Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dalfsen en Nieuwleusen: muziekonderwijs bij De Muzerie

Datum nieuwsfeit: 28-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Dalfsen, juli 2000

Muziekles toegankelijker door kortingsregeling

DALFSEN EN NIEUWLEUSEN BRENGEN MUZIEKONDERWIJS ONDER BIJ DE MUZERIE

DALFSEN/NIEUWLEUSEN - Met ingang van het schooljaar 2000/2001 verzorgt De Muzerie, het centrum voor kunsteducatie uit Zwolle, het muziekonderwijs voor zowel Dalfsen als Nieuwleusen. Om de lessen voor een zo breed mogelijke groep toegankelijk te maken, hebben de gemeentebesturen van Dalfsen en Nieuwleusen een kortingsregeling vastgesteld. Deze is van toepassing op instrumentale en vocale lessen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar uit beide gemeenten.

De lessen in Nieuwleusen zullen in het nieuwe schooljaar nog gewoon in het gebouw 'De Oosthoek' aan het Oosterveen gegeven worden. In Dalfsen zijn de leslokalen gevestigd in 'De Vier Gezichten', het gebouw van muziekvereniging Excelsior aan de Emmastraat.

Gelijke regels
Tot voor kort werd het gesubsidieerd muziekonderwijs in Nieuwleusen uitgevoerd door de Streekmuziekschool Noord-Overijssel (SNO) en in Dalfsen door de Muzerie. Het algemeen bestuur van de Streekmuziekschool heeft onlangs besloten om de gemeenschappelijke regeling op te heffen en een doorstart te maken met De Muzerie. Vanaf september hanteren Nieuwleusen en Dalfsen dezelfde regels op het terrein van muziekonderwijs. Daarmee lopen de gemeenten alvast vooruit op de komende herindeling per 1-1-2001.

Korting op lesgeld
De belangrijkste verandering die de nieuwe regeling met zich meebrengt, is dat er voor kinderen tot en met 17 jaar met ingang van het schooljaar 2000/2001 een inkomensafhankelijke lesgeldregeling komt. Nieuwleusen kende een dergelijke kortingsregeling al, Dalfsen nog niet.
Met de introductie van de kortingsregeling hopen de gemeentebesturen een brede groep kinderen en jongeren te bereiken en te voorkomen dat muziekonderwijs alleen weggelegd is voor kinderen uit gezinnen met een boven-modaal inkomen.
De kortingsregeling is onderverdeeld in vier subsidiabele inkomenscategorieën. Met een belastbaar gezinsinkomen van f 55.000,- of meer vervalt het recht op korting.
De regeling wordt uitgevoerd door de afdeling Welzijn van de gemeenten Dalfsen en Nieuwleusen. Bij de aanvraag wordt gekeken naar het vastgestelde belastbaar inkomen van 1998. Daarnaast moeten aanvragers een bewijs van inschrijving bij De Muzerie inleveren bij de afdeling Welzijn van de gemeente Dalfsen.
De subsidiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de stijging van de lesgelden bij De Muzerie. Dit geldt ook voor de inkomenscategorieën. Deze worden bijgesteld op basis van de jaarlijkse aanpassing van de bijstandsnorm voor het gezamenlijke belastbare inkomen van de ouders.
Overgangsregeling Nieuwleusen
De inwoners van de gemeente Nieuwleusen die in het jaar 1999/2000 muziekonderwijs van de Streekmuziekschool Noord-Overijssel ontvingen, zijn inmiddels geïnformeerd over de nieuwe regeling. In de praktijk verandert er weinig voor hen in het nieuwe schooljaar. De lesgelden
2000/2001 zijn voor deze groep gebaseerd op de tarieven van de Streekmuziekschool. Dit is mogelijk via een overgangsregeling, waarbij de gemeente Nieuwleusen eenmalig het verschil in lesgeld tussen beide instellingen betaalt aan De Muzerie. Het gaat om een bedrag van f
12.000,-.
Ook de docenten van wie zij les ontvingen, blijven de muzieklessen verzorgen, echter nu onder de paraplu van De Muzerie.
De kortingsregeling is alleen bestemd voor inwoners tot en met 17 jaar, Volwassenen die lessen volgen bij de Streekmuziekschool moeten er daarom wel rekening mee houden dat het schooljaar 2000/2001 het laatste jaar is dat zij gebruik kunnen maken met gesubsidieerd muziekonderwijs.

Als twee of meer personen uit één gezin zich inschrijven bij De Muzerie, dan kan er ook gebruik gemaakt worden van de kortingsregeling van De Muzerie. Het tweede gezinslid komt in aanmerking voor 25% korting op het lesgeld, het derde en ieder volgend gezinslid voor 50%.

Cursusaanbod
De Muzerie biedt in het cursusjaar 2000/2001 voor kinderen van circa 5 tot en met 11 jaar oriëntatiecursussen aan. Deze worden zowel in Dalfsen en Nieuwleusen gegeven, mits er minimaal 10 deelnemers per leslocatie aangemeld zijn. Tot het aanbod van De Muzerie behoren verder de cursussen Algemene Culturele Vorming en Voortgezette Culturele Vorming, basisjaar muziek, Algemene Muzikale Vorming in combinatie met blokfluitles, instrumentale en vocale muzieklessen.
Aanvragen korting
Aanvraagformulieren voor korting op lesgeld kunnen voor 1 november
2000 opgehaald en ingeleverd worden bij de afdelingen Welzijn van de gemeenten Dalfsen en Nieuwleusen. Internetgebruikers kunnen het formulier downloaden via de gemeentelijke website www.dalfsen.nl. Op deze site is tevens aanvullende informatie te vinden over de muzieklessen en de kortingsregeling.
De Muzerie heeft ook een eigen website met informatie over alle activiteiten, lessen en cursussen. Het adres is www.muzerie.nl. Vanaf 29 augustus is De Muzerie weer telefonisch bereikbaar op nummer 038-4224055. De afdelingen Welzijn van Nieuwleusen en Dalfsen zijn bereikbaar op telefoonnummer 0529-433636. .

Dalfsen, juli 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie