Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen raadscommissies gemeente Appingedam

Datum nieuwsfeit: 24-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Appingedam


gemeente appingedam - Jul 17 19100 - 12.51

Vergaderingen

Bij alle vergaderingen van raadscommissies wordt belangstellenden de gelegenheid geboden het woord te voeren over de op de agenda vermelde onderwerpen.
Agenda en voorstellen liggen bij de informatiebalie van het Stadskantoor ter inzage.
Nadere informatie is bij de secretarissen te verkrijgen. Alle vergaderingen worden gehouden in het Raadhuis, Wijkstraat 36 te Appingedam en vangen aan om 19.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar.
Raadscommissie :Welzijn en Burgerij
Datum : 24 juli 2000 (maandag)
Secretaris: H. Oosterveld, telefoon: 0596 691112 Te behandelen onderwerpen onder meer (onder voorbehoud) ·: Rekening 1998 Instelling voor Speciaal Onderwijs ·: Schaalgrootte basisonderwijs Appingedam
·: Jaarrekening 1999 Stichting Mens en Werk
·: Visie op de ontwikkelingen van het werkvoorzieningsschap Fivelingo ·: Overhevelingsbijdrage zorgbanen
·: Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
·: Bedrijfsplan Eelwerd

Raadscommissie: Stadsbeheer
Datum : 25 juli 2000 (dinsdag)
Secretaris: H.P. Keulen, telefoon: 0596 691170
Te behandelen onderwerpen onder meer (onder voorbehoud)
- beschikbaarstellen krediet opstellen ontwikkelingsvisie Appingedam
- beschikbaarstellen krediet bouwrijpmaken Olingermeeden I, fase 3
- beschikbaarstellen financiële bijdrage Internationale Dollard Route
Raadscommissie: Middelen en Ondersteuning
Datum: 27 juli 2000 (donderdag)
Secretaris: J.W.F. Veldman, telefoon: 0596 691222 Te behandelen onderwerpen onder meer (onder voorbehoud)
- Voortgangsnota gemeentefinanciën

- Intergemeentelijke samenwerking

De voorbereidende werkzaamheden in de gemeente Appingedam zijn reeds gestart.
De nieuwe taxatie is nodig in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).
Vanaf 2001 gaan de nieuwe waardegegevens gelden voor de verschillende belastingen.
Begin 2001 wordt de waarde van uw pand bij beschikking vastgesteld, de waardepeildatum is 01 januari 1999.
De waarde op de peildatum staat voor het prijsniveau op 01 januari
1999.
Met ingang van 06 juni 2000 worden de courante niet-woningen getaxeerd.
Dit zijn voornamelijk bedrijfspanden, zoals winkels etc.. De werkzaamheden nemen ongeveer een maand tijd in beslag. Indien u eigenaar en/of gebruiker bent van een courante niet-woning bent, kan het zijn dat u een taxateur aan de deur krijgt. Door de wijze waarop gewerkt wordt is het niet nodig dat alle panden afzonderlijk inpandig opgenomen worden. Immers de gemeente beschikt al over veel gegevens van uw pand, die gebruikt worden bij de taxatie. De waarde van uw pand zal dan van de waarde van vergelijkbare panden worden afgeleid.
Woningen en incourante niet-woningen komen in een later stadium aan de beurt.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot het bovenstaande, dan kunt u bellen met de werkeenheid belastingen/WOZ telefoonnummers (0596) - 691252 en - 691251.

Gemeente Appingedam - Apr 4 19100 - 21.31
De raad van de gemeente Appingedam heeft de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. De opvolger van burgemeester Jonkers moet collegiaal en in teamverband leiding geven aan het besturen van de gemeente. Zij/hij moet luisteren naar de in de gemeenschap levende opvattingen en meningen. Goede ingangen op rijks- en provinciaal niveau zijn gewenst, evenals een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ontwikkelingen. De nieuwe burgemeester wordt gevraagd mee te werken aan een evenwichtige portfeuilleverdeling. Oog voor het historisch karakter van de binnenstad is belangrijk, evenals het opkomen voor een zelfstandig Appingedam. Politieke kleur, sexe of etnische afkomst zijn niet bepalend. En Appingedam moet niet (bij voorbaat) het eindstation zijn

Gemeente Appingedam - Apr 2 19100 - 21.17
Een tiental studenten van de vrije universiteit van Amsterdam gaan in juni 2000 een veldwerk-onderzoek uitvoeren. De 3e jaarsstudenten van de studierichting culturele antropologie plgen onderzoek op het gebied van lokale- en familiehistorie.

Gemeente Appingedam - Apr 2 19100 - 21.13
In de voorjaar en de zomer worden riolen en wegen aangepakt. De Emmastraat krijgt een nieuw riool en de weg wordt gereconstrueerd. Het plein tussen de v.m. brandweerkazerne en het Gouden Anker wordt opnieuw ingericht. De Takenslaan krijgt een nieuwe asfaltlaag. De Hooft van Iddekingesingel wordt gereconmstrueerd. Deze klus is zo omvangrijk dat de uitvoering twee jaar in beslag neemt. Nog 30 percelen in de binnenstad moeten aangesloten worden op het riool.
gemeente Appingedam - Mar 17 19100 - 21.35
Streekarchivaris voor de regio. De gemeente heeft samen met de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en Loppersum een streekarchivaris aangesteld. De archieven ouder dan 20 jaar moeten beter toegankelijk worden gemaakt. De streekarchivaris verleent ook assistentie bij het zoeken naar informatie in de archieven.

gemeente appingedam - Dec 13 1999 - 15.10

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2000.

Tarieven 2000 algemeen
In de openbare raadsvergadering van 10 november 1999 zijn de tarieven gemeente-lijke belastingen voor het jaar 2000 vastgesteld. Het percentage voor de trendmatige aanpassing bedraagt 2,0 %. Voor wat betreft de gebruiksrechten afvalstoffenheffing en rioolrecht wordt het beleid van maximaal 100 % kostendekking niet langer aangehouden. De in de meerjarenbegroting 1999-2000 voorziene lastenverlichting van f. 100.000,00 is incidenteel voor f. 75.000,00 als tariefsverlaging van de af-valstoffenheffing verwerkt. De resterende f. 25.000,00 is ingezet voor tariefsverlaging van de rioolrech-ten. De Zalmsnip wordt met ingang van 2000 niet meer uitgekeerd via de onroerende- zaakbelastingen. De Zalmsnipgelden zijn ingezet bij het berekenen van het tarief rioolrecht.
Tevens zijn de tarieven van de onroerende zaak-belastingen extra verhoogd door inbouw van een deel van de verlaging van de afvalstoffenheffing (f. 500.000,00) in de onroerende zaak belastingen
2000.
Datum van de bekendmaking is 15 december 1999. De wijzigingen treden in werking op 27 december 1999.
De datum van ingang van de heffing is 01 januari 2000. De wijzigingen van de belastingverordeningen liggen vanaf woensdag 15 december 1999 tot en met 27 december 1999 gratis ter inzage op het stads-kantoor van Ap-pingedam, Wilhelminaweg 14 te Appingedam. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van de bovengenoemde wijzigingen. Het betreft de volgende gemeentelijke belastingen: De tarieven afvalstoffenheffing 2000 bedragen: - voor eenpersoonshuishouden f.
349,80: - voor meerpersoonshuishouden f. 399,60 per perceel per belastingjaar. De tarieven zijn ten opzichte van het jaar 1999 verlaagd.

Legesverordening 2000.

De tarieven zijn daar waar het wettelijk is toegestaan trendmatig aangepast met 2,0 %. Op grond van praktische overwegingen zijn de bedragen naar boven afgerond op hele guldens of op vijftig cent.

Liggeld woonschepen 2000.

Het liggeld woonschepen 2000 bedraagt voor het innemen van een ligplaats voor een woonschip per jaar f. 900,00 (exclusief BTW).

Lijkbezorgingsrechten 2000.

De tarieven zijn voor het belastingjaar 2000 trendmatig verhoogd met 2 %. Het tarief voor een begrafenis bedraagt gemiddeld f. 1469,00 per begrafenis.

Onroerende-zaak belastingen 2000.

De tarieven onroerende zaak-belastingen zijn met 2,0 % trendmatig aangepast.
De Zalmsnip wordt niet meer uitgekeerd via de OZB. Tevens zijn de tarieven van de onroerende zaak-belastingen extra verhoogd door inbouw van een deel van de verlaging van de afvalstoffenheffing (f.
500.000,00) in de onroerende zaak belastingen 2000. Het tarief onroerende zaak-belastingen 2000 bedraagt voor elke volle f. 5.000,-- van de waarde in het economische verkeer voor: - de gebruikersbelasting f. 12,80: - de eigenarenbelasting f. 15,95.
Rioolrechten 2000.

Ondanks de omvangrijke investeringen die op grond van het GRP moeten worden ge-daan zal het tarief voor rioolrechten op langere termijn slechts gematigd stij-gen door de inzet van de Zalmsnipgelden bij het berekenen van het tarief riool-recht.
Het tarief rioolrecht 2000 bedraagt per aansluiting per belastingjaar f. 201,00.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...