Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaatontwikkeling NBM-Amstelland conform verwachting

Datum nieuwsfeit: 01-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Publicatie voorlopige halfjaarcijfers

Resultaatontwikkeling NBM-Amstelland conform verwachting

NBM-Amstelland heeft een goed eerste halfjaar 2000 achter de rug. Het netto- resultaat over de eerste helft van dit jaar bedroeg 96,4 (€ 43,7) miljoen en ligt daarmee ruim 75% boven het resultaat over de eerste helft van vorig jaar, toen het resultaat sterk onder druk stond vanwege incidentele tegenvallers. Ook de omzet (+15%) en het bedrijfsresultaat (+
43%) ontwikkelden zich in het eerste halfjaar positief ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar.

De Raad van Bestuur van NBM-Amstelland handhaaft zijn eerder uitgesproken winstverwachting voor het jaar 2000.

Gang van zaken

Zowel in de handels- en industriële activiteiten als in de projectontwikkeling in Nederland laten omzet en resultaat conform de verwachtingen een gunstige ontwikkeling zien.
Ook in de activiteiten van mobiliteit en infrastructuur (beton- en industriebouw, wegenbouw, rail en verkeersinstallaties) is sprake van een bevredigende ontwikkeling. Na een ingrijpende reorganisatie bij NBM Rail in de eerste helft van dit jaar zijn de vooruitzichten positief. De volledige lasten van deze reorganisatie zijn in het halfjaarresultaat verwerkt.
Bij de uitvoerende bouwactiviteiten staat het resultaat onder druk door een sterke stijging van de inkoopprijzen. Door schaarste op de arbeidsmarkt is het moeilijk aan voldoende (gekwalificeerd) personeel te komen, hetgeen zowel in de stijgingen van de kosten als in vertraging bij de uitvoering van werken tot uitdrukking komt.
De afbouw van de projectontwikkelingsactiviteiten in Duitsland verloopt volgens schema, alhoewel voor projecten uit voorgaande jaren opnieuw enige voorzieningen moesten worden getroffen.

Vooruitzichten

De marktvooruitzichten van de segmenten waarin NBM-Amstelland actief is, zijn goed. De Raad van Bestuur handhaaft daarom zijn eerder uitgesproken verwachting dat de winst voor het jaar 2000 duidelijk boven het niveau van
1998 zal liggen en circa


30 procent boven dat over 1999.

Definitieve cijfers

De definitieve halfjaarcijfers, met toelichting, zullen op 1 september 2000 worden gepubliceerd.

Voorlopige halfjaarcijfers 2000

Bedragen in miljoenen


1e halfjaar


2000


1e halfjaar


1999


1999

Bedrijfsopbrengsten

NLG

€


2.672,9


1.212,9


2.333,2


1.058,3


5.687,2


2,580,7

Bedrijfsresultaat

NLG

€


174,3


79,1


121,6


55,2


305,4


138,6

Nettoresultaat

NLG

€


96,4


43,7


55,0


25,0


161,4


73,2

Winst per aandeel *


- gewoon


- na uitoefening optie-

en conversierechten

NLG

€

NLG

€


2,16

0,98


1,87

0,85


1,16

0,53


1,08

0,49


3,61


1,64


3,16


1,43

Werkvoorraad bouwbedrijven

NLG

€


3.746


1.700


3.746


1.700


3.709


1.683


* bedragen x NLG 1 en € 1

Toelichting cijfers

In overeenstemming met de ontwikkelingen in de sector wordt met ingang van het jaar 2000 de winst op werken genomen naar rato van voortgang van het werk. Voorheen werd de winst op kortlopende werken (korter dan twee jaar) genomen bij oplevering. Verliezen worden onverminderd verantwoord op het moment dat zij worden onderkend.

In verband met deze wijziging in de winstbepaling is het onderhanden werk in de balans aan het begin van het jaar eenmalig verhoogd met de winst op werk in uitvoering ten bedrage van 11,0 (€ 5,0) mln. Het eigen vermogen en de voorziening latente belastingen zijn overeenkomstig aangepast, zodat dit niet in de resultaten over het lopend boekjaar tot uitdrukking komt.

De vergelijkende cijfers over het voorgaande jaar zijn niet aangepast.

De toename van de externe financiering in de tweede helft van vorig jaar, verband houdend met enkele omvangrijke acquisities in die periode, resulteren in een sterke stijging van de rentelasten. Ten opzichte van vorig jaar is hier sprake van ongeveer een verdubbeling.

Bij de berekening van de winst per aandeel is, conform de nieuwe voorschriften uitgegaan van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen, in tegenstelling tot voorgaande jaren waar uitgegaan werd van het aantal aandelen per jaar ultimo.

De vergelijkende cijfers over het voorgaande jaar zijn aangepast.

Den Haag, 1 augustus 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie