Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kerken in Aktie vraagt aandacht voor Molukken

Datum nieuwsfeit: 25-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Kerken in Aktie

Kerken in Aktie vraagt aandacht voor Molukken De laatste weken zijn op de Molukken opnieuw verschrikkelijke dingen gebeurd. Al vanaf begin 1999 waren er geweldsuitbarstingen tussen moslims en christenen, vielen er slachtoffers en groeide het aantal vluchtelingen. Sindsdien hebben wij ons op allerlei manieren ingespannen om als kerken vanuit Nederland bij te dragen aan oplossingen: door gesprekken met onze minister van Buitenlandse Zaken, door contacten met de kerken in Indonesië, door hulpverlening aan slachtoffers en steun aan initiatieven tot verzoening en herstel van verhoudingen. Wij deden dit zoveel mogelijk samen met Molukse kerken en vertegenwoordigers van de Molukse moslimgemeenschap in Nederland.

Aantal vluchtelingen neemt sterk toe

In juni en juli sloeg op Ambon opnieuw de vlam in de pan. Met hulp van delen van het leger werd door Jihad-strijders van buiten de Molukken de aanval ingezet op christenwijken in Ambon-stad en op christendorpen. Veel wijken en dorpen werden verwoest, mensen op de vlucht gedreven, er vielen veel slachtoffers. Er zijn nu meer dan 500.000 vluchtelingen. De meesten hebben een heenkomen gezocht in de bergen van Ambon of naar andere eilanden. Er is gebrek aan alles: voedsel, medicijnen, kleding, dekens, onderdak.

Kerken in Aktie biedt hulp via lokale partner

Ondanks de moeilijke situatie, zijn wij in staat om te helpen. Kerken in Aktie heeft besloten om 220.000 gulden ter beschikking te stellen voor directe hulpverlening. Kerken in Aktie biedt hulp via de organisatie CD Bethesda en bereikt 20.000 ontheemden in 42 kampen op Ambon (27 christelijke en 15 moslim). CD Bethesda werkt met teams van moslims in moslimkampen en met teams van christenen in christenkampen. De assistentie omvat onder meer medische hulp, voedsel, kleding, latrines, zeep en watervoorziening. CD Bethesda wil de dialoog op alle niveaus en met alle partijen stimuleren. De organisatie heeft in contacten met strijders, leger en autoriteiten een vrije doorgang voor de hulp naar de kampen kunnen bewerkstelligen.

CD Bethesda werkt aan beide kanten van de scheidslijn

CD Bethesda werkt aan beide kanten van de scheidslijn en heeft goede contacten met de betrouwbare delen van het leger en met de regering. Ook vanwege haar technische vaardigheden is CD Bethesda zeer geschikt om dit hulpprogramma uit te voeren. Naast de hulp op Ambon steunen wij hulpverlening aan slachtoffers van het geweld op Halmaheira met ruim 50.000 gulden.

Escalatie geweld poging om regering Wahid ten val te brengen

Wat wij vreesden werd helaas ook bewaarheid: het gevaarlijke bondgenootschap tussen drie groeperingen in Indonesië leidde opnieuw tot escalatie. Deze groepen zijn:

* delen van het leger, met name de landmacht, die het verlies van macht en aanzien vanwege de val van Soeharto betreuren en die bang zijn dat (hoge) militairen berecht zullen worden voor de vele schendingen van mensenrechten in de voorbije jaren;
* extreme moslimgroepen die al heel lang van Indonesië een islamstaat willen maken;

* kringen rond ex-president Soeharto, die over veel geld en goede contacten in het leger beschikken en de macht, die hen in staat stelde zich door corruptie te verrijken, terug willen.
Deze drie groepen hebben één gemeenschappelijk doel: de regering Wahid ten val brengen door aan te tonen dat deze regering niet in staat is het land te regeren en de orde te handhaven. Nadat eerdere pogingen in andere delen van Indonesië mislukten, heeft men ervoor gekozen om de Molukken als het gebied te gebruiken waar door het oproepen van conflicten tussen moslims en christenen de onmacht van de regering wordt aangetoond.

Verdraagzaamheid tussen godsdiensten in gevaar door vergaande escalatie

Het aanwakkeren van conflicten is een gevaarlijk strategie, want het ondergraaft één van de pijlers van de hele Indonesische samenleving: de verdraagzaamheid tussen de godsdiensten waardoor de grote meerderheid van moslims in vrede leeft met meer dan 15 miljoen christenen en vele miljoenen Hindoes. Helaas blijkt deze strategie succesvol op de Molukken, waar de relaties tussen christenen en moslims onvoldoende waren onderhouden en wantrouwen was gegroeid.

Extremistische visies onder zowel christenen als moslims zijn olie op het vuur

Onverantwoordelijke leiders aan christelijke kant spraken daar al jaren over het vestigen van een christelijke staat in Oost-Indonesië. Een gedachte die alleen maar tot grote woede van de meer dan 50% moslims op de Molukken kon leiden. Toen in 1999 in verschillende delen van de Molukken aanvallen en moordpartijen van christenen op moslims plaatsvonden, vond men daarin een bevestiging van het wantrouwen tegen christenen. Ook aan moslimzijde waren er altijd al extreme groeperingen die de christenen liever zagen gaan. Maar de grote meerderheid van Molukse christenen en moslims was en is geen aanhanger van deze extreme gedachten.

Komst van Jihadstrijders vervult velen met zorg

Door gezamenlijke inspanningen van leger, politie en religieuze leiders in de Molukken lukte het eerder om het geweld in te dammen. Tot onlangs enkele duizenden op Java opgeleide Jihad-strijders naar de Molukken vertrokken - waar zij ongehinderd konden arriveren - met containers wapens die waren meegezonden op de reguliere schepen die de eilanden met elkaar verbinden. Het vervulde velen met zorg dat deze Jihad-strijders al vele maanden werden opgeleid zonder enige belemmering van de kant van de regering, het leger of de politie, terwijl de berichten daarover in Indonesië in de kranten te lezen waren. Maar het heeft ons verbijsterd dat deze Jihad-groepen zonder enig ingrijpen van de regering zich bij andere strijders die zich al op Ambon bevonden, konden voegen. Kennelijk beschikken de hierboven genoemde groeperingen over betere contacten en meer macht dan de regering zelf die wel zegt het geweld te veroordelen, maar niet in staat blijkt om het te stoppen.

Angst voor grootschalige burgeroorlog in Indonesië

Terecht wordt nu internationaal aandacht gevraagd voor het grote gevaar dat deze ontwikkeling voor de toekomst van christenen en moslims in dit gebied inhoudt. Meer nog: voor de toekomst van Indonesië. Want als dit conflict verder uit de hand loopt, zal dat leiden tot een burgeroorlog van een veel grotere omvang, vooral wanneer met name Java daarbij betrokken wordt.

Ook de gedachte aan ingrijpen van buitenaf (door bijvoorbeeld de VN) is uiterst gevaarlijk. Dat zal koren op de molen van de genoemde groeperingen zijn. Het leger zal er een reden voor een staatsgreep in zien, de extreme moslimgroepen zullen hun haatcampagne tegen christenen "die door het Westen worden gesteund" opvoeren en meer steun krijgen voor de "Islamstaat", en de kringen rond Soeharto zien hun kansen groeien. Er is dus geen sprake van vervolging van christenen om hun geloof, wel van een gevaarlijke situatie voor hele bevolkingsgroepen op de Molukken, moslims en christenen. En voor alle minderheden in Indonesië die nog slachtoffer zullen worden, zeker niet in het minst de grote christelijke bevolkingsgroep daar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie