Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief over uitbetaling algemene heffingskorting

Datum nieuwsfeit: 25-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Uitbetaling van de algemene heffingskorting aan


Directie Bedrijfsvoering en Klantbehandeling Belastingdienst

De voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

t.a.v. Mw. mr. J. van Nieuwenhoven

Postbus 20018

2500 EA s Gravenhage

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BBKB 2000-180 M

25 juli 2000

Onderwerp

Uitbetaling van de algemene heffingskorting aan bijstandsgerechtigden

Geachte mevrouw Van Nieuwenhoven,

Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bericht ik u als volgt.

De problemen rond aanvullende bijstand en belasting zijn aan de orde geweest in het algemeen overleg met de vaste commissies voor Financiën en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 september 1999. Mijn ambtsvoorganger heeft bij die gelegenheid de toezegging gedaan dat bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel rekening zal worden gehouden met de bijstandsproblematiek. Door de uitbetaling van de heffingskorting aan de bijstandsgerechtigde via een voorlopige teruggaaf zou de problematiek grotendeels worden opgelost.

Bij de praktische uitwerking hiervan zijn problemen in de uitvoering gerezen. De oorzaak van deze problemen zit in de weerbarstig gebleken verschillen in systematiek tussen het fiscale stelsel en dat van de bijstand. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Daarom heb ik besloten de algemene heffingskorting vooralsnog niet via een voorlopige teruggaaf rechtstreeks door de Belastingdienst te laten uitbetalen aan bijstandsgerechtigden. Gezocht is naar een werkwijze die voor de bijstandsgerechtigden het meest praktisch is.

In overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeentelijke sociale diensten, de VNG en DIVOSA is een alternatief uitgewerkt dat de problematiek oplost en volgens alle partijen uitvoerbaar is. In dit alternatief wordt de algemene heffingskorting in situaties van samenloop van bijstand en looninkomsten zoveel mogelijk bij de overige inkomsten vergolden via de loonbelasting. Het eventueel niet-gebruikte deel van de algemene heffingskorting wordt door de gemeenten geregistreerd en in aanmerking genomen bij de toekenning van de aanvullende bijstand. De Belastingdienst heeft hiervoor tijdig de rekenregels aangeleverd. De aanpassing van de computerprogrammas is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. De Belastingdienst is wel behulpzaam bij het gezamenlijk oplossen van knelpunten tijdens de implementatie. De conceptrekenregels zijn inmiddels gereed en besproken in het eerder genoemde overleg. De Belastingdienst heeft de naar aanleiding daarvan gestelde vragen beantwoord, zodat de gemeenten en automatiseerders aan de slag kunnen om de systemen aan te passen. Divosa zal op korte termijn een handreiking met daarin onder andere een lijst met vragen en antwoorden aan de gemeenten sturen. Een tweede handreiking volgt in september. Daarna worden in samenwerking met de Belastingdienst nog voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten.

Gezien de eerdere uitlatingen over dit onderwerp leek het mij zinvol u van deze ontwikkeling op de hoogte te stellen. De Eerste Kamer heb ik hierover in antwoord op een vraag van de heer Stevens tijdens behandeling van de Belastingherziening op 8 en 9 mei al schriftelijk ingelicht. Het FNV en het Institituut Sociaal Raadslieden zijn inmiddels ook geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Financiën

W. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie