Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Concept meerjarenbeleid jeugdhulpverlening Friesland

Datum nieuwsfeit: 24-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Concept meerjarenbeleid jeugdhulpverlening vastgesteld

Inspraakperiode 24 juli 22 september

Gedeputeerde Staten hebben vorige week het concept meerjarenbeleidsplan jeugdhulpverlening 2001 2004 en het concept jaarplan jeugdhulpverlening 2001 vastgesteld. Beide plannen gaan nu eerst de inspraak in. De inspraakperiode loopt van 24 juli tot en met
22 september 2000.
Provinciale Staten zijn verplicht om elk jaar een vierjarenplan voor de jeugdhulpverlening vast te stellen met daarin de ontwikkelingen wat betreft aanbod en vraag naar die hulpverlening. De provincie is verantwoordelijk voor de planning en financiering van de voorzieningen van jeugdhulpverlening. Deze voorzieningen zijn ondergebracht bij en de verantwoordelijkheid van de Stichting Jeugdzorg Friesland. Op jaarbasis krijgt de provincie een kleine 48 miljoen van het rijk voor de jeugdhulpverlening.

De hoofdpunten en speerpunten van het beleid voor de jeugdhulpverlening in de provincie Fryslân laten zich als volgt samenvatten:
¨ de bevordering van het vraaggericht werken, waarbij de vraag het aanbod bepaalt;
¨ meer samen en waar mogelijk multidisciplinair werken met andere organisaties;
¨ handhaving en uitbreiding van (intensieve) ambulante hulpverleningsvormen;
¨ heroverweging en herprioritering van onderdelen binnen de residentiële sector;
¨ verdere uitbouw van het kwaliteits- en cliëntenbeleid; ¨ uitvoering geven aan de voorgestelde ontwikkelingen t.a.v. de toegang tot de jeugdzorg. Volgens voorstellen gedaan door de Werkgroep Regiovisie Jeugdzorg.

Onderdeel van het concept meerjarenbeleidsplan is de gedeeltelijke afbouw van de capaciteit van de zogenaamde residentiële capaciteit met
81 plaatsen. Een onderwerp dat de laatste tijd veel in de publiciteit is geweest. De vraag naar deze vorm van jeugdzorg neemt af. GS concluderen dan ook dat sluiting van Aekinga in Appelscha de beste optie is. Het vrijkomende geld ( 4.5 miljoen per jaar) willen GS inzetten bij het wegwerken van de wachtlijsten voor de (intensieve) ambulante zorg en bij het bieden van nieuwe vormen van jeugdzorg, waarnaar wel vraag is.

Na de inspraakperiode buigt op 15 november a.s. de statencommissie Welzijnszaken zich over het conceptbeleid en de eventuele inspraakreacties, waarna de Staten in december het plan definitief moeten vaststellen.

Nummer: 144
Datum: 24 juli 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie