrijk maar ook kwetsbaar architectonisch 'bezit'. Kwetsbaar, omdat het belangrijkste element van deze bebouwing de eenheid van architectuur is, welke door het versnipperde eigendom in gevaar kunnen komen. Om de huidige eenheid van de straatwanden zo goed mogelijk te behouden was in april
1999 door de stadsdelen die deel uit maken van de gordel 20-40 een convenant afgesloten met betrekking tot de gordel 20-40. Doel van het convenant was om gemeenschappelijke uitgangspunten vast te stellen voor de beoordeling van (veranderingen aan) bouwwerken op grond van stedenbouwkundige, architectonische en historische welstand. Op grond van de uitgangspunten zijn in de nota Welstand gordel 20-40 welstandscriteria opgesteld zodat bouwvergunnings- en meldingsplichtige bouwwerken volgens die criteria vooraf aan redelijke eisen van welstand kunnen worde getoetst.
Als onderdeel van de nota zijn welstandskaarten vervaardigd. Op deze kaarten wordt in onderscheiden kleuren aangegeven welke gebouwen en architectuureenheden geclassificeerd zijn in de basisorde, de derde, tweede en eerste architectuurorde en verschillende andere belangrijke stedenbouwkundige en architectonische kenmerken. De nota is door de Stadsdeelraad vastgesteld op 5 april jongstleden en treedt in werking op de dag na publicatie.
De nota is bij de balies van de twee stadsdeelkantoren in te zien.
De Stadsdeelraad heeft de nota Welstand 20-40 op 5 april jongstleden vastgesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie