Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bibliotheek 's-Gravenzande op 31 juli weer open

Datum nieuwsfeit: 31-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 26 juli 2000 Bibliotheek op 31 juli weer open
Na een sluiting van zeven weken gaat de bibliotheek aan het Zandeveltplein op maandag 31 juli weer open voor het publiek. Wat is er veranderd in de bibliotheek?

* Er is geverfd, de vloerbedekking is vernieuwd, er staan andere balies, kortom de hele inrichting is vernieuwd. De boeken, tijdschriften, video's, cd-roms en computers hebben een andere plek in de bibliotheek gekregen. Het wordt misschien even zoeken, maar de medewerkers van de bibliotheek hopen dat u snel uw weg weer kunt vinden en de veranderingen een verbetering zult vinden.
* In de hal van de bibliotheek is nu een brievenbus in de wand waar u uw boeken en andere media in kunt deponeren. U hoeft dus niet meer in de rij te staan om de boeken in te leveren. Op een later tijdstip (maar wel dezelfde dag) worden de materialen ingenomen.
* De boeken die wilt verlengen, moet u niet in de boekenbus doen, maar meenemen naar de uitleenbalie.

* Als u te laat bent met het terugbrengen van de materialen wordt dit geregistreerd door de computer. Bij een volgend bezoek aan de bibliotheek moet u dan de boete betalen. Indien u uw boete wel direct wilt afrekenen, lever uw materialen dan in bij de uitleenbalie.

* De klantenservice is nieuw; u kunt hier terecht voor al uw vragen over abonnementen en andere administratieve zaken. Voor vragen over de collectie moet u nog steeds bij het inlichtingenbureau zijn.

* Ook de openingstijden zijn enigszins veranderd.
* maandag 13.30-17.00 en 18.30-20.30

* dinsdag 13.30-17.00

* woensdag 10.00-1200 en 13.30-17.00

* donderdag 18.30-20.30

* vrijdag 13.30-1700 en 18.30-20.30

* zaterdag 10.00-12.30

Het verschil is dat op dinsdag de bibliotheek om 13.30 uur open gaat in plaats van 14.00 uur, op vrijdagavond om 20.30 uur dicht gaat in plaats van 21.00 uur en op zaterdag gaat de bibliotheek om 10.00 uur open in plaats van 10.30 uur en op zaterdag om 12.30 uur dicht in plaats van 13.00 uur.

Gaswinlocatie aan Noordlandseweg

Huurcontract voor 20 jaar

Burgemeester Ekkers en manager Business Unit Olie van de NAM ir. Bontje hebben vorige week een huurcontract ondertekend voor een locatie aan de Noordlandseweg.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij gaat op deze plek, met een oppervlakte van ruim 14.000 m², de komende 20 jaar een gaswinningsinstallatie exploiteren. Vanaf deze locatie worden twee gasvelden voor de kust van 's-Gravenzande aangeboord.

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen voor 170 bomen gesitueerd ten oosten van het Julianasportpark.

De kap is nodig voor de uitbreiding van het industrieterrein Teylingen (deel 5).

Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage bij de sector Wegen en Groen in het stadhuis, kamer 201, 2e etage.
Geaccepteerde bouwmeldingen

A.D.M. Kokshoorn

Dakkapel

Ahornplein 9

A.P. Timmers

Dakkapel

Agaat 2

J. van Oost

Overkapping

Naaldwijkseweg 262/264

Westland Materiaal BV

Transformatorstation

Monsterseweg 123

Idem

Idem

Gasthuislaan ongenummerd
Verleende bouwvergunningen
Boal Beheer BV
Bedrijfsruimte
Marie Curiestraat 3
Gemeente 's-Gravenzande
Spijlenhekwerk
Spinel 6-8
J. Verkade
Bedrijfsruimte en 3 watersilos

Zanddijk 64

Houthandel Van der Marel

Kantoor/kantine en houtopslagstelling

Maasdijk 90

L. Boers

Aanbouw

Vestdijklaan 73

P.D. Immerzeel

2 dakkapellen
Vestdijklaan 35
R.C.M. van der Meer
Hoflaan 54

M.J.H. van der Want

Serre
Diamant 24
Stichting Open Huis
Voorportaal
Hyacinthstraat 24
S. van den Berg
Serre
Prins Clausstraat 35
G. Rolff
Woningopbouw
Naaldwijkseweg 226
Gemeente 's-Gravenzande
Milieu-eiland
Eikenlaan t/o nummer 65
Idem
Idem
Oudelandstraat 16
Idem
Idem
Tulpstraat bij nummer 30
Croissanterie "En Passant"
Terras
Langestraat 163

I. Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij een melding hebben ontvangen van De Bruijn van Marion B.V., Heenweg 124.
Op bovenvermeld bedrijf is het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' (AMvB glastuinbouw) van toepassing. Dit houdt in dat voor dit bedrijf geen vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer is vereist, maar dat de algemene regels van genoemd Besluit moeten worden nageleefd.
II. Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij een melding van
Gebr. Rozenboom Beheer B.V. hebben ontvangen voor het veranderen van een vleesverwerkend bedrijf (Topvlees B.V.), gevestigd op het adres Einsteinstraat 5.
De wijziging van het bedrijf heeft geen of uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu, zodat met een melding kan worden volstaan.
Ontwerp-beschikking

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken bekend dat een ontwerp-beschikking is opgesteld naar aanleiding van een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van Kwekerij Vijverberg, Galgepad 6 (uitbreidingsvergunning voor een glastuinbouwbedrijf).

Het college is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen en aan de vergunning voorschriften te verbinden ter bescherming van het milieu.

Ter inzage

De aanvraag en ontwerp-beschikking ligt gedurende vier weken na de dag van publicatie, van donderdag 27 juli tot en met woensdag 23 augustus 2000, ter inzage in het stadhuis, afdeling WROM, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Bedenkingen

Binnen vermelde termijn kan een ieder bedenkingen indienen tegen de ontwerp-beschikking. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande. Als men hierom vraagt in de brief worden persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt.

Hoorzitting

Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen na een tijdig verzoek hiertoe ook mondeling bedenkingen worden ingebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken (een week voor het einde van de termijn) met een medewerker van de afdeling WROM, telnr. 0174-430183.

Verdere procedure

Na de termijn van vier weken zal de definitieve beschikking worden opgesteld. Deze beschikking wordt ook gepubliceerd en er zijn eventueel nog beroepsmogelijkheden.
zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286 tot 12.00 uur. Informatie: 418105
ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande). Volgende week (31 juli tot en met 4 augustus) worden de grijze minicontainers geleegd.

Zet geen ijzer, plastic of andere spullen naast uw minicontainer. Het vuilophaalbedrijf neemt dit niet mee.
aangekondigd op deze pagina.
mogen niet worden gebroken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie