Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start aanvraagperiode dierlijke EG-premies zoogkoeien 2000

Datum nieuwsfeit: 01-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Mededeling voor de vakpers, 26 juli 2000

Aanvraagperiode dierlijke EG-premies zoogkoeien 2000 start 1 augustus

Vanaf 1 augustus 2000 kunnen producenten die
premierechten hebben bij LASER premies aanvragen voor het aanhouden van zoogkoeien. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus. Bij aanvragen die in de periode 1 tot en met 25 september 2000 worden
ontvangen, wordt op het premiebedrag een korting
toegepast van 1% per werkdag vallend na 31 augustus 2000. Aanvragen die na 25 september 2000 binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Het
aanvraagpakket voor de zoogkoeienregeling wordt rond 21 juli a.s. automatisch verstuurd aan alle producenten die over premierechten voor de zoogkoeienregeling
beschikken.

De Regeling dierlijke EG-premies zoogkoeien
verkoopseizoen 2000 maakt deel uit van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. De premieregeling heeft tot doel tegemoet te komen in de inkomensdaling van producenten van rundvlees. Dit als gevolg van het verlagen van de interventieprijzen. Veranderingen ten opzichte van vorig jaar

Bedrijfskalflijst
Een aanvraag voor zoogkoeienpremie moet vergezeld gaan van een bedrijfskalflijst. De bedrijfskalflijst kan bij LASER Deventer worden aangevraagd door middel van de bestelbon in het aanvraagpakket.

Melkquotum
Het in eigendom hebben van een referentiehoeveelheid melk van meer dan 120.000 kg is geen beperkende factor meer voor deelname aan de zoogkoeienregeling.

Premierechten
Het totale aantal voor Nederland beschikbare
premierechten voor zoogkoeien is als gevolg van een besluit van de Europese Gemeenschap verlaagd. Het
kortingspercentage is voor alle producenten die over premierechten voor de zoogkoeienregeling beschikken gelijk en bedraagt 11,44%. Het is in het verkoopseizoen 2000 niet meer mogelijk om gratis premierechten uit de Nationale Reserve te verkrijgen.

Een uitzondering wordt gemaakt voor producenten die niet eerder een aanvraag voor zoogkoeienpremie hebben
ingediend en die in de periode tussen 2 augustus 1999 en 1 augustus 2000 een onomkeerbare
investeringsverplichting zijn aangegaan voor grond (tenminste 5 hectare) of gebouwen (tenminste f 25.000) ten behoeve van de zoogkoeienhouderij. Deze
investeringen moeten hebben geresulteerd in een
bedrijfsgroote van minimaal 120 sbe. Verworven grond moet bovendien direct voorafgaande aan de verwerving reeds voor tenminste twee jaar in gebruik zijn geweest voor de zoogkoeienhouderij. Producenten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor specifieke premierechten. Een aanvraag voor specifieke premierechten kan tot 31 juli 2000 worden ingediend bij LASER Deventer. Hier kunnen ook brochures en
aanvraagformulieren worden aangevraagd.

80/20 verhouding
Tenminste 80% van het bestand waarvoor premie
aangevraagd wordt, moet bestaan uit zoogkoeien. Voor deze dieren moet een kalf geregistreerd staan in het I&R-systeem. Maximaal 20% van het bestand mag bestaan uit zoogvaarzen, die ouder moeten zijn dan 8 maanden. LASER controleert de aanvragen aan de hand van de
bedrijfskalflijst en het I&R-systeem. Gedurende de gehele aanhoudperiode moet, ook indien er vervangingen hebben plaatsgevonden, op elk moment tenminste 80% van de dieren voldoen aan de voorwaarde dat er een kalfdatum in het I&R-systeem is vastgelegd.

Extensiveringsbijdrage
De regelgeving rond de extensiveringsbijdrage is in 2000 anders van opzet dan de afgelopen jaren. Voor de
beschikbare gve voor extensivering tellen alleen die gewaspercelen mee die bij de aanvraag oppervlakte NIET voor akkerbouwsteun in aanmerking kunnen komen. Tevens moet minimaal 50 % van deze oppervlakte uit grasland bestaan. Als de veebezetting van een bedrijf over het gehele jaar 2 of minder bedraagt, dan komt de producent in aanmerking voor een aanvullende
extensiveringsbijdrage van fl. 72,72 (33 euro) per dier. Als de veebezetting minder dan 1,6 GVE per hectare bedraagt, dan is deze aanvullende extensiveringsbijdrage fl. 145,44 (66 euro) per dier.Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten:
www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie