Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Winst eerste halfjaar Vredestein onder druk

Datum nieuwsfeit: 18-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vredestein NV
Zoek soortgelijke berichten

Vredestein NV


18/07/2000

Velp, 18 juli 2000

WINST EERSTE HALFJAAR VREDESTEIN ONDER DRUK

Vredestein NV publiceert de halfjaarcijfers een maand eerder dan gebruikelijk, daar de stijgende winstlijn van de afgelopen jaren dit eerste halfjaar is doorbroken. Over het eerste halfjaar (24 weken) van 2000 is een verlies geleden van EUR 1,9 mln (1999: winst van EUR 0,6 mln). In de betreffende periode is de geconsolideerde omzet gestegen tot EUR 120 mln (1999: EUR 108 mln). Deze stijging is vooral te danken aan de acquisitie van Viking door Hevea.
Het lagere netto resultaat is toe te schrijven aan een aantal factoren, waaronder:

- Hevea heeft een reorganisatie in haar Engelse organisatie doorgevoerd met kosten die in het eerste halfjaar vallen, en baten in het tweede halfjaar;

- Vredestein Sealing Systems heeft meer last van prijsconcurrentie dan verwacht door overcapaciteit op de markt;

- de rentekosten namen toe door het gestegen renteniveau en door de acquisitie van Viking;

- een stijging van grondstofprijzen die door de felle concurrentie op diverse deelmarkten slechts vertraagd in de markt wordt doorberekend.

Conform seizoenspatroon stegen de voorraden gereed product het eerste halfjaar ten behoeve van de verkopen in het tweede halfjaar. De toename van de afschrijvingen werd vrijwel geheel veroorzaakt door goodwill afschrijvingen.
De kasstroom nam af met EUR1,4 mln tot EUR 8,5 mln (1999: EUR 9,9 mln). Het groepsvermogen daalde tot EUR 88,6 mln (ultimo 1999 EUR 90,5 mln).
Het aantal uitstaande aandelen is per 17 juni 2000 met 8.541.624 ongewijzigd gebleven ten opzichte van ultimo 1999.

GANG VAN ZAKEN BIJ DE GROEPSMAATSCHAPPIJEN

Vredestein Banden

De omzet bij Vredestein Banden vertoonde een toename met een stijgend bedrijfs-resultaat. Dit kon worden bereikt door enerzijds een besparing op de kosten, anderzijds een betere productenmix. Met name hoogwaardige producten als de Sportrac (Giugiaro Design) slaan goed aan in de markt.
De lagere afzet van winterbanden door de groene winter van begin dit jaar werd gecompenseerd door de vroege voorverkoop van winterbanden. De start daarvan was eerder dan gebruikelijk, omdat er gerichte commerciële acties zijn gevoerd en handelaren een relatief laag voorraadbestand hadden.
Tegelijkertijd waren er enkele negatieve tendensen, zoals de gestegen grondstof-prijzen, die slechts gedeeltelijk in de markt konden worden doorberekend.De verkoop van landbouwbanden bewoog zich rond het niveau van vorig jaar, terwijl de afzet van industriebanden, geproduceerd in de Maleisische joint-venture, de stijgende lijn kon vasthouden.

Hevea

Zoals verwacht is de omzet van Hevea als gevolg van de overname van Viking in het eerste halfjaar vrijwel verdubbeld. Hoewel voorzien was dat Viking dit jaar nog niet bijdraagt aan de winst vanwege de goodwill afschrijvingen, was het bedrijfsresultaat van Viking, maar ook dat van de oorspronkelijke Hevea organisatie, onvoldoende. Hieraan lag voornamelijk een tegenvallende marktvraag ten grondslag. Het dure Engelse pond speelde een grote rol in het besluit om de productielokatie van Hevea in Engeland te sluiten en te verplaatsen naar Portugal. Deze reorganisatie verloopt over het gehele jaar vrijwel kostenneutraal. De aanpassingen in de organisatiestructuur en rationalisaties in de productlijnen moeten enig herstel opleveren in de tweede helft van het jaar.

Vredestein Rubber Resources

De omzet steeg licht bij een gunstig bezettingsniveau van de productie installaties. Waar de stijgende grondstofprijzen bij de andere groepsmaatschappijen in het nadeel zijn, werken deze in het voordeel van Rubber Resources. Vooral bij de regeneratie van butylrubber hadden de stijgende olieprijzen en de hoge dollarkoers een positieve invloed. Omgekeerd veroorzaakten de nog lage prijzen voor natuurrubber als na-ijl effect van de Azië crisis - het tegengestelde effect.

Vredestein Fietsbanden

Het algemene marktbeeld is dat er veel nieuwe fietsen worden verkocht. Daardoor liet de afzet in de eerste montagemarkt van Vredestein fietsbanden een positief beeld zien en de vervangingsmarkt liet te wensen over in de eerste helft van 2000. Naar verwachting zal er een verschuiving van deze afzet naar het tweede halfjaar te zien zijn. De tendens van lagere voorraden bij de handel - door de kortere levertijden van de producenten - zet zich voort. Intussen zijn goede vorderingen gemaakt met de voorgenomen verhuizing van de fietsbandenproductie naar Maleisië. Naar verwachting wordt daar in de tweede helft van dit jaar een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe fabriekshal.
De Marketing en Sales afdeling zal begin volgend jaar worden geïntegreerd in de Vredestein Banden organisatie in Enschede.

Vredestein Sealing Systems

In tegenstelling tot de verwachtingen is de omzet over de gehele linie lager door hevige concurrentie op prijs vanwege overcapaciteit op de markt. Met de in de branche gebruikelijke lage marges, is het risico om dan in de gevarenzone te komen,
groot. Door de ook hier optredende stijging van de grondstofprijzen staat de renta-biliteit van deze groepsmaatschappij onder druk. Er wordt momenteel gewerkt aan een plan om op korte termijn deze negatieve tendens te keren.

Vooruitzichten

Gezien het traditionele belang van de winstontwikkeling in het tweede halfjaar, zijn de resultaten over het eerste halfjaar slechts beperkt indicatief voor het gehele verslagjaar.
De verwachtingen voor het resultaat van het tweede halfjaar blijven ongewijzigd.
Er moet dan ook rekening mee worden gehouden dat de winst over geheel 2000 navenant lager zal uitvallen dan eerder gepubliceerd. meer nieuws

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie