Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gratis visa voor studenten uit EU-kandidaatlanden

Datum nieuwsfeit: 24-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nuffic

homepage.gif (781 bytes)

Gratis visa voor studenten uit EU-kandidaatlanden

Om de komst van studenten uit EU-kandidaatlidstaten te stimuleren is besloten deze studenten vrij te stellen van het betalen van MVV-leges. Het gaat om studenten die in Nederland willen studeren of stage lopen.

Hieronder vindt u de voorwaarden waaraan deze studenten dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een gratis MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf).

Toelichting
Het is van Nederlands belang om de komst van studenten uit de EU-kandidaatlidstaten te stimuleren. Vanuit buitenlands-politiek oogpunt geldt dit temeer aangezien deze landen naar verwachting op termijn zullen toetreden tot de EU en studenten uit deze landen vaak leidinggevende functies zullen gaan bekleden. Het verstrekken van gratis MVVs aan studenten (m.n. degenen met een "kleine beurs") beoogt een kleine bijdrage te leveren aan het verlagen van de drempel voor deze studenten om naar Nederland te komen om te studeren of stage te lopen. Daarbij is meegewogen dat een aantal andere lidstaten (Duitsland, Frankrijk, België, Italië, Portugal en Zweden) studenten uit EU-kandidaatlidstaten reeds hebben vrijgesteld van het betalen van visumleges.
Legevrijstelling voor studenten uit EU-kandidaatlanden

Voorwaarden voor vrijstelling van de MVV-leges:
1. De student is ingezetene van een van de volgende landen: Polen, Hongarije, Tsjechië, Letland, Estland, Litouwen, Roemenië, Bulgarije, Slovenië, Slowakije, Cyprus, Malta of Turkije.

2. De student volgt in Nederland een opleiding of loopt in Nederland een stage in het kader van zijn opleiding.
2a. Het gaat hierbij om een student die een opleiding volgt:
- in de zin van de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW). Dit betreft Wetenschappelijk en Hoger Beroepsonderwijs.
- In de zin van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Dit betreft Middelbaar Beroepsonderwijs.

- In de zin van de Wet Rijksbegroting. Dit betreft de Instituten Internationaal Onderwijs en Onderzoek.
- Die wordt vermeld op een door het Ministerie van Justitie opgestelde lijst (zie Vreemdelingencirculaire deel B 14), of
2b. Het gaat om een student die een stage in het kader van zijn (eigen) studie doet.

De gebruikelijke aanvraag- en behandelingsprocedure voor de MVV, alsmede de beoordeling door de IND, blijft gelden. De IND toetst derhalve of de student de onder 2a en 2b bedoelde studie of stage gaat volgen c.q. lopen. De post hoeft deze toetsing niet uit te voeren. Dit houdt in dat, ingeval u van de IND een bericht van "geen bezwaar" ontvangt, de student aan de voorwaarden onder 2a of 2b voldoet.

Indien de student aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, dient u geen visumleges in rekening te brengen.

Voor de goede orde diene het volgende:

- de leeftijd van de student is niet van belang, de student hoeft niet noodzakelijkerwijs aan een beurzenprogramma (bijvoorbeeld het Socrates- of Leonardo programma) deel te nemen. Ook een student die op eigen gelegenheid komt studeren of stage lopen (de zg. "freemover"), komt voor de regeling in aanmerking.

- Ook een student met een derde nationaliteit, die in een van de genoemde landen verblijft op grond van een (geldige) verblijfsvergunning, komt in aanmerking voor de regeling.
- Een stagiaire heeft, zoals gebruikelijk, een tewerkstellingsvergunning nodig.

Onder de vrijstellingsregeling vallen niet:
- gastdocenten

- jongeren die een bedrijfsstage volgen in het kader van hun werk (bij een arbeidsrelatie met een werkgever).
| laatste wijziging: juli 2000 |

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie