Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA wil kritische evaluatie UMTS-veiling

Datum nieuwsfeit: 24-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA wil kritische evaluatie UMTS-veiling

De CDA-fractie heeft in een brief aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat aangedrongen op een kritische evaluatie van de UMTS-veiling.

CDA-woordvoerder Gerd Leers: 'Het CDA was al geen voorstander van deze veiling vanwege de risico's voor de consument om geconfronteerd te worden met tariefsverhogingen. Nu is er bovendien een eindresultaat dat ver ligt onder de verwachtingen zoals die door de minister van Financiën zijn geuit. Nu worden allerlei argumenten aangevoerd dat de vergelijking met Engeland niet op zou gaan, maar de minister heeft zich wel degelijk laten verleiden om een bedrag van 20 miljard te noemen. Buitengewoon naïef naar nu blijkt, en misschien wel mede de oorzaak van het feitelijk mislukken van de feiling. Daarnaast is door tal van deskundigen kritiek geuit op de manier van veilen en spreekt Versatel nu zelfs van juridische bedreiging. Kortom, tal van vragen die om opheldering vragen.'

De letterlijke tekst van de brief luidt:

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie
voor Verkeer en Waterstaat
dhr. J.D. Blaauw

evaluatie UMTS-veiling

Goirle, 24 juli 2000. Geachte heer Blaauw,
Beste Jan Dirk,

Afgelopen maand vond de veiling plaats van de zgn. UMTS-etherfrequenties. Deze werd vandaag plotseling beëindigd nadat Telecombedrijf Versatel afhaakte. Afgezien van een eventueel mogelijk juridisch vervolg, omdat volgens Versatel de veilingregels zijn overtreden en men daarom overweegt naar de rechter te stappen , moeten wij vaststellen dat de veilingopbrengst bij lange na niet spoort met de verwachtingen zoals geuit door de minister van Financiën. De redenen daarvoor zijn niet duidelijk, maar feit is dat diverse deskundigen en hoogleraren tijdens het veilingproces hun verbazing en verwondering over de spelregels en de veilingaanpak hebben geuit.

Er is naar onze mening dan ook alle reden om een uitgebreide en kritische evaluatie te laten plaats vinden van de gang van zaken bij deze veiling voor dat eventueel opnieuw van dit middel gebruik zal worden gemaakt. Bij deze evaluatie dienen wat ons betreft niet alleen de aard en wijze (spelregels) waarop de veiling werd georganiseerd te worden bekeken, maar ook het mechanisme van de veiling als zodanig moeten worden vergeleken met de aanpak die in andere landen wordt toegepast, nl. de zgn. 'beauty contest' en de verkoop van frekwenties via een vaste prijs. Tenslotte lijkt het ons gewenst in het onderzoek ook de vraag te betrekken of de uitlatingen van de minister van Financiën over de opbrengstverwachting het uiteindelijke resultaat nadelig heeft beïnvloed.

Wij verzoeken U deze brief te agenderen voor de eerstkomende vergadering van de vaste Kamercommissie.

Met vriendelijke groet,

Gerd Leers
Camiel Eurlings

Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, 06-53714623.

24 jul 00 17:44

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie