Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Zaanstad

Datum nieuwsfeit: 25-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zaanstad

De B&W-Besluitenlijst van 25 juli 2000

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad heeft een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

Oprichting Klankbordgroep Bestuur

In oktober 2000 gaat een klankbordgroep, bestaande uit de voorzitters van de fracties van de raad, de portefeuillehouder P&O en de gemeentesecretaris van start. De klankbordgroep is opgericht om de raadsleden te betrekken bij het organisatieontwikkelingsproces van de gemeente Zaanstad

De klankbordgroep heeft als opdracht het geven van feedback op het proces van kanteling van de ambtelijke organisatie aan het gemeentelijke management team, het ontwikkelen van een visie op de consequenties van de kanteling naar het bestuur, en het informeren en betrekken van de raad bij de voortgang. De klankbordgroep zal een aanvullende rol spelen ten opzichte van de reguliere besluitvormende organen.

Voorontwerp bestemmingsplan Krommenie-Zuid

Zaanstad vervangt 18 bestemmingsplannen voor het gebied tussen Heiligeweg en Provincialeweg door het bestemmingsplan Krommenie-Zuid. De 18 bestemmingsplannen zijn oud en nauwelijks meer afgestemd op de huidige woonwensen. Het voorontwerp bestemmingsplan Krommenie-Zuid biedt een planologisch-juridisch kader voor het behouden en versterken van de woonfunctie. Ook wil de gemeente met dit bestemmingsplan ongewenste ontwikkelingen tegengaan. In het plan zijn bestemmingsregelingen voor wonen en bedrijfsvoering aan de eigentijdse wensen aangepast. De gemeente informeert de wijk door middel van een informatieavond. Het voorontwerp wordt ter kennisname aangeboden aan de raadscommissie Stadsontwikkeling.

Voorontwerp bestemmingsplan Rosariumlaan
Zaanstad vervangt 7 bestemmingsplannen in het plangebied 'Omgeving Rosariumlaan'.
De 7 plannen zijn verouderd. Ze kwamen in de zestiger jaren tot stand. Deze bestemmingsplannen zijn niet meer afgestemd op de tegenwoordige woonwensen.
Het nieuwe bestemmingsplan 'Omgeving Rosariumlaan' biedt een planologisch/juridisch kader om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. In het plan zijn bestemmingsregelingen voor wonen en bedrijfsvoering aan de eigentijdse wensen aangepast. De gemeente zal de bewoners door middel van een informatieavond informeren.Het voorontwerp bestemmingsplan wordt ter kennisname aangeboden aan de raadscommissie Stadsontwikkeling.

Zaanstad maakt bezwaar tegen aanwijzingsbesluit Schiphol Zaanstad vraagt de minister van Verkeer en Waterstaat het Aanwijzingsbesluit Schiphol in heroverweging te nemen. Het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat is in strijd met de Planologische Kernbeslissing(PKB). In de PKB is opgenomen dat geluidzones in de aanwijzing niet meer dan 2 Ke resp. 2 d(B)A mogen afwijken van de In de PKB opgenomen KE- respectievelijke Laeq geluidzones.
De definitieve geluidzone wijkt op verschillende plaatsen, waaronder Assendelft, méér dan 2 Ke af van de in de PKB opgenomen zones. Voor Assendelft wordt deze afwijking zelfs groter ten opzichte van de geluidzones bij de aanwijzing in 1996. Aangezien de afwijking bebouwd gebied betreft komen woningen binnen de 35Ke-geluidzone te liggen die er in de geluidzone in de aanwijzing van 1996 buiten vielen.
De minister stelt zich op het stanspunt dat selectieve groei onder bepaalde voorwaarden is toegestaan, mits dat gemotiveerd wordt. Zaanstad bestrijdt dat.
De doelstelling om Schiphol tot mainport te ontwikkelen staat haaks op het vasthouden aan concrete normen. Zaanstad concludeert dan ook dat het belang van de ontwikkeling van Schiphol prevaleert boven het vasthouden aan concrete normen.

Verkeer en Waterstaat is van mening dat groei gepaard kan gaan met een vermindering van het totaal aantal geluidbelaste woningen. Zaanstad zet daar vraagtekens bij. De geluidbelasting die de inwoners van Zaanstad momenteel van Schiphol ondervinden heeft nu al de aanvaardbare grenzen overschreden.
De verwijzing naar een tijdelijke situatie is voor Zaanstad geen reden om een grotere afwijking toe te staan. Dit klemt temeer daar door de aanleg van de vijfde baan de situatie in Assendelft aanmerkelijk zal verslechteren.
Zaanstad vindt dat de afwijking van de indicatieve geluidzones onvoldoende door Verkeer en Waterstaat wordt gemotiveerd
Zaanstad heeft geen vertrouwen in de door Verkeer en Waterstaat gehanteerde randvoorwaarde voor wijziging van de geluidzone, dat de geluidbelasting hoegenaamd niet toeneemt ten opzichte van de bestaande geluidzone. Zaanstad heeft zelf metingen verricht naar de geluidbelasting. Daaruit bleek dat de echte geluidbelasting een aanzienlijk aantal Ke´s hoger licht dan op basis van de op basis van een berekeningsmethodiek vastgestelde geluidcontour.

Handhaving is een zwakke schakel in het Aanwijzingsbesluit. In het besluit wordt niet concreet gemaakt op welke wijze Verkeer en Waterstaat zal handhaven. Er zijn dan ook onvoldoende waarborgen om zoneoverschrijdingen te voorkomen en bij overschrijdingen daar tegenop te treden.

Meer meetpunten voor Schiphol nodig
Om adequaat de geluidbelasting van Schiphol te kunnen meten zijn er meer meetpunten noodzakelijk dan de door het Kabinet voorgestelde 10-20 meetpunten. Zaanstad is het wat dat betreft in grote lijnen eens met de Stichting Natuur en Milieu. Deze stichting stelde een onderzoek in naar het benodigde aantal meetpunten. De stichting is van mening dat er 389 meetpunten noodzakelijk zijn
Met een netwerk van 389 meetpunten kunnen omwonenden goed worden beschermd. Ook Schiphol weet op deze wijze hoe hoog de geluidbelasting is. Zaanstad vindt dat het door Natuur en Milieu uitgedachte net veel betrouwbaarden en beter handhaafbaar is dat het door het kabinet voorgestelde systeem. De meetpunten zoals aangegeven door de Stichting Natuur en Milieu zijn allemaal gesitueerd op relevante plekken (woonwijken, woonkernen, hoogwaardige natuurgebieden).
Zaanstad zal dan ook bij de vaste Kamercommissie aandringen op het plaatsen van meer meetpunten.

Overdracht Waterstaatswerken door Rijk aan Zaanstad Het college is in principe akkoord gegaan met de overdracht van de zijkanalen D, E en H door het Rijk aan Zaanstad. Zijkanaal G valt hierbuiten. Er bestaat nog onduidelijkheid of dit en in de toekomst een hoofdvaarweg wordt.
Deze overdracht staat in het teken van de wens oom natte waterstaatswerken die niet tot de hoofdinfrastructuur behoren, over te dragen aan gemeentes.

-

een nadere financiële regeling

- het nautisch beheer van zijkanaal H
- de vaarklasse aanduiding van de zijkanaal D
B&W besloten verder:

Kredietaanvraag rioleringswerken 2001
Het college stelt de raad voor in 200 veertien miljoen gulden ter beschikking te stellen voor rioleringswerken. Daarnaast wil het college anderhalf miljoen in2001 ter beschikking stellen voor Groen- en Verkeersvoorzieningen
Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met een kredietaanvraag rioleringswerken voor het jaar 2001. Zaanstad heeft hiervoor geld gereserveerd in het kader van de uitvoering gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Afrekening rotondes
Zaanstad laat Gedeputeerde Staten weten akkoord te gaan met de financiële afrekening van de rotondes op de Zaandammerweg en bij de pont Buitenhuizen. De kosten van het gemeentelijk deel, f 544.128, neemt Zaanstad mee in de financiële afronding van het project aanleg wegverbinding Zaandam - Buitenhuizen.

Zaanstad, 25 juli 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...