Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 25-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 30

datum: week 30

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een magazijn en kantoren aan de Schrijnwerkersweg 15 (ontvangen 13 juli 2000);

-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1619 (ontvangen 17 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Kanostraat 39 (ontvangen 17 juli 2000);
-het optrekken van de achtergevel van de woning Piet Heinstraat 5 (ontvangen 17 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Vogelzand 2236 (ontvangen 17 juli 2000);

-het bouwen van een serre aan de woning Wierbalg 1314 (ontvangen 17 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Kruiszwin 3915 (ontvangen 17 juli 2000);

-het bouwen van een berging en twee duivenhokken achter de woning Bremstraat 81 (ontvangen 17 juli 2000);

-het uitbreiden van de verdieping van de woning Hoogstraat 128 (ontvangen 17 juli 2000);

-het bouwen van een woongebouw met centrale gemeenschappelijke voorzieningen aan de Drs. F. Bijlweg 1 (ontvangen 17 juli 2000);
-het vergroten van de dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Hulkstraat 121 (ontvangen 18 juli 2000).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 1504 (verzenddatum 14 juli 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Nieuwstraat 36 (verzenddatum 20 juli 2000).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het plaatsen van een mast met zonnepanelen op het Rijkswaterstaat - terrein nabij de TESO - veerhaven (verzenddatum 14 juli 2000);
-het verbouwen van het bedrijfspand aan de Industrieweg 10J, alsmede het overkappen van de opslagruimte aldaar (verzenddatum 14 juli 2000);
-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Kruiszwin 3801 (verzenddatum 19 juli 2000);

-het wijzigen van de verdieping van de woning Nieuwstraat 43, alsmede het maken van een extra zolderverdieping op deze woning (verzenddatum 18 juli 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Janzenstraat 80 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Kruiszwin 3220 (verzenddatum 14 juli 2000);
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Emmastraat 22 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de woning Meester J. de Vriesstraat 8 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Sluisdijkstraat 105a (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de recreatiewoning Wintergroen 11 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de bestaande berging bij de woning Boterzwin 2306, alsmede het aanbouwen van een garage/berging bij deze woning (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de bovenwoning Spoorgracht 35 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de recreatiewoning Wintergroen 5 met een wintertuin (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de recreatiewoning De Keizerskroon 107 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de woning Boterzwin 1120 en daarbij behorende garage/berging (verzenddatum 18 juli 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Hoogstraat 36 (verzenddatum 18 juli 2000);
-het plaatsen van twee kunststof kozijnen in de voorgevel van de woning Wierbalg 1166 (verzenddatum 18 juli 2000);
-het veranderen van de raamindeling van de voorgevel van de woning Orion 40 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Hector Treubstraat 34 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Hector Treubstraat 32 (verzenddatum 18 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Wezenstraat 36a (verzenddatum 19 juli 2000);

-het bouwen van 10 recreatiewoningen op het recreatiecomplex Strandslag Julianadorp aan de Zanddijk 11E (bouwnummers 244 t/m 253) (verzenddatum 18 juli 2000);

-het uitbreiden van de bedrijfsruimte aan de Middenvliet 8a (verzenddatum 19 juli 2000);

-het wijzigen van de locatie van de berging, behorende bij de woning Badhuisstraat 35 (revisievergunning op de d.d. 21 januari 2000 verleende bouwvergunning) (verzenddatum19 juli 2000);
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Janzenstraat 76 (verzenddatum 19 juli 2000);

-het optrekken van de voorgevel van de woning Jacob van Heemskerckstraat 60 (verzenddatum 19 juli 2000);
-het uitbreiden van de garage/berging bij de woning Langevliet 60G, alsmede het bouwen van een serre aan deze woning (verzenddatum 19 juli 2000);

-het uitbreiden van de keuken van de woning Narcisstraat 57 (verzenddatum 19 juli 2000);

-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Boerhaavestraat 24 (verzenddatum 20 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Huygenstraat 2 (verzenddatum 20 juli 2000);

-het optrekken van de voorgevel van de woning Jan in 't Veltstraat 87 (verzenddatum 20 juli 2000);

-het uitbreiden en verbouwen van de woning boven het winkelpand Keizerstraat 61 (verzenddatum 20 juli 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Huygensstraat 2A (verzenddatum 20 juli 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor:

-het slopen van de schuur en een demontabele serre aan de Jan Verfailleweg 19;

-het slopen van de voormalige marine magazijnen en bijbehorende gebouwen op het DIVMAG - terrein aan de Lijsterstraat.
Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het uitbreiden van de woning Boterzwin 2118;
-het uitbreiden van de woning Badhuisstraat 112;
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Cornelis Evertsenstraat 9;
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Cornelis Ditostraat 13, alsmede het plaatsen van een berging achter deze woning.
Burgemeester en wethouders kunnen aan deze bouwplannen alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en resp. artikel 11, derde lid onder b van het bestemmingsplan "Boterzwin 2/3" (eerstgenoemd bouwplan), artikel 18 lid 7 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Huisduinen 1972, eerste herziening (tweede bouwplan), artikel 2, lid 6 van de bepalingen van het bestemmingsplan "Van Galenbuurt 1978" (derde bouwplan) en artikel 5, lid 1, van de voorschriften van het bestemmingsplan "Oud Den Helder en Kanaalweg 1972, 1e herziening" (laatstgenoemd bouwplan). Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 28 juli 2000 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Monumentenwet
Burgemeester en wethouders hebben het volgende verzoek om vergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet 1988 ontvangen:

-het verbouwen en restaureren van het vm. schoolgebouw De Boeg aan de Middenweg 159.

Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 28 juli 2000 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Het (bouw)plan ligt gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Kindercentra
De Stichting Helderse Vrije Peuterspeelzalen heeft in het kader van de Verordening

Kinderopvang een vergunningaanvraag ingediend voor het houden van twee kindercentra, De Kleine Prins en De Sterrekinderen. De stukken die op de aanvraag betrekking hebben liggen vanaf donderdag 27 juli gedurende vier weken ter inzage bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis. U kunt op deze aanvraag uw zienswijze naar voren brengen. Wij stellen het op prijs indien u uw reactie schriftelijk indient bij de gemeente Den Helder, dienst Welzijn, ter attentie van mw. drs. J. van Deenen, Postbus 36, 1780 AA DEN HELDER.

DEN HELDER, 27 juli 2000.
drs. R.P. Waltmann, loco-burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: juli 25, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...