Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Amsterdam Oud Zuid: Bestemmingsplannen

Datum nieuwsfeit: 21-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

Besluiten Dagelijks Bestuur 18 juli 2000 Nieuwsdatum: 20-Jul-2000

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 18 juli jl. de volgende besluiten genomen:

Bestemmingsplannen Nieuwsdatum: 03-Jul-2000

Nr. R.O.263
bestemmingsplan Vossiusstraat 52-53

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt ingevolge artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat vanaf 7 juli 2000 tot en met 3 augustus 2000 het bestemmingsplan Vossiusstraat
52-53 (Piet Hein Hotel), vastgesteld door de Stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid bij besluit van 28 juni 2000, nr. 190, voor een ieder ter inzage ligt:
· bij onze informatiecentra op werkdagen van 08.30-17.30 uur. · bij het Wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, geopend op werkdagen van 09.30 uur 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur).

· Aangezien gedurende de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, geen zienswijzen bij de Stadsdeelraad zijn ingekomen en het plan door de Stadsdeelraad ongewijzigd is vastgesteld, bestaat alleen voor de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel
27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn/haar zienswijze bij de Stadsdeelraad kenbaar te maken, de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan in te brengen.

De bedenkingen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en in tweevoud worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, t.a.v. de secretaris van de APC, mw. D. de Boo,
afdeling SSR - kamer 5 B09
postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Nr. R.O. 262
de 7e herziening bestemmingsplan Schinkelbuurt
(Seniorenwoningen Baarsstraat)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 34, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat vanaf 7 juli 2000 tot en met 3 augustus 2000 de 7e herziening van het bestemmingsplan Schinkelbuurt (realisatie van seniorenwoningen, koopwoningen en enkele bedrijfsruimten op de percelen Baarsstraat 29 en 31 en Vaartstraat 19), vastgesteld door de Stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid bij besluit van 28 juni
2000, nr. 202 voor een ieder ter inzage ligt: · bij onze informatiecentra op werkdagen van 08.30-17.30 uur. · bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Zij die zich tijdig met zienswijzen tot de Stadsdeelraad hebben gewend, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn/haar zienswijze bij de Stadsdeelraad kenbaar te maken, hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen de vastgestelde herziening in te brengen.

De bedenkingen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en in tweevoud worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, t.a.v. de secretaris van de APC, mw. D. de Boo,
afdeling SSR - kamer 5B09
postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Inspraakmogelijkheid op Inrichtings- en conceptontwerpbestemmingsplan IJsbaanterrein en de Schinkeleilanden

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat vanaf 21 augustus 2000 tot en met 22 september 2000 het Inrichtingsplan én het conceptontwerpbestemmingsplan IJsbaanterrein en Schinkeleilanden voor een ieder ter inzage ligt.

Op donderdag 14 september 2000 vindt een inspraakavond plaats over het Inrichtingsplan en het conceptontwerpbestemmingsplan voor dit gebied. Betrokkenen en belangstellenden kunnen tijdens deze bijeenkomst hun mening geven. U bent van harte welkom in de grote zaal van Meeting Plaza, Olympisch Stadion 24-28 (westzijde), te Amsterdam. De inspraakavond duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. De zaal is open vanaf
19.00 uur: u heeft dan gelegenheid voor het bekijken van de plannen en het stellen van vragen aan leden van het projectteam.
U kunt zich ook al eerder verdiepen in de plannen. Het Inrichtingsplan alsmede het conceptontwerpbestemmingsplan liggen gedurende 21 augustus tot en met 22 september 2000 ter inzage:

· bij onze informatiecentra op werkdagen van 08.30 uur tot 17.30 uur · bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder ook schriftelijk zijn of haar inspraakreactie omtrent het plan kenbaar maken aan de stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Koninginneweg 1, 1071 HZ Amsterdam.

Amsterdam, 5 juli 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
Mw. J.A. van Kranendonk G.J. de Visser
Secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur. Nr. R.O.263

bestemmingsplan Vossiusstraat 52-53

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt ingevolge artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat vanaf 7 juli 2000 tot en met 3 augustus 2000 het bestemmingsplan Vossiusstraat
52-53 (Piet Hein Hotel), vastgesteld door de Stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid bij besluit van 28 juni 2000, nr. 190, voor een ieder ter inzage ligt:
· bij onze informatiecentra op werkdagen van 08.30-17.30 uur. · bij het Wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Koninginneweg 115, geopend op werkdagen van 09.30 uur 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur).

· Aangezien gedurende de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, geen zienswijzen bij de Stadsdeelraad zijn ingekomen en het plan door de Stadsdeelraad ongewijzigd is vastgesteld, bestaat alleen voor de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel
27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn/haar zienswijze bij de Stadsdeelraad kenbaar te maken, de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan in te brengen.

De bedenkingen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en in tweevoud worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, t.a.v. de secretaris van de APC, mw. D. de Boo,
afdeling SSR - kamer 5 B09
postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Nr. R.O. 262
de 7e herziening bestemmingsplan Schinkelbuurt
(Seniorenwoningen Baarsstraat)

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt, ingevolge artikel 34, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat vanaf 7 juli 2000 tot en met 3 augustus 2000 de 7e herziening van het bestemmingsplan Schinkelbuurt (realisatie van seniorenwoningen, koopwoningen en enkele bedrijfsruimten op de percelen Baarsstraat 29 en 31 en Vaartstraat 19), vastgesteld door de Stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid bij besluit van 28 juni
2000, nr. 202 voor een ieder ter inzage ligt: · bij onze informatiecentra op werkdagen van 08.30-17.30 uur. · bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Zij die zich tijdig met zienswijzen tot de Stadsdeelraad hebben gewend, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn/haar zienswijze bij de Stadsdeelraad kenbaar te maken, hebben de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen de vastgestelde herziening in te brengen.

De bedenkingen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en in tweevoud worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, t.a.v. de secretaris van de APC, mw. D. de Boo,
afdeling SSR - kamer 5B09
postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Inspraakmogelijkheid op Inrichtings- en conceptontwerpbestemmingsplan IJsbaanterrein en de Schinkeleilanden

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid maakt ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat vanaf 21 augustus 2000 tot en met 22 september 2000 het Inrichtingsplan én het conceptontwerpbestemmingsplan IJsbaanterrein en Schinkeleilanden voor een ieder ter inzage ligt.

Op donderdag 14 september 2000 vindt een inspraakavond plaats over het Inrichtingsplan en het conceptontwerpbestemmingsplan voor dit gebied. Betrokkenen en belangstellenden kunnen tijdens deze bijeenkomst hun mening geven. U bent van harte welkom in de grote zaal van Meeting Plaza, Olympisch Stadion 24-28 (westzijde), te Amsterdam. De inspraakavond duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. De zaal is open vanaf
19.00 uur: u heeft dan gelegenheid voor het bekijken van de plannen en het stellen van vragen aan leden van het projectteam.
U kunt zich ook al eerder verdiepen in de plannen. Het Inrichtingsplan alsmede het conceptontwerpbestemmingsplan liggen gedurende 21 augustus tot en met 22 september 2000 ter inzage:

· bij onze informatiecentra op werkdagen van 08.30 uur tot 17.30 uur · bij het wijkopbouworgaan Zuid-West, Achillesstraat 85, op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder ook schriftelijk zijn of haar inspraakreactie omtrent het plan kenbaar maken aan de stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Koninginneweg 1, 1071 HZ Amsterdam.

Amsterdam, 5 juli 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
Mw. J.A. van Kranendonk G.J. de Visser
Secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

Dagelijks Bestuur stemt in met advies Clingendael over Van Heutzmonument Nieuwsdatum: 30-Jun-2000

Op 14 juni heeft de heer Aspeslagh van Instituut Clingendael zijn advies ´Gewenst en Niet Geliefd´ over de toekomst van het Van Heutszmonument aangeboden aan wethouder Van der Wieken- De Leeuw. (klik op de titel voor het rapport)
Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft dit advies besproken en stemt in met het overnemen van het advies. Het DB zal de commissie Financiën en Werk op 11 juli verzoeken dit advies vrij te geven voor inspraak in september. Op basis van de inspraakreacties formuleert het DB in oktober een standpunt dat in november ter besluitvorming aan de stadsdeelraad wordt voorgelegd. In november weten we dat wat er met het monument gaat gebeuren.

De functie van het monument als ereteken voor een historisch persoon wordt gewijzigd in een gedenkteken dat de relatie tussen Nederland en Indië in herinnering roept die de gehele koloniale periode omvat. Dit wordt op het monument aangegeven met de woorden Nederland en Indië. Bij het monument wordt een toelichting opgenomen in verband met de functiewijziging: een beschrijving van de geschiedenis van het monument.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...