Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lisv: statistisch overzicht Ziektewet 1999

Datum nieuwsfeit: 26-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

LISV

Lisv: statistisch overzicht Ziektewet 1999

Statistisch overzicht Ziektewet 1999

Het aantal ziekmeldingen van de vangnetgroepen Ziektewet is in 1999 gedaald (698.600) ten opzichte van 1998 (754.700). Deze daling is veroorzaakt door een daling van het aantal ziekmeldingen van flexwerkers (van 527.700 tot 480.400) en werklozen (van 84.800 tot 69.700). Het aantal zwangeren dat gebruik maakt van de vangnetvoorziening is licht gestegen (van 115.400 tot 116.300). Ook het aantal ziekmeldingen in de groep overigen (waaronder ex-arbeidsgehandicapten) is toegenomen (van 26.700 tot 32.200). Van het totale aantal meldingen werd 520.200 keer een uitkering Ziektewet toegekend (1998 is 557.200). 668.300 uitkeringen werden beëindigd (in 1998 753.400). Het gemiddeld aantal lopende uitkeringen was 107.100 (in 1998 103.000). Aan uitkeringen werd f 2.860 mln. betaald (1998 f 2.555 mln.).
Deze cijfers staan in de publicatie .Overzicht Ziektewet 1999. van het Lisv. In deze publicatie is bijzondere aandacht besteedt aan zieke werklozen die een vangnetuitkering ontvangen.

Zieke werklozen
Het aantal ziekmeldingen van werklozen vertoont de laatste jaren een dalende trend. Deze daling gaat ongeveer gelijk op met de daling van het aantal werklozen. Bij een gemiddeld aantal lopende WW-uitkeringen van 234.900 in in 1999 meldden werklozen zich 69.700 keer ziek. In 64.700 gevallen werd een uitkering Ziektewet toegekend en 65.100 keer werd de uitkering beëindigd. Het gemiddeld aantal lopende uitkeringen Ziektewet aan zieke werklozen was 20.600.

Hoewel het absolute aantal ziekmeldingen afneemt, melden werklozen zich relatief vaker ziek. In 1997 waren er 27,7 ziekmeldingen op de
100 WW-uitkeringen, in 1999 is dit opgelopen tot 29,7 ziekmeldingen op de 100 WW-uitkeringen. Ook het percentage lopende uitkeringen Ziektewet aan werklozen neemt toe.

Het aantal ziekmeldingen van vrouwen met een werkloosheidsuitkering ligt hoger dan dat van mannen, namelijk 56% bij de vrouwen en 44% bij de mannen. Dit in tegenstelling tot de verhouding vrouwen en mannen met een werkloosheidsuitkering, die is precies omgekeerd (44% vrouw en 56% man). Zwangere vrouwen zijn hierbij niet meegeteld. Zwangerschap kan daarom geen reden zijn voor dit relatief hoge aantal ziekmeldingen van vrouwen.
Vooral vrouwen die ouder zijn dan 55 jaar, belanden relatief vaker in de Ziektewet vanuit een WW-uitkering dan mannen.
Vrouwen blijken vaker kortdurend (minder dan twee weken) ziek dan mannen. Mannen zijn iets vaker voor een wat langere periode ziek (twee t/m zes weken). Het percentage ziekte vanaf zes weken, ligt bij mannen en vrouwen ongeveer gelijk.

In 1999 waren 8.835 mensen niet hersteld binnen de periode van 52 weken waarin zij recht hebben op een uitkering Ziektewet. Dat is 14% van de werklozen die in 1999 een uitkering Ziektewet hebben ontvangen. In 1998 bedroeg dit percentage 13% en in 1997 12%.


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie