Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe regeling milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Datum nieuwsfeit: 26-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MINVROM:Nieuwe regeling milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Ondernemers kunnen voortaan 15% tot 30% extra aftrekken van de fiscale winst als ze investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een nieuwe regeling, de Milieu-investeringsaftrek (MIA) waarbij ondernemers een deel van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen extra kunnen aftrekken van de fiscale winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. De hoogte van de aftrek wordt bepaald door de meerkosten van een bedrijfsmiddel en zijn milieurendement. Naarmate een bedrijfsmiddel een beter milieurendement heeft en relatief duur is, is de tegemoetkoming in de kosten hoger.
Op veel bedrijfsmiddelen die onder de werking van de MIA vallen kan eveneens de VAMIL worden toegepast. Deze regeling maakt willekeurige afschrijving van de bedrijfsmiddelen mogelijk.

De nieuwe regeling is op 25 juli 2000 in de Staatscourant gepubliceerd.

De MIA valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van VROM en de Staatssecretaris van Financiën. Voor de MIA is in 2000 fl. 60 miljoen beschikbaar, wat een investeringsniveau bij het bedrijfsleven inhoudt van circa fl. 1 miljard. De MIA wordt ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000. Dit betekent dat bedrijfsmiddelen die zijn verkregen in de periode van 1 januari 2000 tot en met medio 2000 ook nog gedurende drie maanden kunnen worden aangemeld.

MIA-Milieulijst
Meer dan 430 typen bedrijfsmiddelen zijn opgenomen op de MIA-Milieulijst. De regeling beslaat de categorieën water, lucht, bodem, afval en geluid. Zo worden in het hoofdstuk 'water' allerlei reinigingstechnieken genoemd die met name in het midden- en kleinbedrijf toepasbaar zijn voor het reinigen van bedrijfsafvalwater, zoals centrifuges, vloeistofcyclonen, biologische zuiveringssystemen en verwijderingssystemen voor mineralen en kleurstoffen. Ook aan de reductie van watergebruik en hergebruik wordt aandacht besteed. In het hoofdstuk lucht zijn onder meer als belangrijke bedrijfsmiddelen genoemd: apparaten ter reductie van stikstofoxiden, verbrandingssystemen met lage stikstofoxiden uitworp, ontstoffingssystemen, productiemiddelen waarbij het gebruik van oplosmiddelen wordt beperkt, maatregelen ter beperking van broeikasgassen, systemen voor gedeeld autogebruik, elektrische voertuigen en vaartuigen en transportsystemen met brandstofcellen.
Wat de bodembescherming betreft nemen bedrijfsmiddelen als tunnelspuiten en spuitmachines met optische sensortechniek, bedoeld om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te reduceren een belangrijke plaats in. Voor de industrie zijn in dit onderdeel belangrijke hoogwaardige bodembeschermingsmaatregelen als vloeistofdichte voorzieningen opgenomen.

Het onderdeel afvalstoffen bevat onder meer bedrijfsmiddelen die tot verminderde productie van reststoffen leiden door het toepassen van verbeterde technologie, bijvoorbeeld een terugvoerinstallatie voor koepelovenstof. Ook is recyclingtechnologie voor reststoffen als een olierecyclingsinstallatie en een menginstallatie voor afvalinkt, - verf en - lak.op de lijst opgenomen

Nieuw in de MIA zijn ook de Groen Label stallen met eisen op het gebied van dierwelzijn. De Groen Label stallen voor pluimvee, varkens en rundvee moeten voldoen aan hoge eisen ten aanzien van de ammoniakemissie. Bovendien moeten in de stallen diervriendelijke omstandigheden heersen zoals voldoende ruimte voor de dieren.

Voor algemene fiscale vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon voor ondernemers 0800 - 0443. Op de internetsite van de ministeries van VROM (www.minvrom.nl) en Financiën (www.minfin.nl) kan de MIA-milieulijst bekeken worden.

persvoorlichting VROM persvoorlichting FIN persvoorlichting LNV Marja van Paassen Peter Lamers Simone Braun
070 - 339 39 86 070 - 342 84 03 070 - 378 45 13

26 jul 00 13:48

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie