Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vuurwerkbedrijven werken meestal conform hun vergunning

Datum nieuwsfeit: 27-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

www.minvrom.nl

MINVROM:Vuurwerkbedrijven conform vergunning in werking

Vuurwerkbedrijven zijn meestal conform de vergunning in werking. Slechts in een beperkt aantal gevallen zijn op kleine zaken overtredingen geconstateerd. Wel blijkt dat het moeilijk was om exact te bepalen hoeveel en wat voor soort vuurwerk actueel aanwezig is omdat een actueel register vaak niet voorhanden is. Een dergelijk register is niet altijd verplicht gesteld in de milieuvergunning (wet milieubeheer).

Deze resultaten komen uit een onderzoek naar 51 vuurwerkbedrijven dat de Inspectie Milieuhygiëne in opdracht van minister Pronk (VROM) heeft gedaan. De onderzochte bedrijven maken deel uit van een lijst met 271 vuurwerkbedrijven, die na de ramp in Enschede zijn geïnventariseerd door de Inspecties Milieuhygiëne en Ruimtelijke Ordening in samenwerking met andere overheidsdiensten en gemeenten. De minister heeft het onderzoek en de inventarisatie van de vuurwerkbedrijven naar de Tweede Kamer gestuurd.

Controles
Bij de controles is onder meer gekeken naar de ligging van het bedrijf, naar de hoeveelheid vuurwerk die er daadwerkelijk ligt en die er volgens de vergunning mag liggen, hoe de gemeente de handhaving uitvoert en hoe de vergunning inhoudelijk is.

Bij twee bedrijven was in een enkele loods sprake van een geringe overschrijding van de toegestane hoeveelheden. Bij één bedrijf had de gemeente al bestuurlijke stappen ondernomen om dit te beëindigen. De meeste bedrijven zijn conform de vergunning in werking. Ze worden daarop door de gemeenten regelmatig gecontroleerd. Slechts in een beperkt aantal gevallen werden op kleine zaken overtredingen geconstateerd. In twee gevallen had de gemeente al een bestuurlijk traject ingezet om naleving af te dwingen. Naar aanleiding van de ramp in Enschede zijn door de gemeenten ook vele recente controles uitgevoerd.

Effectafstanden
Bij de vergunningverlening voor opslag van vuurwerk wordt rekening gehouden met zogenaamde effectafstanden. Met effectafstand wordt de afstand bedoeld waarbinnen bij een optredende vuurwerkbrand overslag kan plaatsvinden op nabijgelegen bebouwing. In vier gevallen liggen woningen binnen de effectafstanden van de bedrijven. Hiervoor moet een bestuurlijke afweging zijn gemaakt in het kader van vergunningverlening. De vergunningen waren hierover echter niet duidelijk.

Defensie (afdeling MILAN) heeft een adviserende rol bij de vergunningverlening waar het gaat om het bepalen van (on-) veilige situaties. De advisering hierover vindt nagenoeg altijd plaats maar de wijze van advisering is echter niet transparant waardoor ook de afgegeven vergunningen niet duidelijk zijn. Het gaat hierbij ondermeer over het niet vermelden van de exacte omvang van de effectafstanden. De gemeenten zijn over de resultaten van het onderzoek geïnformeerd. Hen is gevraagd na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van overtredingen, om zonodig bestuursrechtelijke stappen te ondernemen en om te bezien of vooruitlopend op nieuwe regelgeving al verbeteringen kunnen worden aangebracht. De Inspectie Milieuhygiëne zal in september door de gemeenten over hun activiteiten worden geïnformeerd.

Nieuwe regelgeving
Minister Pronk is voornemens nog dit kalenderjaar met een wetsvoorstel voor nieuwe regels voor vuurwerk te komen. Er komt een integrale regeling voor consumenten- en professioneel vuurwerk met algemene regels voor het gebruik van vuurwerk (in-, uit- en doorvoer, opslag, vervaardigen dan wel assembleren, verhandelen, afsteken). Er zullen scherpere veiligheidseisen, in het bijzonder aan activiteiten met professioneel vuurwerk worden gesteld. Hierbij zal niet alleen gekeken worden naar de wijze van opslag of afsteken maar ook naar veiligheidsafstanden ten opzichte van woningen, gebouwen en kantoren.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie