Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Amsterdam Oud Zuid: Bestemmingsplannen

Datum nieuwsfeit: 21-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

Besluiten Dagelijks Bestuur 18 juli 2000 Nieuwsdatum: 20-Jul-2000

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 18 juli jl. de volgende besluiten genomen:

Bestemmingsplannen Nieuwsdatum: 03-Jul-2000

Nr. R.O.263
bestemmingsplan Vossiusstraat 52-53

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt ingevolge artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat vanaf 7 juli 2000 tot en met 3 augustus 2000 het bestemmingsplan Vossiusstraat
52-53 (Piet Hein Hotel), vastgesteld door de Stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid bij besluit van 28 juni 2000, nr. 190, voor een ieder ter inzage ligt:
· bij onze informatiecentra op werkdagen van 08.30-17.30 uur. · bij het Wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, geopend op werkdagen van 09.30 uur 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur).

· Aangezien gedurende de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, geen zienswijzen bij de Stadsdeelraad zijn ingekomen en het plan door de Stadsdeelraad ongewijzigd is vastgesteld, bestaat alleen voor de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel
27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn/haar zienswijze bij de Stadsdeelraad kenbaar te maken, de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan in te brengen.

De bedenkingen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en in tweevoud worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, t.a.v. de secretaris van de APC, mw. D. de Boo,
afdeling SSR - kamer 5 B09
postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Nr. R.O. 262
de 7e herziening bestemmingsplan Schinkelbuurt
(Seniorenwoningen Baarsstraat)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 34, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat vanaf 7 juli 2000 tot en met 3 augustus 2000 de 7e herziening van het bestemmingsplan Schinkelbuurt (realisatie van seniorenwoningen, koopwoningen en enkele bedrijfsruimten op de percelen Baarsstraat 29 en 31 en Vaartstraat 19), vastgesteld door de Stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid bij besluit van 28 juni
2000, nr. 202 voor een ieder ter inzage ligt: · bij onze informatiecentra op werkdagen van 08.30-17.30 uur. · bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Zij die zich tijdig met zienswijzen tot de Stadsdeelraad hebben gewend, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn/haar zienswijze bij de Stadsdeelraad kenbaar te maken, hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen de vastgestelde herziening in te brengen.

De bedenkingen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en in tweevoud worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, t.a.v. de secretaris van de APC, mw. D. de Boo,
afdeling SSR - kamer 5B09
postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Inspraakmogelijkheid op Inrichtings- en conceptontwerpbestemmingsplan IJsbaanterrein en de Schinkeleilanden

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat vanaf 21 augustus 2000 tot en met 22 september 2000 het Inrichtingsplan én het conceptontwerpbestemmingsplan IJsbaanterrein en Schinkeleilanden voor een ieder ter inzage ligt.

Op donderdag 14 september 2000 vindt een inspraakavond plaats over het Inrichtingsplan en het conceptontwerpbestemmingsplan voor dit gebied. Betrokkenen en belangstellenden kunnen tijdens deze bijeenkomst hun mening geven. U bent van harte welkom in de grote zaal van Meeting Plaza, Olympisch Stadion 24-28 (westzijde), te Amsterdam. De inspraakavond duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. De zaal is open vanaf
19.00 uur: u heeft dan gelegenheid voor het bekijken van de plannen en het stellen van vragen aan leden van het projectteam.
U kunt zich ook al eerder verdiepen in de plannen. Het Inrichtingsplan alsmede het conceptontwerpbestemmingsplan liggen gedurende 21 augustus tot en met 22 september 2000 ter inzage:

· bij onze informatiecentra op werkdagen van 08.30 uur tot 17.30 uur · bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder ook schriftelijk zijn of haar inspraakreactie omtrent het plan kenbaar maken aan de stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Koninginneweg 1, 1071 HZ Amsterdam.

Amsterdam, 5 juli 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
Mw. J.A. van Kranendonk G.J. de Visser
Secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur. Nr. R.O.263

bestemmingsplan Vossiusstraat 52-53

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt ingevolge artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat vanaf 7 juli 2000 tot en met 3 augustus 2000 het bestemmingsplan Vossiusstraat
52-53 (Piet Hein Hotel), vastgesteld door de Stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid bij besluit van 28 juni 2000, nr. 190, voor een ieder ter inzage ligt:
· bij onze informatiecentra op werkdagen van 08.30-17.30 uur. · bij het Wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, geopend op werkdagen van 09.30 uur 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur).

· Aangezien gedurende de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, geen zienswijzen bij de Stadsdeelraad zijn ingekomen en het plan door de Stadsdeelraad ongewijzigd is vastgesteld, bestaat alleen voor de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel
27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn/haar zienswijze bij de Stadsdeelraad kenbaar te maken, de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan in te brengen.

De bedenkingen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en in tweevoud worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, t.a.v. de secretaris van de APC, mw. D. de Boo,
afdeling SSR - kamer 5 B09
postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Nr. R.O. 262
de 7e herziening bestemmingsplan Schinkelbuurt
(Seniorenwoningen Baarsstraat)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 34, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat vanaf 7 juli 2000 tot en met 3 augustus 2000 de 7e herziening van het bestemmingsplan Schinkelbuurt (realisatie van seniorenwoningen, koopwoningen en enkele bedrijfsruimten op de percelen Baarsstraat 29 en 31 en Vaartstraat 19), vastgesteld door de Stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid bij besluit van 28 juni
2000, nr. 202 voor een ieder ter inzage ligt: · bij onze informatiecentra op werkdagen van 08.30-17.30 uur. · bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Zij die zich tijdig met zienswijzen tot de Stadsdeelraad hebben gewend, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn/haar zienswijze bij de Stadsdeelraad kenbaar te maken, hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen de vastgestelde herziening in te brengen.

De bedenkingen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en in tweevoud worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, t.a.v. de secretaris van de APC, mw. D. de Boo,
afdeling SSR - kamer 5B09
postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Inspraakmogelijkheid op Inrichtings- en conceptontwerpbestemmingsplan IJsbaanterrein en de Schinkeleilanden

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat vanaf 21 augustus 2000 tot en met 22 september 2000 het Inrichtingsplan én het conceptontwerpbestemmingsplan IJsbaanterrein en Schinkeleilanden voor een ieder ter inzage ligt.

Op donderdag 14 september 2000 vindt een inspraakavond plaats over het Inrichtingsplan en het conceptontwerpbestemmingsplan voor dit gebied. Betrokkenen en belangstellenden kunnen tijdens deze bijeenkomst hun mening geven. U bent van harte welkom in de grote zaal van Meeting Plaza, Olympisch Stadion 24-28 (westzijde), te Amsterdam. De inspraakavond duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. De zaal is open vanaf
19.00 uur: u heeft dan gelegenheid voor het bekijken van de plannen en het stellen van vragen aan leden van het projectteam.
U kunt zich ook al eerder verdiepen in de plannen. Het Inrichtingsplan alsmede het conceptontwerpbestemmingsplan liggen gedurende 21 augustus tot en met 22 september 2000 ter inzage:

· bij onze informatiecentra op werkdagen van 08.30 uur tot 17.30 uur · bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder ook schriftelijk zijn of haar inspraakreactie omtrent het plan kenbaar maken aan de stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Koninginneweg 1, 1071 HZ Amsterdam.

Amsterdam, 5 juli 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
Mw. J.A. van Kranendonk G.J. de Visser
Secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

Dagelijks Bestuur stemt in met advies Clingendael over Van Heutzmonument Nieuwsdatum: 30-Jun-2000

Op 14 juni heeft de heer Aspeslagh van Instituut Clingendael zijn advies ´Gewenst en Niet Geliefd´ over de toekomst van het Van Heutszmonument aangeboden aan wethouder Van der Wieken- De Leeuw. (klik op de titel voor het rapport)
Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft dit advies besproken en stemt in met het overnemen van het advies. Het DB zal de commissie Financiën en Werk op 11 juli verzoeken dit advies vrij te geven voor inspraak in september. Op basis van de inspraakreacties formuleert het DB in oktober een standpunt dat in november ter besluitvorming aan de stadsdeelraad wordt voorgelegd. In november weten we dat wat er met het monument gaat gebeuren.

De functie van het monument als ereteken voor een historisch persoon wordt gewijzigd in een gedenkteken dat de relatie tussen Nederland en Indië in herinnering roept die de gehele koloniale periode omvat. Dit wordt op het monument aangegeven met de woorden Nederland en Indië. Bij het monument wordt een toelichting opgenomen in verband met de functiewijziging: een beschrijving van de geschiedenis van het monument.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie