Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bioscoopreclame fors duurder

Datum nieuwsfeit: 26-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging van communicatie advies bureau's (VEA)

Persbericht: Amsterdam, juli 2000

Media Inflatie Barometer 1999: Bioscoopreclame fors duurder

De VEA / Vereniging van communicatie-adviesbureaus signaleert in de door haar uitgebrachte Media Inflatie Barometer over 1999 een aanzienlijk verschil in kostenontwikkeling zowel tussen als binnen verschillende mediumtypen. De kosten voor bioscoopreclame stegen met ruim 17% en hadden daarmee in 1999 de sterkste groei van alle mediumtypen. Met een stijging van 8 procent nemen de dagbladen de tweede plaats in. Sp!ts en Metro spelen hierbij een belangrijke rol. Alleen de kosten voor reclame via kabelkranten daalden in 1999.

Met de Media Inflatie Barometer brengt de VEA sinds 1991 jaarlijks per medium en mediumtype de kostenontwikkeling in kaart. Om deze ontwikkelingen goed vergelijkbaar te maken wordt uitgegaan van de tarieven en het bereik (kosten per duizend).

Over de periode sinds 1991 vertoont radio (van 7 tot 19 uur) de grootste stijging met bijna 70 procent. De commerciële omroepen zijn in overwegende mate verantwoordelijk voor deze stijging. Gemiddeld stegen de kosten voor het uitzenden van commercials via deze zenders met 157 procent (publieke zenders +27%). Radio 10FM is de absolute uitschieter met een stijgingspercentage van 211 procent. Per 1% luisterdichtheid kost een 20 se-conden-spot bij deze zender in dit tijdvak nu f. 544,- tegenover f. 263,- bij de regionale zenders. In kosten per duizend f. 4,23 en f. 2,05.

Ook wat betreft de kostenontwikkeling sinds 1991 komen de dagbladen op de tweede plaats met een stijging van 22 procent. Zoals opgemerkt spelen Sp!ts en Metro hierbij een belangrijke rol. Zij hebben een fors negatieve invloed gehad op het bereik van met name de landelijke dagbladen. De gemiddelde kosten per duizend voor alle dagbladen tezamen bedragen f. 102,54. Bij de landelijke dagbladen gaat de variatie van f. 62,40 voor De Telegraaf tot f. 204,37 voor NRC Handelsblad.

De publiekstijdschriften laten als totale groep een iets kleiner stijgingspercentage van 19 zien. Binnen deze groep vertonen de jeugd-, tiener- en muziekbladen de sterkste stijging met 74 procent. De ontwikkeling bij de sportbladen is hieraan tegengesteld. Zij zijn in
1999 weliswaar iets in prijs gestegen, maar de kosten liggen nog altijd 20 procent onder het niveau van het referentiejaar 1991. Het goedkoopste tijdschrift is het vrouwenweekblad 'Mijn Geheim' (f. 47,25 per duizend fc), terwijl FEM/De Week met f. 702,94 het duurste tijdschrift blijkt. Dit laatste blad tekende meteen voor de grootste stijging ten opzichte van 1998. De index ging van 149 naar 204, een stijging derhalve met bijna 37 procent in een jaar.
Waar bij radio de concurrentie de kosten per duizend aanzienlijk heeft opgestuwd, leidt diezelfde concurrentie bij televisie tot een zeer gematigde inflatie. Gemiddeld over alle zenders komt de stijging uit op 14 procent. De kosten voor de publieke netten (STER) zijn ten opzichte van 1991 zelfs gedaald met 10 procent. In prime-time (tussen
18 en 24 uur) kost een 30 seconden-spot bij één procent kijkdichtheid (128.450 kijkers) in 1999 tussen f. 2.283,- (Nederland 1) en f.
4.613,- (Net 5). In kosten per duizend bedragen de kosten gemiddeld f.
22,95 voor het tijdvak van 0 tot 24 uur.

Voor bioscoop en buitenmedia is 1993 het basisjaar. Bioscoop komt in
1999 op index 103 en buitenmedia geeft een daling te zien naar 96.
Voor kabelkranten is 1997 het nieuwe basisjaar vanwege een wijziging in de vraagstelling van Summo. De index daalde in 1999 van 107 naar
103.

N.B: Alle berekeningen in de VEA Media Inflatie Barometer zijn gebaseerd op de tarieven zoals deze op de tariefkaarten zijn vermeld. Er wordt met andere woorden geen rekening gehouden met eventuele kortingen die buiten de tariefkaart om verstrekt worden.

De complete Media Inflatie Barometer is bij de VEA verkrijgbaar tegen overmaking van fl. 250,- (incl. BTW) voor niet-VEA-leden en fl. 125,- (incl. BTW) voor VEA-leden op rekeningnummer 54 83 26 452 onder vermelding van MIB '99.

Voor nadere informatie:
De heer mr. F.F. Blanchard
managing director VEA
Tel.: 020 - 642 56 42
Fax.: 020 - 646 47 37
e-mail: (blanchard@vea.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie