Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief inzake werkdruk van de gezinsvoogdij

Datum nieuwsfeit: 26-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie werkdruk van de gezinsvoogdij

Gemaakt: 4-9-2000 tijd: 11:47


1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

26 juli 2000

U heeft mij verzocht een reactie te geven op de door u ontvangen brief van de Belangenvereniging van Medewerkers in de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (BMJ) d.d. 29 mei jl. inzake de werkdruk van de gezinsvoogdij en de ontwikkelingen rond de kwaliteit van de uitvoering van het gezinsvoogdijwerk in relatie tot het rapport «Leidinggeven aan verandering», dat in opdracht van Vedivo door professor Hermanns is vervaardigd.

In een gesprek met Vedivo op 26 april jl. zijn afspraken gemaakt over het in te zetten traject naar aanleiding van het rapport en de door Vedivo ingebrachte pleitnotitie, die uitgaat van een sterke verlaging van de caseload en verhoging van het budget voor de gezinsvoogdij.

In mijn eerdere reacties op brieven van uw commissie d.d. 10 juli en 12 juli jl. heb ik u hierover reeds geïnformeerd. Ik verwijs u graag naar deze brieven voor de weergave van de ontwikkelingen in het werk van de sector Voogdij en Gezinsvoogdij en de plaats die het rapport «Leidinggeven aan veranderingen» daarbij inneemt.

Daarbij benadruk ik nog eens de belangrijkste ontwikkelingen, namelijk de totstandkoming van de eenduidige toegang tot de jeugdzorg en de rol van de (gezins)voogdij daarbij en het onderzoek naar evaluatie van de wetswijziging ondertoezichtstelling dat in het najaar tot een afronding komt. Het is van groot belang om het rapport en de vernieuwing van het werk in dit licht te bezien.

Tot slot heb ik te uwer informatie een kopie bijgevoegd uit het informatieblad «Vedinfo» voor de sector (gezins)voogdij dat recent is verschenen (juli 2000), waarin individuele gezinsvoogden worden uitgenodigd om politici aan te schrijven. Ik sluit daarmee niet uit dat u nog meer reacties zult ontvangen. Voordat de projectgroep de eerste fase van de werkzaamheden heeft afgerond in oktober 2000, kan ik u derhalve slechts melden dat ik deze resultaten afwacht alvorens een standpunt in te nemen over de richting waarin de uitvoering van de taken van de gezinsvoogden zich zal gaan ontwikkelen.

Uiteraard zal ik hierover in overleg treden met de vertegenwoordigers van de (gezins)voogdijinstellingen.

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

De Minister van Justitie,

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie