Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers Versatel 2000

Datum nieuwsfeit: 08-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

AMSTERDAM, The Netherlands - Augustus 8, 2000

Versatel maakt cijfers tweede kwartaal 2000 bekend sterke omzet en brutomarge groei gerealiseerd

Financiële kerngegevens


* In het tweede kwartaal steeg de omzet met 334% tot EUR 47 mln in vergelijking met het tweede kwartaal van 1999. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet in het tweede kwartaal met 59%. Exclusief de omzet gegenereerd door KomTel en een eenmalige strategische verkoop van overtollige glasvezelbeschermbuis ('duct') capaciteit, steeg de omzet met 16% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.


* Exclusief de eenmalige 'duct' verkoop, bestond de omzet van data- en Internet diensten uit 47% van de totale omzet voor het tweede kwartaal van 2000. Dit vertegenwoordigt een toename van 46% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.


* Versatel's Internet divisie boekte het tweede kwartaal een omzet van EUR 4 mln, een groei van 32% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2000.


* De rechtstreeks op het glasvezelnetwerk aangesloten (on-net) klanten vertegenwoordigen een omzet van circa EUR 19 mln in het tweede kwartaal van 2000, wat neerkomt op 45% van de omzet, exclusief de eenmalige 'duct' verkoop.


* De brutomarge als percentage van de omzet is met 5,7 procent punten gestegen in vergelijking met het tweede kwartaal van 1999 en 5,0 procent punten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2000 tot 29% in het tweede kwartaal van 2000. Exclusief de eenmalige 'duct' verkoop, verbeterde de brutomarge tot 26%, een groei van 2,5 procent punten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2000.


* Het totaal aantal zakelijke klanten groeide naar ruim 42.500 aan het eind van het tweede kwartaal, ten opzichte van 38.000 aan het eind van het eerste kwartaal van 2000.

Operationele kerngegevens


* De constructie van circa 1.812 km aan glasvezelbeschermbuizen (8 duct constructie) voor het Benelux Overlay Netwerk, waarin 1.757 km glasvezel is geïnstalleerd.


* De aanleg van 3 nieuwe bedrijfsparkringen, 4 stadsringen en 18 'near overlay sections'.


* De rechtstreekse aansluiting van 86 nieuwe bedrijfsgebouwen in de Benelux op het Versatel netwerk wat het totaal aantal nu op 238 gebouwen brengt.


* De succesvolle lancering van de 'flat fee' ISP Sonne in Duitsland, welke meer dan 30.000 abonnees registreerde in de eerste 6 weken.


* De voltooiing van de Carrier Ring in Amsterdam waardoor ISP's en andere service providers eenvoudig toegang krijgen tot Versatel's breedbandige 'local access' netwerk.


* De opening van het 5.000 vierkante meter tellende datacentrum 'Gyrocenter' in Amsterdam welke breedbandige telecommunicatie oplossingen biedt aan andere carriers en ISP's.


* VersaPoint zet haar expansie in Nederland en Duitsland voort met de vraag voor toegang tot meer dan 750 MDF locaties.

Overige kerngegevens


* De aankondiging van de benoeming van Raj Raithatha als Chief Executive Officer en de benoeming van Gary Mesch als voorzitter van de Raad van Commissarissen, welke benoemingen na goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering in oktober aanstaande in zullen gaan.


* De ondertekening van contracten met verschillende grote klanten waaronder de Nederlandse overheid met een contractwaarde van EUR 2,0 mln op jaarbasis en Holland Casino goed voor zo'n EUR 575.000 per jaar.

Versatel Telecom International N.V., heeft vandaag financiële en operationele resultaten bekend gemaakt die betrekking hebben op het tweede kwartaal van dit jaar.

De omzet in het tweede kwartaal van 2000 bedroeg EUR 46,5 mln, 59,4% hoger dan de omzet in het eerste kwartaal van het jaar 2000 en 333,8% hoger vergeleken met het tweede kwartaal van 1999. Exclusief de eenmalige strategische verkoop van overtollige 'duct' capaciteit, bedroeg de omzet EUR 43,1 mln voor het tweede kwartaal van 2000. Versatel's Internet divisie boekte een omzet van EUR 3,8 mln over het tweede kwartaal van 2000, wat een groei betekent van 32,2% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2000. Exclusief de eenmalige strategische 'duct' verkoop, is de mix van data- en Internet omzet gestegen tot 47,3% van de totale omzet in het tweede kwartaal van 2000 ten opzichte van 46,5% in het eerste kwartaal van dit jaar. Het totaal aantal klanten van Versatel is toegenomen tot meer dan 42.500 aan het einde van het tweede kwartaal.

"Gezien de competitieve aard van spraakdiensten in Europa en de strategische waarde van 'local access' verbindingen ben ik zeer verheugd te zien dat onze focus op breedbandige Internet- en datadiensten doorzet en dat deze bijdraagt aan een sterke groei in onze kwartaalcijfers. Ik ben ervan overtuigd dat we ons bevinden in een belangrijke uitvoeringsfase van ons bedrijfsplan en de resultaten vormen een weerspiegeling van de inzet van de medewerkers van Versatel," aldus Gary Mesch, Versatel's Chief Executive Officer.

In totaal, exclusief de eenmalige strategische verkoop van 'duct' capaciteit, bedroeg de 'on-net' omzet voor Versatel EUR 19,5 mln, of 45,2% van de totale omzet voor het tweede kwartaal van 2000. Exclusief de resultaten van KomTel en de eenmalige verkoop van 'duct', bedroeg de omzet 55,5% van de totale omzet in het tweede kwartaal, vergeleken met 53,3% in het eerste kwartaal van 2000. De omzet van het aantal rechtstreeks op glasvezel aangesloten klanten bedroeg EUR 2,3 mln, ten opzichte van EUR 1,3 mln in het eerste kwartaal van 2000.

De brutomarge van Versatel over het tweede kwartaal van 2000 bedroeg 28,9% (26,4% exclusief de eenmalige strategische verkoop van 'duct' capaciteit); een groei van 5,0 procent punten (2,5 procent punten exclusief de eenmalige strategische verkoop van 'duct' capaciteit) vergeleken met het eerste kwartaal van 2000, toen de brutomarges 23,9% bedroegen.

De afname van de vaste netwerkkosten als percentage van de totale omzet zette zich ook gedurende het tweede kwartaal door. Dit kostenvoordeel is een direct resultaat van het toegenomen gebruik van het eigen glasvezelnetwerk en de afname van onze afhankelijkheid van huurlijnen om nieuwe klanten aan te sluiten. De kosten van huurlijnen zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van de vaste kosten maar vertegenwoordigen een belangrijke toegangsmethode voor de groei van Versatel's 'on-net' klanten en is een goede aanvulling op het eigen glasvezelnetwerk. Versatel verwacht dat de voortdurende netwerk efficiëntie en verbetering van haar eigen 'provisioning' vaardigheden een verbetering van de marges op termijn zal laten zien. Hetzelfde geldt voor veranderingen op het gebied van wet & regelgeving o.a. met betrekking tot de onderhandeling van redelijke vast-naar-mobiele interconnectie overeenkomsten en verbeterde, kosten efficiënte toegang tot de infrastructuur van de PTT's.

"Sinds wij zijn begonnen met de aanleg van ons breedbandige 'local access' netwerk, heb ik duidelijk gemaakt dat de korte termijn druk op de kosten van huurlijnen en de afhankelijkheid van het PTT netwerk gecompenseerd zouden worden door lange termijn efficiëntie van ons eigen netwerk. Ik ben verheugd aan te kunnen tonen dat Versatel met de consistente uitvoer van haar bedrijfsplan voor een gebalanceerde netwerk uitbouw, de kwaliteit van onze dienstverlening en de klanttevredenheid, nu een begin wordt gemaakt met het laten zien van goede resultaten.

Wij zijn vooralsnog afhankelijk van een aantal huurlijnen en tijdelijke vaste kosten gerelateerd aan onze doelstelling om klantaansluitingen te realiseren en onze kwaliteit van dienstverlening te kunnen garanderen vooruitlopend op onze netwerkmogelijkheden, maar wij zullen doorgaan met het verbeteren van onze 'provisioning' activiteiten en systeem efficiëntie voor het creëren van verdere marge verbeteringen," aldus Raj Raithatha, Chief Financial Officer van Versatel.

Verkoop, algemene en administratieve kosten (SG&A) in het tweede kwartaal van 2000 groeide tot EUR 53,0 mln vergeleken met EUR 36,7 mnl in het eerste kwartaal van 2000. Dit vertegenwoordigt een verlaging als percentage van de omzet van 125,9% in het eerste kwartaal van 2000 naar 113,9% van de omzet over het tweede kwartaal van dit jaar (122,8% exclusief de eenmalige strategische verkoop van 'duct' capaciteit). SG&A is inclusief eenmalige kosten van EUR 1,5 mln welke gerelateerd is aan de voorbereiding voor de UMTS veiling in Nederland en een verhoging van EUR 1,6 mln in de marketingkosten gemaakt in Duitsland voor de introductie van Sonne in Duitsland.

Versatel's verlies voor rente, belasting en afschrijving (EBITDA) in het tweede kwartaal van 2000 bedroeg EUR 39,6 mln welke gelijk staat aan 85,0% van de omzet (EUR 41,6 mln of 96,4% van de omzet exclusief de eenmalige strategische verkoop van 'duct' capaciteit), vergeleken met EUR 29,8 of 102,1% van de omzet over het eerste kwartaal van 2000. De teruggang in het EBITDA verlies als een percentage van de omzet is primair toe te kennen aan de verhoging in 'on-net' omzet en bruto marges.

Het netto verlies voor het tweede kwartaal van 2000 bedroeg EUR 90,1 mln in vergelijking tot een netto verlies van EUR 87,8 mln over het eerste kwartaal van 2000.

Versatel's investeringen in het tweede kwartaal van 2000 bedroegen EUR 119,6 mln. Het bedrijf had op 30 juni 2000 EUR 1,6 mld aan kas en andere liquide middelen.

Gedurende deze maand zal Versatel een 'Form 6-K'(kwartaalrapportage) uitbrengen en deponeren bij de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten.

Versatel Netwerk

Gedurende het kwartaal heeft Versatel 25 'local access' uitbreidingen gerealiseerd (tot een totaal van 20 bedrijfsparken, 7 stadsringen en 39 'near overlay sections'). Hierdoor wordt het mogelijk de 'local access' reikwijdte uit te breiden en het glasvezelnetwerk dichter bij de doelgroep in de Benelux te brengen. Aan het eind van dit tweede kwartaal had Versatel 238 gebouwen rechtstreeks op het glasvezelnetwerk aangesloten middels glasvezel- en radioverbindingen. In Duitsland heeft Versatel 148 gebouwen middels glasvezel- en radioverbindingen rechtstreeks op het netwerk aangesloten, vergeleken met 121 gebouwen in het eerste kwartaal van 2000.

Versatel voltooide de eerste fase van het Benelux Overlay Netwerk in het eerste kwartaal van 2000, bestaande uit vier glasvezel 'backbone' ringen, welke de bedrijfsdichtste regio's binnen de Benelux met elkaar verbinden. Versatel continueert de aanleg van de tweede fase van haar Benelux Overlay Netwerk, waarna het netwerk naar verwachting meer dan 2.200 km glasvezel, inclusief circa 400 km 'dark fiber' IRU's in het noorden van Nederland en het zuiden van België, aan het einde van 2000 zal omvatten. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2000 had Versatel meer dan 1.800 km glasvezelklaar duct (8 duct constructie) geconstrueerd waarvan 1.757 km reeds met glasvezel is geïnstalleerd. Dit komt erop neer dat nagenoeg alle oorspronkelijk geplande nieuwe ducts voor het Overlay netwerk geconstrueerd zijn.

In Duitsland heeft Versatel ruim 2.500 km glasvezelnetwerk zeker gesteld door de acquisities van VEW Telnet en KomTel. Daarnaast heeft Versatel via drie lange termijn IRU's 310 route kilometers 'local access' glasvezel aangekocht, welke onderdeel zijn van de stadsringen in Wuppertal en Sollingen en glasvezel verbindingen naar 56 MDF locaties.

Gary Mesch verklaarde: "Succes in deze markt is in grote mate afhankelijk van de tijdige constructie van een helder 'local access' netwerk dat Versatel in staat stelt om haar klanten te bereiken met eigen breedbandige verbindingen. Ons netwerk team blijft een sterke groei in local access uitbreidingen en klantverbindingen leveren, waarvan ik overtuigd ben dat dit een indicatie geeft van onze toekomstige kansen in de markt. We blijven onze concurrentie in de alternatieve netwerk arena voor, wat ons een belangrijke voorsprong geeft op het bieden van toegevoegde waarde aan MKB-ers in onze thuismarkten."

Gedurende het kwartaal kondigde Versatel de opening van haar zwaar beveiligde 5.000 vierkante meter tellende datacentrum in Amsterdam aan. Het zogeheten 'Gyrocenter' biedt een breed scala aan data- en telecommunicatie oplossingen door te voorzien in hosting, co-locatie en rechtstreekse verbinding met de Amsterdamse Internet Exchange, belangrijke KPN telefooncentrales (MDF locaties) en interconnectiepunten voor andere carriers, Internet Service Providers (ISP's) en Application Service Providers (ASP's). Het nieuwe Gyrocenter vult Versatel's glasvezelnetwerk aan en versterkt het breedband dienstenportfolio voor ISP's en andere carrier klanten.

Naast de opening van het Gyrocenter heeft Versatel haar netwerk in Nederland uitgebreid met de voltooiing van haar zogenaamde eerste Carrier Ring. Deze breedbandige glasvezel Carrier Ring lopend tussen Amsterdam, Schiphol-Rijk en Hoofddorp verbindt de belangrijkste co-locaties, carriers en de Amsterdamse Internet Exchange in de regio Amsterdam. Hiermee vormt het een belangrijk glasvezel platform voor toekomstige carrier services activiteiten. De Carrier Ring biedt ISP's en andere dienstenaanbieders toegang tot Versatel's breedbandige 'local access' netwerk en ondersteunt een breed scala carrier diensten zoals huurlijnen en golflengtes tot 2,5 Gbit/s en op IP gebaseerde 'Virtual Private Networks'.

Versatel Internet Group

Versatel Internet Group heeft eind mei als een van de eerste een nationale 'flat fee' online dienst in Duitsland geïntroduceerd onder de merknaam Sonne. Sonne biedt een variatie van diensten aan eindgebruikers voor een 'flat fee' van DM 79 per maand. Dit 'flat fee' aanbod omvat alle basiskosten zoals lidmaatschaps- en inbelkosten. Binnen zes weken na de nationale introductie hebben zich al meer dan 30.000 klanten aangemeld bij Sonne's Internet dienst. Momenteel bevindt Sonne zich midden in de opbouw van een sterk distributie netwerk en heeft het plan om per augustus een Sonne CD-Rom aan te gaan bieden via de PC-afdeling van de bekende retailer RedZac en via alle World of Music (WOM) winkels in Duitsland om op deze manier het klantbereik van de Versatel Internet Group verder te vergroten.

Gedurende het tweede kwartaal heeft Zon, een van de toonaangevende gratis Internet service providers in Nederland, een verdere groei laten zien tot meer dan 639.000 gebruikers. Daarnaast heeft Zon, met als doel om de grootste portal site voor de Nederlandse taal te worden, haar productportfolio uitgebreid door de ondertekening van een strategische overeenkomst met Wapmagic voor de introductie van de eerste operator onafhankelijke mobiele portal site gebaseerd op Wireless Application Protocol (WAP) in Nederland. Deze zal gebruikers toegang geven tot actualiteiten, weer, verkeer, sport, e-mail en financiële informatie via een WAP telefoon.

VersaPoint

VersaPoint, opgericht in april 2000 en een 50/50 samenwerkingsverband tussen het Amerikaanse NorthPoint en Versatel, lanceerde haar commerciële dienstverlening in Nederland voor de levering van zeer snelle Internet toegang gebaseerd op DSL technologie. Deze dienstverlening is met name gericht op het midden- en kleinbedrijf en in eerste instantie beschikbaar in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ter onderstreping van haar productlancering heeft VersaPoint commerciële overeenkomsten gesloten voor het aanbieden van DSL-diensten voor de zakelijke en particuliere gebruiker met acht Internet Service Providers in Nederland inclusief Sonera, Zon, Concentric Network, 24Hours, World Online, Versatel Telecom, Euronet Internet en Demon Internet.

VersaPoint heeft haar activiteiten voortgezet gedurende het tweede kwartaal in Nederland en Duitsland door het zekerstellen van co-locatie faciliteiten van KPN en Deutsche Telekom. In Nederland heeft VersaPoint op dit moment toegangsaanvragen ingediend voor 184 locaties, welke zo'n 40% van de zakelijke markt bestrijken, en heeft op dit moment ruimte zeker gesteld in 48 locaties. Van deze 48 locaties heeft VersaPoint in 18 locaties haar specifieke DSL-apparatuur geïnstalleerd. In Duitsland heeft VersaPoint toegang gevraagd tot 600 co-locatie faciliteiten van Deutsche Telekom, waarvan in 245 ruimte is zeker gesteld. Op dit moment zijn 20 locaties aangepast aan VersaPoint's kwalificaties. Hiernaast heeft VersaPoint projectteams in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België, vooruitlopend op de ontbundeling van DSL diensten.

Andere kerngegevens

In het tweede kwartaal van 2000 heeft Versatel een verandering in de leiding van het bedrijf aangekondigd. Raj Raithatha zal, na een geplande overgangsperiode en na goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering, de Chief Executive Officer positie voor Versatel overnemen van Gary Mesch. Raj Raithatha, voorheen Chief Financial Officer (CFO), zal zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden per oktober 2000 gaan uitvoeren. In afwachting van goedkeuring door de aandeelhouders, zal Gary Mesch de Raad van Commissarissen gaan voorzitten. Hij neemt deze taak over van de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen Leo van Doorne. De heer van Doorne zal aanblijven als lid van de Raad van Commissarissen.

Versatel heeft een contract gewonnen met een jaarlijkse verwachte omzet van EUR 2,0 mln welke onderdeel uitmaakt van 'OT2000', een project van de Nederlandse overheid welke is opgestart voor het stimuleren van concurrentie voor telecommunicatie dienstverlening binnen Nederlandse overheidorganisaties. Ongeveer 250 overheidsorganisaties hebben geparticipeerd in de aanbesteding, inclusief ministeries, provincies en gemeentes. Versatel is geselecteerd als de voorkeursaanbieder als het gaat om internationaal telefoonverkeer en dit is gebaseerd op de kwaliteit en de waardering van de dienstverlening. Daarnaast is Versatel geselecteerd door Holland Casino om tien van haar vestigingen direct aan te sluiten op Versatel's 'local access' glasvezelnetwerk voor het leveren van data- en spraakdiensten wat een contractwaarde vertegenwoordigt van EUR 575.000 op jaarbasis.


Versatel Telecom International N.V. (AEX & Nasdaq: VRSA) is een snelgroeiende, 'local access' netwerk operator, gevestigd in Amsterdam, die zich voornamelijk richt op Nederland, België en Duitsland. Versatel opgericht in oktober 1995, is in bezit van volledige telecommunicatielicenties voor Nederland, België en Duitsland en telt meer dan 42.500 zakelijke klanten en 1.400 werknemers. Versatel bouwt sinds medio 1998 aan een breedbandig netwerk dat gebruik zal maken van de modernste netwerktechnologieën om aan bedrijven in de Benelux en Duitsland, breedbandige spraak-, data- en Internet diensten te kunnen bieden. Versatel kent naast Telecom de groepsonderdelen bestaande uit VersaPoint, een 50/50 joint venture met het Amerikaanse NorthPoint (www.northpoint.net) om in Europa zeer snelle DSL Internet toegang uit te bouwen en de Versatel Internet Groep, een concentratie van ISP's gericht op de consumenten en zakelijke markt, portals en 'hosting' bedrijven. Versatel is een beursgenoteerde vennootschap die zowel een notering heeft aan de Amsterdamse AEX-Effectenbeurs als aan de Nasdaq National Market onder het symbool 'VRSA'. Meer nieuws en informatie is verkrijgbaar via www.versatel.com

(Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn 'toekomstgericht' binnen de context van de 'Private Securities Litigation Act' uit 1995. Dergelijke verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van Versatel Telecom International NV, en zijn onder voorbehoud van een aantal risicofactoren en onzekerheden, zoals, maar niet beperkt tot, technologische veranderingen en wijziging in marktvereisten, afname in de vraag naar producten of diensten van het bedrijf, het onvermogen om tijdig nieuwe technologieën, producten en diensten te ontwikkelen en te introduceren, verlies van marktaandeel, druk op de prijzen als gevolg van concurrentie en het onvermogen om bepaalde marketing- en distributieregelingen in stand te houden, die er voor kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten of prestaties van het bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de in dit persbericht beschreven resultaten en prestaties. Voor een gedetailleerdere omschrijving van de risicofactoren en onzekerheden met betrekking tot het bedrijf kunt u de Bedrijfsprospectussen en -rapporten raadplegen die van tijd tot tijd bij de Securities and Exchange Commission gedeponeerd worden.)

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...