Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aandacht voor industriële waterverbruikers op Aquatech 2000

Datum nieuwsfeit: 31-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam RAI


Aquatech 2000
31 jul 2000

Veel aandacht voor industriële waterverbruikers op Aquatech 2000

Aquatech 2000 besteedt meer dan ooit aandacht aan de industriële en grootzakelijke waterverbruikers zoals ziekenhuizen en dergelijke. De belangstelling voor de economische, technische en milieu-aspecten van water is bij de grote gebruikers sterk groeiende. Oorzaken zijn bijvoorbeeld enerzijds liberalisering van waterlevering en differentiatie in waterkwaliteiten en anderzijds bijv. stijgende heffing voor onttrekking van grondwater en lozing van afvalwater. Veel exposanten, die zich op Aquatech richten op partijen in de watersector, zijn tegelijkertijd als leverancier van producten of diensten ook kind aan huis bij die grote waterverbruikers.

Om het belang van Aquatech voor de industriële en grootzakelijke waterverbruikers te onderstrepen wordt dit maal voor het eerst een aantal extra activiteiten georganiseerd dat specifiek gericht is op de industriële en grootzakelijke waterverbruiker. Alle bijeenkomsten die vrij toegankelijk zijn vinden plaats op het Industriepodium in de Amstelhal (standnr. A784).

Industriebriefing
Elke ochtend zal kort na het begin van de beurs een zogenaamde 'Industrie-briefing' plaatsvinden. In korte sessies van 45 minuten krijgt de bezoeker een beknopt overzicht van, voor de industrie, actuele wateronderonderwerpen. Ook is er aandacht voor relevante innovaties ingebracht door exposanten. Het initiatief voor deze 'Industriebriefing' komt van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water' (VEMW), de belangenbehartiger van de industriële en grootzakelijke gebruikers van energie en water.

Hydrometallurgie
Het Kennisnetwerk Metaalhoudende Reststoffen geeft op 26 september een inloopseminar over hydrometallurgie. Technieken en methoden uit praktijk-cases worden gepresenteerd waarmee vooral in de metaalverwerkende en oppervlaktebehandelende industrie zware metalen worden teruggewonnen. Aan de orde komen o.a. membraan-elektrolyse en emulsiepertractie.

Industriewater en exergie-analyse
Exergy.nl, het Kennisnetwerk voor Procesintegratie en Exergie Analyse organiseert op 28 september 2000 vanaf 13.30 uur een vrij toegankelijke bijeenkomst. Er zijn presentaties over de raakvlakken tussen efficiency-verbetering in de inzet van industriewater en exergie-analyse. Dit laatste is de methodische aanpak om de kwaliteit van energie te bepalen en optimaal in te zetten in (industriële) processen.

Omdat zeer veel industriële processen direct te maken hebben met water (verwarmen, koelen, transporteren) en water een drager van energie is of wordt, hebben zeer veel exergie-studies te maken met water. Bij de efficiencyverbetering van industrieel watermanagement is echter nog erg weinig aandacht voor exergie-analyse. De doelgroep voor deze bijeenkomsten is de industrie, zowel de grote (proces)industrie als middelgrote bedrijven en de voor deze industrie werkende adviesbureaus, kennisinstituten en (technische) universiteiten.

Overige initiatieven
Verschillende organisaties zijn nog doende met de ontwikkeling van andere, op de industrie gerichte activiteiten op het Industriepodium. Zo geeft op 28 september het blad Utilities een 'borreldebat'. Prominente sprekers voeden het debat met interessante meningen en stellingen.

Grondwaterrecirculatie voor industriële koelprocessen Waterdragende lagen in de bodem bieden economisch en technisch goede mogelijkheden voor koeling van zeer verschillende industriële processen.
Over dit onderwerp organiseert Novem op 28 september in het RAI Congrescentrum een symposium. Door recirculatie van grondwater (oppompen in de ene bron en injecteren in een andere bron) ontstaat een gesloten systeem, dat grote koelcapaciteit bezit, niet milieubelastend is en verdroging van het landschap voorkomt. Voor industriële gebruikers / onttrekkers van grondwater ontstaat een substantiële vermindering van de grondwaterheffing.

Proceskoeling door grondwaterrecirculatie is economisch en technisch al interessant bij een koelvraag vanaf 250 kW. Dit betekent dat deze milieu-vriendelijke techniek, die als toepassing van duurzame energie gesubsi-dieerd wordt, niet alleen interessant is voor de grote industrie, maar ook voordelen biedt aan het industrieel midden- en kleinbedrijf. Dit symposium is niet alleen bestemd voor het economisch en technisch management van industriële bedrijven. Het is ook gericht op adviseurs van ingenieurs- en adviesbureaus en op vertegenwoordigers van het gemeentelijk en provinciaal bevoegd gezag, belast met vergunningverlening op het gebied van grondwatergebruik.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie