Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 25-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 30

datum: week 30

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een magazijn en kantoren aan de Schrijnwerkersweg 15 (ontvangen 13 juli 2000);

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1619 (ontvangen 17 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Kanostraat 39 (ontvangen 17 juli 2000);
-het optrekken van de achtergevel van de woning Piet Heinstraat 5 (ontvangen 17 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Vogelzand 2236 (ontvangen 17 juli 2000);

-het bouwen van een serre aan de woning Wierbalg 1314 (ontvangen 17 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Kruiszwin 3915 (ontvangen 17 juli 2000);

-het bouwen van een berging en twee duivenhokken achter de woning Bremstraat 81 (ontvangen 17 juli 2000);

-het uitbreiden van de verdieping van de woning Hoogstraat 128 (ontvangen 17 juli 2000);

-het bouwen van een woongebouw met centrale gemeenschappelijke voorzieningen aan de Drs. F. Bijlweg 1 (ontvangen 17 juli 2000);
-het vergroten van de dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Hulkstraat 121 (ontvangen 18 juli 2000).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 1504 (verzenddatum 14 juli 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Nieuwstraat 36 (verzenddatum 20 juli 2000).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het plaatsen van een mast met zonnepanelen op het Rijkswaterstaat - terrein nabij de TESO - veerhaven (verzenddatum 14 juli 2000);
-het verbouwen van het bedrijfspand aan de Industrieweg 10J, alsmede het overkappen van de opslagruimte aldaar (verzenddatum 14 juli 2000);
-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Kruiszwin 3801 (verzenddatum 19 juli 2000);

-het wijzigen van de verdieping van de woning Nieuwstraat 43, alsmede het maken van een extra zolderverdieping op deze woning (verzenddatum 18 juli 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Janzenstraat 80 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Kruiszwin 3220 (verzenddatum 14 juli 2000);
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Emmastraat 22 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de woning Meester J. de Vriesstraat 8 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Sluisdijkstraat 105a (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de recreatiewoning Wintergroen 11 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de bestaande berging bij de woning Boterzwin 2306, alsmede het aanbouwen van een garage/berging bij deze woning (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de bovenwoning Spoorgracht 35 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de recreatiewoning Wintergroen 5 met een wintertuin (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de recreatiewoning De Keizerskroon 107 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de woning Boterzwin 1120 en daarbij behorende garage/berging (verzenddatum 18 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Hoogstraat 36 (verzenddatum 18 juli 2000);
-het plaatsen van twee kunststof kozijnen in de voorgevel van de woning Wierbalg 1166 (verzenddatum 18 juli 2000);
-het veranderen van de raamindeling van de voorgevel van de woning Orion 40 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Hector Treubstraat 34 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Hector Treubstraat 32 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Wezenstraat 36a (verzenddatum 19 juli 2000);

-het bouwen van 10 recreatiewoningen op het recreatiecomplex Strandslag Julianadorp aan de Zanddijk 11E (bouwnummers 244 t/m 253) (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de bedrijfsruimte aan de Middenvliet 8a (verzenddatum 19 juli 2000);

-het wijzigen van de locatie van de berging, behorende bij de woning Badhuisstraat 35 (revisievergunning op de d.d. 21 januari 2000 verleende bouwvergunning) (verzenddatum19 juli 2000);
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Janzenstraat 76 (verzenddatum 19 juli 2000);

-het optrekken van de voorgevel van de woning Jacob van Heemskerckstraat 60 (verzenddatum 19 juli 2000);
-het uitbreiden van de garage/berging bij de woning Langevliet 60G, alsmede het bouwen van een serre aan deze woning (verzenddatum 19 juli 2000);

-het uitbreiden van de keuken van de woning Narcisstraat 57 (verzenddatum 19 juli 2000);

-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Boerhaavestraat 24 (verzenddatum 20 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Huygenstraat 2 (verzenddatum 20 juli 2000);

-het optrekken van de voorgevel van de woning Jan in 't Veltstraat 87 (verzenddatum 20 juli 2000);

-het uitbreiden en verbouwen van de woning boven het winkelpand Keizerstraat 61 (verzenddatum 20 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Huygensstraat 2A (verzenddatum 20 juli 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor:

-het slopen van de schuur en een demontabele serre aan de Jan Verfailleweg 19;

-het slopen van de voormalige marine magazijnen en bijbehorende gebouwen op het DIVMAG - terrein aan de Lijsterstraat.
Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het uitbreiden van de woning Boterzwin 2118;
-het uitbreiden van de woning Badhuisstraat 112;
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Cornelis Evertsenstraat 9;
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Cornelis Ditostraat 13, alsmede het plaatsen van een berging achter deze woning.
Burgemeester en wethouders kunnen aan deze bouwplannen alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en resp. artikel 11, derde lid onder b van het bestemmingsplan "Boterzwin 2/3" (eerstgenoemd bouwplan), artikel 18 lid 7 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Huisduinen 1972, eerste herziening (tweede bouwplan), artikel 2, lid 6 van de bepalingen van het bestemmingsplan "Van Galenbuurt 1978" (derde bouwplan) en artikel 5, lid 1, van de voorschriften van het bestemmingsplan "Oud Den Helder en Kanaalweg 1972, 1e herziening" (laatstgenoemd bouwplan). Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 28 juli 2000 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Monumentenwet
Burgemeester en wethouders hebben het volgende verzoek om vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 ontvangen:

-het verbouwen en restaureren van het vm. schoolgebouw De Boeg aan de Middenweg 159.

Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 28 juli 2000 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Het (bouw)plan ligt gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Kindercentra
De Stichting Helderse Vrije Peuterspeelzalen heeft in het kader van de Verordening

Kinderopvang een vergunningaanvraag ingediend voor het houden van twee kindercentra, De Kleine Prins en De Sterrekinderen. De stukken die op de aanvraag betrekking hebben liggen vanaf donderdag 27 juli gedurende vier weken ter inzage bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis. U kunt op deze aanvraag uw zienswijze naar voren brengen. Wij stellen het op prijs indien u uw reactie schriftelijk indient bij de gemeente Den Helder, dienst Welzijn, ter attentie van mw. drs. J. van Deenen, Postbus 36, 1780 AA DEN HELDER.

DEN HELDER, 27 juli 2000.
drs. R.P. Waltmann, loco-burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: juli 25, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie