Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ISOC wil UMTS-geld voor projecten 'levenslang leren'

Datum nieuwsfeit: 26-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Internet Society Nederland

Persberichten

26 juli 2000
Trefwoorden: UMTS veiling
persbericht: ISOC pleit voor aanwenden UMTS-gelden in stimulering projecten 'levenslang leren'

Advies aan het Kabinet

DEN HAAG, WOENSDAG 26 JULI 2000 De vereniging Internet Society (ISOC) dringt bij het Kabinet erop aan de opbrengsten van de onlangs afgesloten UMTS-veiling aan te wenden voor het financieren van faciliteiten en initiatieven die bijdragen aan levenslang leren. Hiertoe is door de Adviesraad van ISOC een advies opgesteld dat door ISOC-voorzitter, de heer K. Andriessen, is voorgelegd aan de ministers van Economische Zaken, Binnenlandse zaken en OC&W.

Naar de mening van ISOC is 'levenslang leren' hét adagium voor iedere deelnemer aan de zich nu razendsnel ontwikkelende kennisintensieve samenleving. De overwegingen die hieraan ten grondslag liggen zijn de volgende:

Internet opent niet alleen mogelijkheden voor e-commerce en e-business maar is ook en vooral een kennisinstrument. Dankzij de koppeling met de mobiele telefoon zal iedereen de via internet beschikbare kennis straks altijd en overal ter beschikking kunnen hebben. Onze maatschappij verandert daardoor in een samenleving waar toegang tot kennis steeds belangrijker wordt. De uitdaging ligt in het creëren van de acceptatie van het concept van de kennismaatschappij en in het gegeven dat de kennismaatschappij levenslang leren impliceert. Het gevaar is reëel dat een grote groep mensen dit niet zal willen accepteren en er zo een nieuwe onderklasse ontstaat.

De omgang met internet bepaalt steeds meer hoe de nationale welvaart zich ontwikkelt. Nederland loopt de kans in internationaal opzicht achterop te geraken, wanneer er niet voldoende in de kenniseconomie wordt geïnvesteerd. In het Europa van de euro heeft de Nederlandse overheid slechts een beperkt instrumentarium tot haar beschikking om de vaderlandse concurrentiepositie te versterken en moet zij dus zoeken naar nieuwe aangrijpingspunten voor beleid.

Zorgelijk is de huidige score van Nederland wat betreft ICT gebruik in het onderwijs. Het huidige leersysteem is niet ingesteld op de snelheid waarmee de ontwikkelingen in de huidige samenleving plaatsvinden. Door achterblijvende investeringen in de totale breedte van het onderwijsveld zet Nederland de bijl aan wortels van zijn kenniseconomie. Een echte investering in voorsprong vraagt ambitieuze doelstellingen.

De frequenties voor UMTS zijn een maatschappelijk goed, maar krijgen pas waarde wanneer zij door een breed publiek daadwerkelijk worden gebruikt. De grote uitdaging hierbij is niet de ontwikkeling van de (mobiele) diensten die de kennis ontsluiten. De tarieven van deze diensten zullen door felle onderlinge concurrentie evenmin een obstakel vormen. Het is wel van groot belang dat de voor deze infrastructuur ontwikkelde diensten door een breed publiek worden omarmd.

Mits verantwoord besteed, heeft een investering in de versnelde ontwikkeling van een kennissamenleving een hoger maatschappelijk rendement dan het puur economisch rendement op bijvoorbeeld een extra aflossing van de staatsschuld.

Teneinde aan het concept van levenslang leren een daadwerkelijke invulling te geven heeft de vereniging ISOC een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gevat in een vijftal projectvoorstellen:

Internet voor achterblijvers
Voor naar schatting zo'n dertig procent van de bevolking is toegang tot en gebruik van internet voorlopig nog te duur, te moeilijk of niet interessant genoeg. Additionele inspanning is nodig om deze digitale armoede en daarmee de kloof tussen de digibeten en digiweten tegen te gaan. Nodig zijn meer (semi-)openbare gelegenheden waar specifieke doelgroepen op allerlei manieren geholpen worden om zich de wereld van internet ook de hunne te maken. Voor deze zware intensivering van de digitale trapveldjes en aanpalende initiatieven is komende jaren ongeveer NLG 250 miljoen nodig.

Investeringen in onderwijs en kennisinstituten
Naast investeringen in een brede omarming van en participatie in de kennissamenleving, is het noodzakelijk de functie van het reguliere onderwijs en andere institutionele kennisdragers te versterken. Hierbij valt te denken aan de volgende projecten: 1. Investeren in infrastructuur (alle scholen voor 2002 een volwaardige internetaansluiting) en elektronische leermiddelen: versterking van Kennisnet.
2. Speciale aandacht voor ICT-scholing van docenten, met name docenten in het lager onderwijs.
3. ICT moet als verplicht vak worden geïntroduceerd op basisscholen en meer aandacht krijgen in de vervolgopleidingen door bij de verschillende onderwijsvakken meer gebruik te maken van internet. 4. Gezien het steeds grotere belang van telecommunicatie voor de samenleving verdient dit kennisterrein naast computerervaring en elektronisch zakendoen extra aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van aantal aparte opleidingen op alle leerniveaus. 5. Ontwikkeling van methoden en technieken om het rendement van investeringen in ICT-onderwijs beter te kunnen meten. Dit stimuleert gerichte ICT-investeringen in het onderwijs. 6. Alternatieve methoden moeten gevonden worden om jongeren een exacte studie te laten kiezen. Dat kan bijvoorbeeld via het bedrijfsleven of door stimulering van computergebruik binnen niet-technische opleidingen.
7. Het werken aan virtuele leeromgevingen waarbij de kennisoverdracht verloopt via digitale docenten en leergemeenschappen. 8. Verbetering van de nationale kennisinfrastructuur door kennisdragers als bibliotheken, gemeenten, scholen actief te stimuleren hun kennis ook via internet te ontsluiten.
Een ruwe schatting van de benodigde investeringsimpuls in de onderwijssector is een bedrag van ongeveer NLG twee miljard.

Elektronisch paspoort / Identificatie
Gebruikmaking van internet voor onderwijsdoeleinden impliceert een explosieve toename van berichtenverkeer via het web. Veel van dit berichtenverkeer zal vertrouwelijk zijn, waarbij de gebruikers erop moeten kunnen vertrouwen dat de afhandeling veilig verloopt. Hiertoe is een elektronische identificatie in de vorm van digitaal paspoort noodzakelijk.
De overheid zou moeten nastreven dat elke Nederlander eenvoudig kan beschikken over een elektronisch paspoort voor identificatie op internet. Bij de huidige stand van de techniek is een chipcard van de banken de meest voor de hand liggende drager voor deze identificatie. De vergelijking dringt zich op met het voornemen van de overheid om te komen tot een landelijk betaalsysteem en ticketing voor openbaar vervoer met gebruikmaking van een kaart met OV-module. Kosten voor dit project zullen ongeveer NLG 500 miljoen bedragen
Mobiel internet voor de innovators
De toekomst van internet is mobiel. De uitdaging voor Nederland is om op basis van deze aanname net zo'n voorlopersrol te spelen als momenteel gebeurt in het Gigaport-project. Minstens 25.000 studenten en medewerkers van universiteiten en hi-tech kennisinstellingen zouden door middel van een laptop en een derde generatie mobiele telefoon permanent toegang moeten hebben tot meest geavanceerde mobiele internetdiensten. De kosten voor dit project ramen wij op NLG 200 miljoen.

Grootschalige publiekscampagne rondom het thema levenslang leren Om een groot publiek te winnen voor het concept van levenslang leren, is het noodzakelijk een grootschalige publiekscampagne op te starten. Doelstelling van deze campagne is burgers en consumenten te doordringen van het belang van een leven lang willen blijven leren. ISOC adviseert voor deze campagne een bedrag van tenminste NLG 25 miljoen uit te trekken.

Naast bovenstaande projecten onderschrijft ISOC ook het belang van huidige initiatieven als Kenniswijk en het continueren van Gigaport. Ook deze projecten zijn een invulling van levenslang leren. In dit kader onderschrijft ISOC ook het advies van de Stuurgroep Gigaport aan de betrokken bewindspersonen.

Noot aan de redactie
Internet Society is een vereniging van internetprofessionals met vele duizenden leden in ruim honderd landen. De Internet Society bestaat uit ruim vijftig afdelingen, zogeheten chapters, in diverse landen over de gehele wereld. Ook in Nederland is een chapter actief: de Internet Society Nederland (www.isoc.nl).
De belangrijkste doelstelling van de Internet Society is dat iedereen toegang moet hebben tot internet. Niet alleen in Nederland maar vooral ook in internationaal verband werkt de Internet Society aan de vervulling van deze missie. Onder andere door middel van acties, onderzoeken, debatten en evenementen die bijdragen aan een alomtegenwoordig internet.

De leden van de Raad van Advies van de vereniging Internet Society Nederland (ISOC.NL) en opstellers van het advies aan de betrokken bewindvoerders zijn:

Henk Broeders Algemeen directeur, Cap Gemini Nederland Gerard Hartsink Senior Executive Vice President ABN AMRO Martijn Hoogeveen Hoogleraar OU / directeur Takeitnow Henk Koning Algemeen directeur, UPC Nederland
John Mangelaars Algemeen directeur, Microsoft Benelux Erik van der Meijden Algemeen directeur, Compaq Nederland Ton aan de Stegge Chief Executive Officer, Telfort Rein Welschen Burgemeester, gemeente Eindhoven
Guido van Woerkom Hoofddirecteur, ANWB
Sweder van Wijnbergen Hoogleraar UvA / directeur Holland Economic Advisory Services

Voor meer informatie:
Jan Prins, directeur ISOC Nederland
Tel: 070 3140382
Email: (jan@isoc.nl)
Website: www.isoc.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...