Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport over de Geestelijke Gezondheidszorg

Datum nieuwsfeit: 01-08-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Brabant


Ongelijke machtspositie van cliënten tegenover instellingen nog groot struikelblok

Mondige cliënten GGZ verhogen kwaliteit Geestelijke GezondheidsZorg

Cliëntenorganisaties in de GGZ moeten tegen veel vooroordelen vechten. Bovendien hebben ze vaak weinig geld en personeel. Hoe cliënten de voor hen bedoelde zorg ervaren, is daardoor vaak niet duidelijk. Om hun positie te versterken, moeten cliënten zèlf een centrale rol spelen bij het uitvoeren van onderzoeken naar de kwaliteit van de zorg. Dat is een van de belangrijkste aanbevelingen uit een rapport van de Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) over kwaliteitsonderzoek in de GGZ.

Onderzoekster Mechtild Höing, studente Sociologie en psychiatrisch verpleegkundige, schetst in het rapport de stand van zaken en de organisatiestructuur van de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) in Nederland. De grootste hindernis voor een goede cliëntenraadpleging blijkt de ongelijke machtspositie van patiënten ten opzichte van (zorg)instellingen. Nog steeds wordt de opvatting gehuldigd dat cliënten zelf niet goed zouden kunnen oordelen over hun situatie en over de verleende zorg.

In 1995 is landelijk vastgelegd dat cliënten in de GGZ een gelijkwaardige partij moeten worden in de toetsing van de kwaliteit van de geleverde zorg. Organisaties in de GGZ moeten daarnaast meer vraaggericht te werk gaan. De stem van cliënten en hun belangenorganisaties wordt mede daardoor steeds belangrijker. Cliëntenorganisaties in de GGZ zijn daarom meer en meer op zoek naar instrumenten om onderzoek te doen naar de wensen van cliënten in de GGZ.

Die cliënten kunnen vooroordelen ont-krachten én hun positie versterken door zelf onderzoek te doen naar de kwaliteit van de zorg. Ze moeten daarbij volgens Höing methodes gebruiken die discussie en creativiteit opwekken. Zij pleit daarom voor meer kwaliteitsonderzoek onder cliënten. Op deze manier kan de GGZ verbeterd worden en worden cliënten mondiger.

In het rapport worden instrumenten voor cliëntgestuurd kwaliteitsonderzoek met elkaar vergeleken op basis van criteria als betrouwbaarheid en hanteerbaarheid. De bestaande instrumenten blijken geen van allen helemaal aan die criteria te voldoen. Volgens Höing moet er binnen het kwaliteitsonderzoek ruimte zijn voor 'een creatief proces' bij de cliënten, zodat zij geprikkeld worden om zich bewust te worden van hun kwaliteitsoordeel en om in actie te komen. Dat zou kunnen door gebruik te maken van bijvoorbeeld fotocollages als expressiemiddel.

Het onderzoek kwam tot stand op verzoek van het Regionaal Patiënten- en Consumenten Platform (RPCP) Midden-Brabant te Tilburg. Na bemiddeling van de Wetenschapswinkel is aan de Katholieke Universiteit Brabant onderzocht hoe de wensen van cliënten in de GGZ effectief in kaart gebracht kunnen worden. Het onderzoeksrapport is te verkrijgen bij de Wetenschapswinkel van de KUB.

Persvertegenwoordigers kunnen voor meer informatie of het aanvragen van een exemplaar van het rapport 'Cliëntgestuurd kwaliteitsonderzoek in de GGZ: Werk in uitvoering' terecht bij de Wetenschapswinkel van de KUB, tel. (013) 466 26 45.

01-08-2000 KUB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie