Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Samenvoeging Axel met Kanaalzonegemeenten

Datum nieuwsfeit: 25-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Axel

zeeuws vlaanderen

gemeentelijke herindeling

Vooruitlopend op gemeentelijke herindeling
SAMENVOEGING MET KANAALZONEGEMEENTEN

Ook nu Gedeputeerde Staten van Zeeland het besluit hebben genomen om open overleg met de gemeentebesturen in Zeeuws-Vlaanderen te voeren, teneinde te komen tot een gemeentelijke herindeling in deze regio, wil het gemeentebestuur van Axel geen afwachtende houding innemen. Daarom neemt Axel samen met buurgemeenten Sas van Gent en Terneuzen het initiatief tot samenvoeging. Door deze vrijwillige fusie kunnen de drie gemeenten zelf de regie blijven voeren en er voor de inwoners, het personeel en de regio het beste uithalen.

Meteen al toen er sprake was van een mogelijke herindeling, hebben zowel de gemeenteraad als het College van Burgemeester en Wethouders van Axel er nooit twijfel over laten bestaan dat Axel als zelfstandige gemeente kan blijven functioneren. De besluitvorming hierover is -jammer genoeg- geen zaak van de gemeente, maar van de provincie en het rijk. Om toch nog zoveel mogelijk invloed te kunnen uitoefen op het proces van herindeling, hebben de gemeenteraden van Sas van Gent, Temeuzen en Axel vorige week donderdag ingestemd met een voorstel om deze gemeenten te laten fuseren.

Discussie
In de gemeente Axel ging aan dit raadsbesluit een pittige discussie vooraf. Het gemeentebestuur is er nog steeds van overtuigd dat Axel zelfstandig kan voortbestaan, maar realiseert zich tegelijkertijd dat de strijd is gestreden. Het voorstel tot vrijwillige samenwerking wordt beschouwd als het beste van twee kwaden - het alternatief: gemeentelijke herindeling die geheel door de provincie wordt gedicteerd.

Fusiebesprekingen
Door positief en constructief in te steken, verwacht het gemeentebestuur de belangen van de inwoners, het personeel en de regio het beste te kunnen behartigen. Tijdens de fusiebesprekingen met de beide buurgemeenten zal het gemeentebestuur van Axel er alles aan doen om het huidige voorzieningenniveau en de klantvriendelijke benadering in z'n algemeenheid, te behouden.

Personeel
Uiteraard heeft de gemeentelijke herindeling consequenties voor de drie gemeentelijke organisaties. Het personeel van de gemeente Axel heeft zich achter de zienswijze van het gemeentebestuur geschaard. De Ondernemingsraad (OR) is er voorstander van het herindelingsproces zo snel mogelijk af te ronden en ziet in de fusie meer mogelijkheden voor eigen inbreng van Axel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie